leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Sortowanie produktów wyróżnionych

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 191 views

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Wyświetlanie produktów i cen > Sortowanie produktów > Sortowania, w których priorytet mają produkty wyróżnione i wybierz, dla jakiego filtru sortowania uwzględniony ma być priorytet produktów wyróżnionych.

2. Zapisz dane.

3. Następnie przejdź do Kategoria > Produkty > Edycja produktu > Wyróżniony i zaznacz opcję Tak .

4. Zapisz dane.

5. Odśwież indeksy.

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu danych i przejściu do widoku sklepu, dla filtra sortowania Nazwa – rosnąco (A-Z) produkty oznaczone jako wyróżnione wyświetlane będą na początku listy. Przykładowo produkt  Kurtka kolarska 2 oznaczony został jako wyróżniony, zatem w sklepie wyświetli się na szczycie listy produktów w swojej kategorii.

Zawartość