leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Generowanie dostaw

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 100 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz wygenerować dostawy towarów w sklepie na platformie AtomStore.


W jaki sposób wygenerować dostawy?

Dostawy mogą być generowane na cztery sposoby:

1. Przez ręczne zaplanowanie dostawy przez administratora (aby móc skorzystać z tej możliwości należy włączyć moduł Magazyn rozszerzony );

2. Zaimportowanie dostawy z pliku CSV (aby móc skorzystać z tej możliwości należy włączyć moduł Magazyn rozszerzony );

3. Na podstawie zakładki Magazyn Brakujące towary (więcej o wykorzystaniu dostaw w zakładce: Magazyn Brakujące towary );

4. Na podstawie zakładki Magazyn Przedsprzedaż (więcej o wykorzystaniu dostaw w zakładce: Magazyn Przedsprzedaż ).


Ręczne dodawanie dostawy

1. Po uruchomieniu modułu magazynu rozszerzonego przejdź do Magazyn > Dostawy

2. Następnie, kliknij przycisk Zaplanuj dostawę lub skorzystaj z okna bezpośredniego dodawania znajdującego się z prawej strony ekranu.

3. Wprowadź następujące informacje:

 • Planowana data – planowana data dostarczenia towaru;
 • Dostawca – w tym miejscu wybierz dostawcę towaru;
 • Status – status dostawy;
  • szkic – roboczy dokument nie wpływający na ilość produktów w sklepie;
  • oczekiwanie na dostawę – dostawa zmniejsza brakujące towary, jednak nie jest jeszcze traktowana jako dodana do magazynu;
  • przyjęta – dostawa została przyjęta;
  • anulowana – dostawa nie jest uwzględniana w stanach magazynowych.
 • Uwagi – w tym miejscu możesz wprowadzić dodatkowe informacje na temat planowanej dostawy.

4. Zapisz dane. Na liście pojawi się zaplanowana przez Ciebie dostawa. Możesz w tym miejscu za pomocą dodatkowych opcji: edytować dostawę, pobrać plik csv/txt z informacjami, pobrać wydruk PDF oraz usunąć zaplanowaną dostawę.


Import dostawy z pliku CSV

1. Przejdź do Magazyn > Dostawy .

2. Kliknij przycisk Importuj z CSV .

3. Zostanie wyświetlone okno, w którym możesz dodać przygotowany wcześniej plik CSV.  Ustaw planowaną datę, dostawcę oraz status, a następnie wczytaj plik CSV i kliknij [/direction] Wczytaj [/direction].

4. Planowana dostawa z pliku zostanie wczytana.


Planowanie dostawy z poziomu brakujących towarów

1. Przejdź do Magazyn > Brakujące towary .  W przypadku gdy korzystasz z modułu Dostawcy w tej sekcji pojawiać się będzie lista produktów, które sprzedałeś w sklepie, a których nie ma na stanie.

2. Możesz również z tego miejsca dodać brakujące produkty. W tym celu kliknij Dodaj produkt .

3. Wprowadź produkt oraz ilość i zapisz dane.

4. Produkt zostanie dodany do listy brakujących towarów.

5. Gdy produkt został dodany do listy jako konieczny do uzupełnienia, kliknij Utwórz dostawę . Opcjonalnie możesz również utworzyć szkic planowanej dostawy towaru.

6. Dostawa widoczna będzie w Magazyn Dostawy .


Uzupełnianie towarów w przedsprzedaży

1. Przejdź do Magazyn > Przedsprzedaż .

2. Na liście produktów znajdujących się w przedsprzedaży kliknij przycisk Zwiększ stan .

3. Wybranie tej opcji spowoduje zwiększenie stanu magazynowego o produkty z przedsprzedaży oraz jednoczesne usunięcie zamówionych produktów z listy przedsprzedaż i umożliwienie realizacji złożonych zamówień, jednakże stan dostępny wciąż będzie wynosił 0 z powodu rezerwacji produktów na realizację tych zamówień.

4. Posiadając Magazyn rozszerzony możesz stworzyć dostawę lub szkic dostawy. Produkt znika z listy przedsprzedaży od razu po utworzeniu dostawy/szkicu dostawy.

Zawartość