leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zarządzanie handlowcami

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 170 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz zarządzać handlowcami w sklepie na platformie AtomStore.


Jak zarządzać handlowcami

1. Po dodaniu nowego handlowca, przechodząc do Sprzedaż Handlowcy w kolumnie Opcje   możesz wykonać następujące działania:

  • Edytować dane handlowca;
  • Przejrzeć historię wizyt w systemie;
  • Usunąć handlowca.

Edytowanie danych handlowca

1. Po wybraniu opcji Edytuj z prawej strony ekranu zostanie wyświetlone okno edycji handlowca.

2. W tym miejscu możesz dokonać wszelkich zmian związanych z handlowcem.

3. Zapisz dane. Informacje zostaną zaktualizowane.


Historia wizyt

1. Aby podejrzeć historię wizyt handlowca w systemie, kliknij Historia wizyt .

2. Zostanie wyświetlona historia odwiedzin określonego handlowca. W tym miejscu znajdziesz informacje takie jak:

  • Adres IP;
  • Startowy adres URL;
  • Data opuszczenia sklepu;
  • Końcowy adres URL;
  • Czas pobytu;
  • Ilość odsłon.

Usuwanie handlowca

1. Aby usunąć handlowca wystarczy kliknąć przycisk Usuń .

2. System zapyta o potwierdzenie działania.

3. Po potwierdzeniu handlowiec zostanie usunięty.

Zawartość