leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Waluty

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 391 views

W poniższym artykule dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore skonfigurować waluty.


1. Aby skonfigurować walutę przejdź do Ustawienia Waluty i podatki . Kolejno, kliknij przycisk Dodaj nową walutę .

2. W celu dodania waluty podaj:

  • Symbol waluty (np. PLN dla polskich złotych)
  • Kod  ISO 4217: trzyliterowy kod waluty przyjęty przez Międzynarowową Organizację Normalizacyjną (kody dostępne np tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217#Active_codes)
  • Kurs – obecny kurs waluty/ustawienie automatycznego pobierania kursu z NBP
  • Numer konta – opcjonalnie, jeżeli posiadasz konto walutowe inne niż podane w Ustawienia -> Dane firmy. Podany numer będzie wstawiany w miejsce znacznika #numer_konta# w opisie formy płatności i wiadomościach email dotyczącym zamówień.
  • NBP narzut – opcjonalny narzut procentowy na kurs importowany z NBP
  • Format – format prezentowania waluty (np. USD 9.999,00 $ ; 9999,00zł itp)
  • Precyzja – ilość miejsc po przecinku, podaj, jeżeli inna niż dla całego sklepu
  • Domyślna – tak/nie
  • Punkty – domyślne ustawienie punktów lojalnościowych za każde wydanie 10 jednostek waluty (Ustawienia punktów lojalnościowych dostępne jest również w Ustawienia Konfiguracja sklepu Marketing Program lojalnościowy ( UWAGA! ).

3. Zapisz dane

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu danych i przejściu do strony głównej sklepu, w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się kategoria Waluta .

Po kliknięciu w wartość PLN pojawi się lista rozwijana z której klient może wybrać walutę, w jakiej chce dokonać zakupu.

Wszystkie produkty dostępne w sklepie wyświetlane będą w określonej walucie z uwzględnieniem kursu pomiędzy złotówką a inną walutą.

Zawartość

W przypadku wypełnienia obu pól, system przyjmie wartość z ustawień waluty Ustawienia > Waluty i podatki