leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

SEO – Preferencje

Przeczytanie zajmie Ci: 6 minuty 500 views

Z artykułu dowiesz się, jak skonfigurować zakładkę SEO – Preferencje w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Na początek, przejdź do zakładki Preferencje . W tym miejscu możesz skonfigurować ustawienia takie jak:

 • Wyświetlaj nazwę SEO kategorii w ścieżce okruchów;
 • Centralny rejestr wersji językowych dla wielu sklepów – uzupełnij nazwą sklepu, jeśli posiadasz kilka instalacji AtomStore z tym samym katalogiem i różnymi językami. Opcja pozwala na wzajemne linkowanie sklepów w metatagu hreflang;
 • Wyświetlaj pełną ścieżkę w adresach kategorii;
 • Wyświetlaj alias kategorii w adresach produktów;
 • Szablon adresów URL produktów – pozostaw pusty aby korzystać z domyślnego szablonu. Możesz użyć znaczników: #nazwa#, #producent#, #kod_produktu#, #atrybut_id:X#;
 • Język niewidoczny w przyjaznych linkach;
 • Automatycznie aktualizuj aliasy produktu przy zmianie nazwy – ustawienie na Tak aktualizuje adresy url przy zmianie nazwy towaru;
 • Blokuj możliwość zmiany aliasu na karcie produktu, produktu lub kategorii – ustawienie na Tak , spowoduje, że administrator panel nie będzie mógł zmienić aliasów ręcznie;
 • Zachowuj zmienione aliasy stron produktów i kategorii – zachowywanie aliasów oznacza pewność poprawnego przekierowania z uprzednio zaindeksowanych linków, ale będzie blokować raz użyte aliasy;
 • Karta produktu – przekierowywuj na kategorię produktu gdy produkt nieaktywny – czy system ma przekierowywać na kategorię, jeżeli produkt, w który kliknął klient jest niewidoczny (nieaktywny lub został skasowany);
 • Karta produktu – metag tag title – zwracaj zawsze z wielkiej litery;
 • Karta produktu – metag tag noindex, nofollow dla produktów niedostępnych;
 • Strona kategorii – przekierowywuj na kategorię nadrzędną gdy kategoria nieaktywna – w sytuacji, gdy kategoria jest nieaktywna system może wyświetlić: komunikat 301, 302 lub nie być wyświetlany wcale;
 • Strona kategorii – przekierowywuj na kategorię nadrzędną gdy kategoria pusta (bez produktów) – w sytuacji, gdy kategoria nie zawiera produktów, może zostać wyświetlony komunikat: 301, 302 lub nie być wyświetlany wcale;
 • Przekrój kategorii – przekierowywuj do kategorii gdy przekrój pusty (bez produktów) – w sytuacji, przekrój nie zawiera produktów, może zostać wyświetlony komunikat: 301, 302 lub nie być wyświetlany wcale;
 • Ograniczaj działanie przekierowań tylko dla lokalizacji 404 – czy przekierowania zdefiniowane w AtomStore mają działać tylko w takim wypadku gdy adres URL z którego następuje przekierowanie już nie istnieje;
 • Przekierowywuj stronę z błędem 404 na stronę główną z komunikatem –  jeżeli pole zostanie puste, system nie będzie dokonywał takiego przekierowania;
 • Wykluczaj dostęp do sklepu dla robotów innych niż wyszukwarki – tak/nie;
 • Dodawaj numer podstrony do linku kanonicznego – tak/nie;
 • Meta Tag tylko dla pierwszej strony – tak/nie;
 • Lista produktów – dodawaj nazwę wyszukiwanego atrybutu do title/description/h1 – tak/nie;
 • Optymalizacja nazw plików zdjęć produktów – tak/nie;
 • Optymalizacja nazw miniaturek zdjęć produktów – tak/nie;
 • Zastępuj URL wyszukiwania po producencie adresem strony producenta – tak/nie;
 • Ustawiaj atrybut no-index dla atrybutów indeksowalnych w kategoriach i producentach – tak/nie;
 • Nierozpoznana domena – przekierowywuj na – w przypadku, gdy domena nie zostanie rozpoznana możesz wybrać, w które miejsce ma nastąpić przekierowanie;
 • Dodatkowa zawartość pliku robots.txt;
 • Priorytet dla krótkiego opisu sklepu (description) i słów kluczowych;
 • Krótki opis sklepu;
 • Słowa kluczowe;
 • Adres e-mail dla raportu zmian w dostępności.

2. Zapisz dane.


Przykłady zastosowania

AtomStore pozwala na konfiguracje ’strategii’ dotyczącej budowy linków oraz znaczną automatyzację dotyczącą tworzenia meta tagów.  Administrator sklepu może dokonać wyboru w jaki sposób budowane będą linki produktów i kategorii. Służą do tego 2 najważniejsze ustawienia: 

Wyświetlaj pełną ścieżkę w adresach kategorii – platforma AtomStore umożliwia wybór sposobu generowania adresów URL kategorii:

 • pełna ścieżka – np. www.twojsklep.pl/kategoria_glowna/podkategoria/
 • ścieżka skrócona – np. www.twojsklep.pl/podkategoria/

Zaznaczenie Tak skutkować będzie zastosowaniem pełnej ścieżki.

Wyświetlaj alias kategorii w adresach produktów – możliwość wyboru sposobu generowania adresów URL produktów:

 • wraz ze ścieżką kategorii – np. www.twojsklep.pl/subkategoria/produkt
 • krótki adres bez ścieżki – np. www.twojsklep.pl/produkt

Zaznaczenie Tak skutkować będzie zastosowaniem adresów URL produktów wraz ze ścieżką kategorii.

Przykład 1:

W zależności od wielkości i struktury katalogu oraz specyfiki branży pozycjoner może chcieć aby URL kategorii zawierał kolejne poziomy zagnieżdżeń albo żeby był skrócony:

 • zastosowanie pełnej ścieżki może być korzystne przy następującej strukturze: Rowery > Składane > 16 cali  > /rowery/składane/16-cali ;
 • zastosowanie ścieżki skróconej może być natomiast pożądane w następującej sytuacji: On > Odzież > Kurtki zimowe > /kurtki-zimowe/ .  

Podobnie może być w kwestii produktów. URL produktu może zawierać alias kategorii lub może być skrócony:

 • URL produktu zawierający ścieżkę kategorii może być korzystny np. w takiej sytuacji → /kurtki-zimowe/type-3-sherpa-trucker
 • URL skrócony będzie korzystny np. w następującej sytuacji /smocza-straz-gniew-krola-smokow-tom-2

Dodatkowo możesz określić szablon jaki system będzie wykorzystywał do tworzenia aliasów URL. Domyślnie system tworzy alias na podstawie nazwy produktu (zastępując polskie znaki literami bez ogonków oraz zastępując spacje znakiem ‘-’).

Jeśli chcesz jednak zastosować bardziej złożony mechanizm tworzenia aliasów, możesz w tym celu wykorzystać Szablon adresów URL. AtomStore umożliwia wykorzystanie znaczników: 

 • #nazwa#;
 • #producent#;
 • #kod_produktu#;
 • #atrybut_id:X#;

Przykład 2:

Jeśli chciałbyś aby alias produktu składał się z: 

 • nazwy producenta;
 • kodu ean (który jest w atrybucie id 10);
 • nazwy produktu;

możesz użyć szablonu: #producent#-#atrybut_id:10#-#nazwa#.

Po skonfigurowaniu takiego aliasu, wszystkie nowe produkty będą miały URL skonstruowane według powyższego schematu.

Zawartość