leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Ustawienia kraju

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 590 views

W poniższym artykule dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz dodawać oraz konfigurować ustawienia krajów.


Jak dodać kraj

1. Przejdź do Ustawienia > Kraje . Możesz dodawać nieograniczoną ilość krajów, które są obsługiwane przez Twój sklep.

2. Kliknij przycisk Dodaj kraj .

3. Wprowadź dane. W oknie dodawania nowego kraju możesz określić takie parametry jak: 

 • Nazwę,
 • Kod dwu- i trzyliterowy – kod kraju wg listy (sprawdź tutaj),
 • ID w Allegro – opcjonalnie,
 • UE – tak/nie. Ustawienie umożliwia zarządzanie krajami np. w ekranie przypisywania form dostawy, płatności itp. Jest to ułatwienie w przypadku posiadania w panelu wielu zdefiniowanych krajów,
 • Strefa – jak wyżej,
 • Domyślny – tak/nie,
 • Walidator kodu pocztowego – możliwość ustawienia walidacji kodu pocztowego dla poszczególnych krajów. W celu ustawienia walidacji należy wprowadzić odpowiednie wartości w postaci wyrażeń regularnych. W polu Komunikat podaj treść jaka ma się wyświetlać w przypadku podania błędnego kodu pocztowego np. „Uwaga, błędny kod pocztowy” lub „Poprawny format kodu pocztowego to 00-000” itp. Informację o błędzie możesz określić w aktywnych językach sklepu,
 • Walidator numeru NIP – możliwość ustawienia walidacji numeru identyfikacji podatkowej dla poszczególnych krajów. W celu ustawienia walidacji należy wprowadzić odpowiednie wartości w postaci wyrażeń regularnych.  W polu Komunikat podaj treść jaka ma się wyświetlać w przypadku podania błędnego numeru NIP np. „Uwaga, błędny numer NIP” lub „Poprawny format numeru NIP to dziewięć liczb” itp. Informację o błędzie możesz określić w aktywnych językach sklepu,
 • Województwa – dla poszczególnych województw możesz przypisać kody (pocztowe), funkcja opcjonalna,
 • Domyślne formy dostawy – formy dostawy z listy zdefiniowanych form dostawy w Sprzedaż > Formy dostawy ,
 • Możliwe formy dostawy – określa możliwe formy dostawy do danego kraju, spośród wszystkich zdefiniowanych form dostawy (listę form dostaw zdefiniujesz w Sprzedaż > Formy dostawy ). Odznacz wybrane formy dostawy, jeśli chcesz, by nie mogły one zostać wybrane przy tym kraju,
 • Możliwe formy płatności – określa możliwe formy płatności dla danego kraju, spośród wszystkich zdefiniowanych form płatności (Listę form płatności zdefiniujesz w Sprzedaż > Formy płatności ). Odznacz wybrane formy płatności, jeśli chcesz, by nie mogły one zostać wybrane przy tym kraju,
 • Cennik – czy do danego kraju ma zostać przypisany specjalny cennik wybrany spośród wszystkich stworzonych cenników (Cenniki zdefiniujesz Sprzedaż > Cenniki ),
 • Waluta – określa przypisaną do kraju walutę, spośród wszystkich dodanych (walutę dodasz w Ustawienia > Waluty i podatki ),
 • Język – określa przypisany do kraju język, wybrany z listy wszystkich dodanych języków (język dodasz w [/direction] Ustawienia > Języki [/direction]),
 • Miejscowe stawki VAT – mapowanie stawek VAT na obowiązujące w konfigurowanym kraju,
 • Maksymalna wartość zamówienia – funkcja opcjonalna, wskaż maksymalną wartość brutto na jaką można zrobić zamówienie w danym kraju,
 • Wykluczone produkty – lista produktów, które mają być niedostępne w sprzedaży w konfigurowanym kraju, istotne w przypadku przepisów celnych w danym kraju.

4. Zapisz dane.


Walidacja kodu pocztowego – przykłady

1. Wyrażenie regularne kodu pocztowego

 • Polska: /^[0-9]{2}\-[0-9]{3}$/ – dwie cyfry w przedziale 0-9, myślnik, trzy cyfry w przedziale 0-9
 • Niemcy: /^[0-9]{5}$/  – pięć cyfr w przedziale 0-9
 • Wielka Brytania: /^[A-Z0-9]{2,4}\ [A-Z0-9]{3}$/ – od dwóch do czterech cyfr w przedziale 0-9 lub znaków A-Z, spacja, trzy cyfry w przedziale 0-9 lub znaki od A-Z
 • Francja: /^[0-9]{5}$/- 5 cyfr

2. Inne przykłady

 • /^[0-9]{4}$/ – 4 cyfry
 • /^[0-9]{4}[A-Z]{2}$/ – 4 cyfry, 2 litery

Walidacja NIPu – przykłady

1. Wyrażenie regularne do walidacji NIP

Przykładowo dla numeru NIP w Polsce będzie to: /^[0-9]{10}$/ – dziesięć cyfr w przedziale od 0-9. Podobnie dla numeru NIP na Słowacji będzie to /^[0-9]{10}$/ – dziesięć cyfr w przedziale od 0-9

Jeśli chcemy aby klient musiał wprowadzić kod kraju np. dla Słowenii będzie to /^SI[0-9]{8}$/ – SI następnie 8 cyfr.

Zawartość