leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z imoje ING

Przeczytanie zajmie Ci: 6 minuty 274 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia integracji z imoje w sklepie na platformie AtomStore.


Skąd pobrać dane dostępowe?

1. Aby założyć konto na imoje, kliknij tutaj

2. Po założeniu konta w panelu imoje, przejdź do Sklepy .

3. Następnie kliknij Dodaj sklep .

4. Po utworzeniu sklepu kliknij na jego nazwę, a następnie wybierz opcję Szczegóły .

5. W tym miejscu znajdziesz trzy zakładki:

 • Dane sklepu;
 • Dane do integracji;
 • Metody płatności.

6. Aby uzyskać dane konfiguracyjne, które będą niezbędne do konfiguracji w panelu AtomStore przejdź do zakładki Dane do integracji . W tym miejscu znajdziesz:

 • Identyfikator klienta;
 • Identyfikator sklepu;
 • Klucz sklepu.

Dodatkowo znajdziesz w tym miejscu ustawienie Adres notyfikacji . W tym miejscu wprowadź adres, na który wysyłane będą powiadomienia dotyczące transakcji. Adres może mieć następującą formę: domenasklepu/imojeTwisto/notification.

7. W zakładce Metody płatności znajdziesz informację o formach, jakie są dostępne.

8. Skopiuj dane z punktu 6 (oprócz adresu notyfikacji) i przejdź do panelu sklepu w AtomStore.


Konfiguracja ustawień w panelu AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Płatności online > imoje – 2023 i kliknij Włącz .

2. Rozwiń listę ustawień. Na początku zacznij od konfiguracji parametrów ogólnych. W tym miejscu znajdziesz ustawienia takie jak:

 • Wersja integracji – do wyboru: Transaction lub PayByLink
 • Tryb pracy – do wyboru: Testowy lub Produkcyjny .
 • Identyfikator zamówień – ustawienie pozwalające na identyfikację zamówienia na podstawie: ID zamówienia , Kodu zamówienia lub Numeru zamówienia .
 • Automatyczne potwierdzanie zamówień z chwilą opłacenia  – zaznacz Tak , aby opłacenie zamówienia samoczynnie potwierdzało adres e-mail klienta / zamówienie. Opcja istotna przy włączonej weryfikacji klientów ( Proces zakupowy i konta klientów > Wymagaj potwierdzenia założenia konta (e-mail) ).

3. Następnie przejdź do zakładki Dane dostępowe . W tym miejscu wprowadź skopiowane wcześniej z panelu ING dane:

 • Klucz sklepu – ustawienie odpowiada polu Klucz sklepu w ING;
 • ID sprzedawcy – ustawienie odpowiada polu Identyfikator klienta w ING;
 • Token – ustawienie odpowiada polu Ustawienia > Klucz API > Nazwa – szczegóły > Token autoryzacyjny w ING;
 • Identyfikator sklepu – ustawienie odpowiada polu Identyfikator sklep w ING

4. Kolejną zakładką jest Formy płatności (transaction) . W tym miejscu należy zmapować odpowiednie formy płatności do bramek. Szczególnie istotna ta zakładka jest w przypadku, gdy korzystasz z wersji integracji Transaction . Zmapuj formy płatności w polach:

 • Odpowiadająca forma płatności – banki;
 • Odpowiadająca forma płatności – blik;
 • Odpowiadająca forma płatności – karty;
 • Odpowiadająca forma płatności – ing – w tym miejscu przypisz tą samą formę płatności co w przypadku pola Odpowiadająca forma płatności – banki .

5. Przejdź do zakładki Formy płatności (PayByLink) . W tym miejscu należy zmapować formę płatności, która przenosić będzie do strony ING, a następnie ze strony ING do wybranej bramki płatności.

6. Następnie wybierz zakładkę Statusy wpłat i zamówień . W tym miejscu należy zmapować statusy zamówień, które w zależności od statusu wpłaty będą nadawane. 

 • Status 'PENDING’ – status Oczekujący na płatność ;
 • Status 'SETTLED’ – status Transakcja zrealizowana ;
 • Status 'SUBMITTED’ – status Wysłana do realizacji ;
 • Status 'REJECTED’ – status Transakcja odrzucona ;
 • Status 'ERROR’ – status Błąd w transakcji ;
 • Status 'CANCELLED’ – status Transakcja anulowana .

7. Zapisz dane.

8. Pamiętaj, aby w koszyku poprawnie wyświetlały się bramki płatności należy przejść do Sprzedaż > Formy płatności i przy zmapowanych wcześniej formach kliknąć Importuj punkty płatności .


Przykłady zastosowania

Wersja integracji ‘Transaction’:

Wersja integracji Transaction umożliwia dokonywanie płatności poprzez wybór metody płatności, a następnie przejścia do strony wybranego przez siebie banku. 

1. Przejdź do strony sklepu i złóż zamówienie na wybrany produkt. 

2. Po przejściu do koszyka w zakładce Forma płatności wybierz formę odpowiadającą integracji z imoje.

3. Po przejściu do podsumowania i wprowadzeniu danych kliknij Złóż zamówienie .

4. Gdy zamówienie zostanie złożone, wyświetlona zostanie informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, a także odnośnik do płatności imoje. Kliknij przycisk Zapłać z imoje .

5. Zostaniesz przekierowany do strony imoje. W tym miejscu należy dokończyć transakcję poprzez kliknięcie Dokończ płatność > Wybrana metoda płatności: … .

6. Następnie zostaniesz przekierowany do serwisu wybranego banku. W przypadku powyższego przykładu jest to iPKO .

7. Po opłaceniu zamówienia w serwisie imoje zostanie wyświetlony komunikat dotyczący udanej realizacji płatności.

Wersja integracji ‘PayByLink’:

Wersja integracji PayByLink umożliwia dokonywanie transakcji poprzez przejście do strony serwisu imoje, a następnie wyboru odpowiedniej metody płatności (np. BLIK).

1. Aby przeprowadzić transakcję przy użyciu formy PayByLink w ustawieniach ogólnych integracji przejdź do pola Wersja integracji i ustaw PayByLink .

2. Zapisz dane. 

3. Przejdź do procesu składania zamówienia. Dodaj zamówienie do koszyka, a następnie w koszyku wybierz formę płatności odpowiadającą metodzie PayByLink.

4. Przejdź do finalizacji płatności. Kliknij Zapłać z imoje .

5. Zostaniesz przeniesiony do strony imoje. W tym miejscu wybierz metodę płatności, zaakceptuj regulamin i kliknij Zapłać .

6. Zostaniesz przeniesiony do wybranej bramki płatności. W przypadku powyższego przykładu jest do BLIK .

7. Po wprowadzeniu kodu i potwierdzeniu płatności otrzymasz informację o pomyślnej realizacji.

Zawartość