leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Ofertowanie

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 316 views

Z artykułu dowiesz się, czym jest moduł ofertowania w systemie B2B oraz przejdziesz cały proces konfiguracji w sklepie na platformie AtomStore.


Czym jest moduł ofertowania?

Moduł ofertowania, który został zbudowany w systemie B2B pozwala na kompleksowe przygotowywanie ofert produktowych, oraz by klient po skompletowaniu swojego zamówienia w postaci znanego ze sklepów internetowych koszyka zakupowego, zamiast kontaktować się ze swoim opiekunem w celu negocjacji ceny, mógł skorzystać bezpośrednio z opcji Zapytania .


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > B2B > Ofertowanie . Następnie kliknij Włącz .

2. Kliknij Rozwiń . Zostanie wyświetlona lista ustawień, które należy skonfigurować:

 • Domyślny termin ważności ofert (w dniach) – przez jaki czas domyślnie będzie ważna oferta;
 • Tylko indywidualne oferty (1 oferta = 1 klient) – określ, czy jedna oferta ma przysługiwać tylko jednemu klientowi;
 • Numeracja – dołączaj numer wersji – czy ma być dołączony numer wersji do oferty;
 • Lista ofert – stronicowanie – czy lista ofert ma być stronicowana;
 • Resetuj koszyk po zapisie/wysłaniu oferty – czy koszyk ma być wyczyszczony po zapisaniu lub wysłaniu oferty;
 • Automatyczne skonfigurowanie wszystkich form dostawy i płatności przy utworzeniu oferty – czy formy dostawy oraz płatności mają być automatycznie konfigurowane przy tworzeniu oferty;
 • Oferty elastyczne – możliwość wyboru produktów (lub ich ilości) przez klienta końcowego;
 • Dołączaj plik XLSX przy wysyłaniu oferty – czy plik XLSX ma być dołączany podczas wysyłania oferty.

3. Przejdź do listy Dodawanie produktów do oferty . Skonfiguruj w tym miejscu ustawienia:

 • Umożliwiaj dodawanie produktów nieaktywnych – czy chcesz, aby produkty nieaktywne mogły zostać dodane do oferty;
 • Umożliwiaj dodawanie produktów niezdefiniowanych – czy chcesz, aby produkty niezdefiniowane mogły zostać dodane do oferty ;
 • Dodawanie produktów – autocompleter – wyszukuje po atrybutach – autouzupełnianie podczas dodawania produktów do oferty na podstawie ich atrybutu ;
 • Ponowne dodanie do oferty tego samego produktu – czy chcesz, aby móc wielokrotnie do oferty ten sam produkt (możesz zwiększyć ilość na poprzedniej pozycji lub dodać jako osobną pozycję do oferty).

4. Przejdź do listy Wydruk PDF . Skonfiguruj w tym miejscu ustawienia:

 • Format nazwy pliku – możesz użyć znaczników: #nr_oferty#, #nr_wersji#, #nazwa#; 
 • Czcionka użyta na wydruku PDF – jaka czcionka ma być użyta w wydruku PDF;
 • Wydruk PDF – łącz takie same zdjęcia – czy chcesz, aby na wydrukach były łączone zdjęcia, które są takie same.

5. Zapisz dane. Ustawienia zostały skonfigurowane.


Dodawanie nowej oferty

1. Zaloguj się do konta handlowca w systemie B2B.

2. Kliknij Menu ,  a następnie wybierz opcję Oferty .

3. Zostanie wyświetlone okno, w którym znajdują się wszystkie zgromadzone dotychczas oferty. Na podstawie filtrów możesz wyszukiwać interesujące Cię oferty.

4. Aby utworzyć nową ofertę, kliknij Dodaj nową ofertę .

5. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać:

 • Nazwę oferty;
 • Podać informację o szablonie oferty.

Handlowiec może dodawać także oferty o takiej samej nazwie. W takim przypadku do każdej z nazw zostanie dodana cyfra. Umożliwia to ustawienie Gwarantuj unikalne nazwy ofert , które znajduje się w Ustawienia Konfiguracja sklepu B2B Ofertowanie .

6. Kliknij Dodaj . Oferta zostanie utworzona. W tym miejscu możesz dodać odpowiednie produkty, klikając przycisk Dodaj produkt .

7. Wprowadź nazwę produktu oraz jego ilość. Gdy system znajdzie pasujący towar, kliknij na niego a następnie kliknij przycisk Dodaj .

8. Produkt zostanie dodany do koszyka oferty.

9. U góry oferty znajduje się panel narzędzi, które pozwalają na:

 • Zapisanie oferty jako koszyka;
 • Skopiowanie oferty;
 • Pobranie oferty jako PDF;
 • Pobranie oferty jako plik XLS;
 • Zapisanie oferty;
 • Wysłanie oferty;
 • Wyjście z oferty;
 • Usunięcie oferty.

10. Analogicznie jak w przypadku systemu B2C możesz określić w ofercie Formę dostawy oraz Formę płatności .

11. Możesz również skorzystać z funkcji takich jak:

 • Dodawanie produktu;
 • Resetowanie ceny;
 • Dołączenie atrybutów;
 • Sortowanie;
 • Numerowanie;
 • Wyłączenie.

12. Kliknij Wyślij ofertę . Określ klientów, do których skierowana jest oferta, datę wygaśnięcia, a następnie kliknij Wyślij .

13. Po przejściu do widoku ofert i kliknięciu Opcje możesz zaakceptować ofertę, a w efekcie – złożyć zamówienie.

14. Po wyświetleniu oferty w formie koszyka kliknij Akceptuj i zamów .

15. Po złożeniu zamówienia do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail.


Tworzenie szablonu oferty

1. Przejdź do Oferty > Szablony ofert > Dodaj nowy szablon .

2. Po wyświetleniu okna dodawania określ Nazwę szablonu oraz Ofertę , na podstawie której utworzysz szablon. Opcjonalnie, możesz również zaktualizować ceny.

3. Zapisz dane. Nowy szablon zostanie utworzony.


Tworzenie zapytania do oferty

1. Kliknij Menu ,  a następnie wybierz opcję Zapytania .

2. Zostanie wyświetlone okno zapytań do ofert. W tym miejscu możesz wyszukiwać zapytania na podstawie Tytułu , Treści , Klienta .

3. Aby dodać nowe zapytanie do oferty kliknij Dodaj zapytanie .

4. Po przejściu do okna dodawania uzupełnij pola:

 • Tytuł;
 • Treść;
 • Klient;
 • Adres e-mail;
 • Telefon;
 • Ulica / nr / lokal;
 • Kod / miasto;
 • Kraj.

5. Zapisz dane. Nowe zapytanie zostało dodane.

6. Zapytania o oferty można wysyłać także z poziomu konta klienta. Poniższy film obrazuje przykład wysyłki zapytania bezpośrednio z profilu kontrahenta.

Zawartość