leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Personalizacja

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 58 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia personalizacji w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Marketing Personalizacja .

2. Rozwiń listę i skonfiguruj ustawienia:

 • Wygaszanie historii przeglądania po … dniach – pozostaw 0, aby historia przeglądanych przez klientów stron nie podlegała starzeniu się;
 • Maksymalna ilość kategorii i producentów wykorzystywana w personalizacji (wartość % całej populacji) –  maksymalna ilość kategorii i producentów, którą można wykorzystać w personalizacji wyrażona jako % całej populacji;
 • Wykluczaj produkty zakupione – dotyczy sekcji na stronie głównej.

3. Następnie rozwiń zakładkę Punktacja produktu i skonfiguruj ustawienia:

 • Wejście ze strony kategorii lub wyszukiwarki – ilość punktów za wejście ze strony kategorii lub wyszukiwarki;
 • Wejście ze strony głównej – ilość punktów za wejście ze strony głównej;
 • Wejście jako landing page (np. Google) – ilość punktów za wejście jako landing page;
 • Wrzucenie produktu do koszyka – ilość punktów za wrzucenie produktów do koszyka .

4. Następnie przejdź do zakładki Punktacja kategorii i skonfiguruj ustawienia:

 • Wejście na stronę kategorii (cała ścieżka) – ilość punktów za wejście na stronę kategorii (przejście całej ścieżki);
 • Wejście na podrzędny produkt jako landing page – ilość punktów za wejście na podrzędny produkt jako landing page;
 • Wejście na podrzędny produkt ze str. głównej –  ilość punktów za wejście na podrzędny produkt ze strony głównej
 • Wejście jako landing page (np. Google) – ilość punktów za wejście jako landing page;
 • Wrzucenie produktu do koszyka – ilość punktów za wrzucenie produktu do koszyka;
 • Punktacja kategorii – pomijaj kategorie na poziomie – jeśli kategorie główne są zbyt ogólnikowe, mogą nie być punktowane. Pozwala to uszczegółowić rekomendacje. Przykładowo: 1 = tylko kategorie główne, 2 = kategorie główne i jeden poziom zagnieżdżenia.

5. Kolejną zakładką jest Punktacja producenta . Skonfiguruj w tym miejscu ustawienia:

 • Wejście na listę produktów danego producenta – ilość punktów za wejście na listę produktów wybranego producenta;
 • Wejście na przypisany produkt jako landing page –  ilość punktów za wejście na przypisany produkt jako landing page;
 • Wejście na przypisany produkt ze str. głównej –  ilość punktów za wejście na przypisany produkt ze strony głównej;
 • Wrzucenie produktu do koszyka –  ilość punktów za wrzucenie produktu do koszyka..

6. Ostatnią zakładką jest Ulubione filtry . W tym miejscu skonfiguruj ustawienie:

 • Lista atrybutów do ulubionych filtrów – wybierz tylko atrybuty oznaczone flagą „filtrowanie”.

7. Zapisz dane.

Zawartość