leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Produkty polecane w wyszukiwarce

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 296 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób powiązać produkty z odpowiednimi frazami, tak aby były one polecane na etapie wyszukiwania w sklepie na platformie AtomStore.


Tworzenie fraz wyszukiwania oraz wyszukiwanie produktów

1. Przejdź do Katalog > Frazy wyszukiwania .

2. W tym miejscu możesz tworzyć nowe frazy oraz edytować już istniejące. Kliknij Dodaj frazę lub skorzystaj bezpośrednio z edytora znajdującecgo się z prawej strony ekranu.

3. Uzupełnij pola. Wprowadzić możesz takie informacje jak:

  • nazwa;
  • język;
  • frazy – w przypadku więcej niż jednej należy oddzielić je przecinkiem;
  • produkty.

4. Zapisz dane. W sytuacji, w której użytkownik wyszuka w sklepie odpowiednie frazy, obok wyników zwróconych przez wyszukiwarkę pojawią się także produkty polecane oraz rekomendacje behawioralne na bazie zainteresowań innych klientów (np. klienci, którzy szukali X, kupili także).

Zawartość