leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Inwentaryzacja

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 52 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób za pomocą moduł inwentaryzacji aktualizować stany produktów w sklepie na platformie AtomStore.


Jak korzystać z modułu inwentaryzacji?

1. Przejdź do Magazyn Inwentaryzacja .

2. Inwentaryzacja pozwala za pomocą jednego widoku zweryfikować i skorygować stany magazynowe wielu towarów, stosownie do stanów faktycznych w magazynie. 

3. Bezpośrednio na liście można edytować tylko produkty bez wariantów. W przypadku produktu z wariantami należy kliknąć Edytuj w miejscu stanu magazynowego produktu.

4. Po kliknięciu Edytuj zostanie wyświetlone okno edycji wariantów wybranego produktu. W tym miejscu znajdują się pola:

  • Stan magazynowy – stan produktu, który edytujesz;
  • Cena zakupu – sugerowana na podstawie ostatniej dostawy.

5. Po wprowadzeniu danych kliknij Zamknij .


Eksport

1. Jeżeli chcesz wyeksportować bieżące stany produktów w celu weryfikacji, wybierz opcję Eksportuj do CSV/XLSX .

2. Zostanie wyświetlone okno eksportu. W tym miejscu zaznacz checkboxy przy tych danych, które chcesz aby zostały wyeksportowane do pliku.

3. Następnie kliknij przycisk Eksportuj .


Zmiana listy kolumn – pozycji oraz kolejności

1. W celu jak najlepszego dostosowania interfejsu do potrzeb administratora sklepu, platforma AtomStore umożliwia konfigurację kolumn zgodnie z indywidualnymi preferencjami. W celu zmiany listy wyświetlanych kolumn (dodania innych niż domyślne, wybrania dodatkowych bądź zamknięcia istniejących) należy kliknąć w obrazek kół zębatych nad nagłówkiem tabeli.

2.  Pojawi się lista umożliwiająca wybór wyświetlanych kolumn – w celu zatwierdzenia należy kliknąć Zmień .

3.Dodatkowo istnieje możliwość zmiany kolejności kolumn przez kliknięcie lewym przyciskiem na określonym nagłówku i przeciągnięcie kolumny w prawo lub w lewo. Tym samym samodzielnie możesz zdecydować jaka kolejność wyświetlania jest dla Ciebie najbardziej wygodna i efektywna.

Zawartość