leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zwroty częściowe

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 250 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób dokonać częściowych zwrotów towaru w sklepie na platformie AtomStore.


Częściowy zwrot z perspektywy klienta

1. Aby dokonać zwrotu części towaru należy zalogować się do konta klienta, a następnie przejść do Moje konto > Zamówienia .

2. Kliknij ikonkę Złóż reklamację .

3. Zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej reklamacji. W tym miejscu należy uzupełnić wszystkie niezbędne informacje, m.in:

 • Rodzaj;
 • Typ;
 • Numer faktury – jeżeli posiadasz fakturę do zamówienia;
 • Numer zamówienia – zostanie pobrany automatycznie przez system;
 • Czy zgłoszenie dotyczy całości zamówienia czy produktu – w przypadku zwrotów częściowych zaznacz Zgłoszenie dotyczące produktu
 • Opis – opcjonalnie;
 • Plik – możesz w tym miejscu dodać zdjęcia produktu;
 • Numer konta bankowego na który mają zostać zwrócone środki – w przypadku zamówień przez np. DotPay nie musisz podawać numeru, ponieważ pieniądze zostaną zwrócone automatycznie;
 • Numer własny – nie jest wymagane;
 • Dodatkowe pola własne – np. “Czy produkt był używany?”, “Jakie są Twoje żądania” itd;
 • Adres odbioru;
 • Adres doręczenia – w przypadku gdy chcesz np. wymienić produkt na inny.

4. Kliknij przycisk Wyślij reklamację .

5. Po wysłaniu zgłoszenia zostanie wyświetlona wiadomość do klienta. Taka wiadomość skonfigurowana jest w Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Typy reklamacji . Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Częściowy zwrot – działania po stronie panelu administracyjnego

1. Po otrzymaniu zgłoszenia zwrotu przejdź do Sprzedaż > Reklamacje .

2. Na liście zobaczysz utworzone wcześniej zgłoszenie.

3. Przejdź do edycji zgłoszenia. W zakładce Dane / Opis zobaczysz informacje, które zostały wprowadzone przez klienta.

Szczególnie istotnym z punktu widzenia sprzedawcy jest pole Data rozpatrzenia oraz Osoby odpowiedzialne .

W tym miejscu możesz nadać także priorytet dla rozpatrywania zgłoszenia.

4. Kolejno wybierz zakładkę Status / historia . Ustaw status zgłoszenia, np. Zwrot przyjęty i zapisz dane.

5. Po kliknięciu zapisu zostanie wyświetlone okno podziału zamówienia. Ponieważ klient kupił dwa produkty, należy anulować tylko jeden z nich. W wyświetlonym oknie wskaż, który z produktów ma zostać wydzielony. Na tej podstawie powstanie nowe zamówienie, które zyska status Anulowany .

Zawartość