leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Automatyczna wiadomość SMS do nieaktywnych klientów

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 238 views

1. Przejdź do Newsletter > Subskrybenci .

2. Na liście subskrybentów widnieje kolumna Status – SMS . Jeżeli widnieje czerwona ikonka oznacza to, że subskrybent nie potwierdził zapisu do newslettera SMS. Status zatem będzie Nieaktywny .

3. Przejdź do Marketing i promocje Automation Powiadomienia, przypomnienia .

4. Rozwiń pole Wiadomość po … dniach od ostatniej wizyty bez zakupu i skonfiguruj treść wiadomości.

5. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po skonfigurowaniu wiadomości, do klienta zostanie wysłany SMS przypominający.

Zawartość