leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

SEO – Przekierowania

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 227 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia zakładki SEO – Przekierowania w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Ustawienia > SEO > Przekierowania

2.  W tym miejscu możesz utworzyć dowolną ilość przekierowań. Dzięki temu w przypadku zmiany systemu czy zmiany adresu wybranych produktów, możliwe jest dodanie przekierowań. W przypadku dużej liczby adresów które mają być przekierowane, możesz skorzystać z opcji Import CSV oraz Wyszukiwarki (zarówno po adresie z którego następuje przekierowanie jak i adresu na który wykonano przekierowanie).

3. Kliknij Dodaj link , aby dodać nowe przekierowanie. W tym miejscu wprowadź:

  • Link;
  • Link, na który przekierowana będzie strona;
  • Którego sklepu dotyczy ustawienie przekierowań (w przypadku, gdy posiadasz multistore).

4. Zapisz dane.

5. Jeżeli chcesz skrócić link do wybranej strony, kliknij Skróć link i podaj adres odpowiedniej strony.

6. Zapisz dane.

Zawartość