leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Promocje procentowe i kwotowe

Przeczytanie zajmie Ci: 7 minuty 288 views

Z artykułu dowiesz się, jakie rodzaje promocji procentowych i kwotowych możesz tworzyć w sklepie na platformie AtomStore.


Replikacja promocji do akcji promocyjnej – WAŻNE!

Przykład 1

Akcja promocyjna z typem: Promocja % na jeden produkt w wysokości 50%

1. Przejdź do Marketing i promocje > Akcje promocyjne > Dodaj nową akcję .

2. Przejdź do zakładki Korzyść . W polu Typ wybierz promocję procentową. Następnie w polu Wartość oraz Zakres wskaż wartość zniżki oraz produkt, na który promocja będzie obowiązywać.

3. W zakładce Warunki pozostaw dostępne opcje puste.

4. Zapisz dane. Akcja promocyjna zostanie utworzona.

5. Następnie przejdź do Marketing i promocje > Promocje . Akcja utworzyła jednocześnie zwykłą promocję. Jest to zrobione w ten sposób po to, żeby obniżona cena mogła wyświetlać się na karcie produktu. Jednocześnie akcją promocyjną można decydować o łączeniu tej promocji z innymi akcjami w sklepie.

Przykład 2

Promocja % na produkcie

1. Przejdź do Katalog > Produkty . W edycji dowolnego produktu przejdź do zakładki Ceny i promocje , a następnie ustaw promocję procentową.

2. Zapisz dane i przejdź do Marketing i promocje > Promocje . Promocja została w tym miejscu również utworzona.

3. Przejdź do Akcje promocyjne . W tym miejscu zobaczysz również, że z tej promocji dodanej ręcznie została również automatycznie utworzona akcja promocyjna po to żeby można było łączyć promocje z innymi akcjami utworzonymi w sklepie. Zmiany będą widoczne w Zakresie .


Standardowa promocja procentowa (%) nieaktywowana kodem, bez warunków

1. Dodaj nową akcję promocyjną. 

2. W zakładce Korzyść wybierz typ: Promocja % .

3. Podaj Wartość promocji np. 20%, a następnie Zakres promocji w postaci pojedynczych produktów lub stworzonej wcześniej listy dynamicznej (listę dynamiczną stworzysz w zakładce Sprzedaż > Listy dynamiczne ). Wybierając różne listy lub produkty możesz dodatkowo określić indywidualną wartość zniżki dla każdego z nich.

4. Jeżeli nie dodasz żadnego warunku w zakładce Warunki , utworzy się standardowa promocja znana z funkcji Marketing i promocje > Promocje .

5. Promocje utworzone w ramach Akcji promocyjnych będą miały wskazaną nazwę akcji. Wyłączenie promocji będzie możliwe tylko z poziomu modułu Akcji.


Promocja procentowa (%) tylko na produkty nieprzecenione naliczana w koszyku automatycznie

1. Stwórz listę dynamiczną, która będzie obejmować produkty tylko nieprzecenione. Listy dynamiczne stworzysz w zakładce Sprzedaż > Listy dynamiczne .

2. Dodaj nową akcję promocyjną. 

3. W zakładce Korzyść wybierz typ: Promocja %

4. Podaj Wartość promocji np. 20%, a następnie Zakres promocji w postaci pojedynczych produktów lub stworzonej wcześniej listy dynamicznej. Wybierając różne listy lub produkty możesz dodatkowo określić indywidualną wartość zniżki. 

5. W zakładce Warunki wskaż Minimalna liczba różnych produktów , a w kolumnie Wartość wpisz „1” (promocja ma się aktywować, gdy w koszyku pojawi się minimum 1 produkt z wybranego zakresu). 

6. Wyklucz w zakładce Inne akcje wszystkie promocje, z którymi akcja ma się nie łączyć tj. promocja %, promocja kwotowa itp. 

7. W opcji Łączenie z funkcją Marketing i Promocje wybierz NIE , jeżeli chcesz, aby promocja był aktywna bez wpisywania kodu rabatowego. 

8. Wpisz odpowiednie treści. Po przejściu do listy produktów zobaczysz, że produkty mają standardową cenę. Dopiero po dodaniu objętych promocją produktów do koszyka zostanie naliczony odpowiedni rabat. 


Promocja procentowa (%) na najdroższy/najtańszy produkt w koszyku na nieprzecenione produkty

1. Stwórz listę dynamiczną, która będzie obejmować produkty tylko nieprzecenione. Listy dynamiczne stworzysz w zakładce Sprzedaż > Listy dynamiczne .

2. Dodaj nową akcję promocyjną. 

3. W zakładce Korzyść wybierz typ: Promocja % . Podaj Wartość obniżki, a w opcji Ustawienia podaj Limit sztuk objętych korzyścią np. 1. Następnie wybierz, który produkt ma obejmować zniżka: najtańszy czy najdroższy.

4. W zakładce Warunki wybierz Minimalna ilość sztuk wybranych produktów, a w kolumnie Wartość wpisz „1” (promocja ma się aktywować, gdy w koszyku pojawi się minimum 1 produkt z wybranego zakresu). 

5. Wyklucz w zakładce Inne akcje wszystkie promocje, z którymi akcja ma się nie łączyć tj. promocja %, promocja kwotowa itp. 

6. W opcji Łączenie z funkcją Marketing i Promocje wybierz NIE , jeżeli chcesz, aby promocja był aktywna bez wpisywania kodu rabatowego.

7. Po dodaniu do koszyka dwóch produktów, na najtańszy z nich zostanie automatycznie naliczona wskazana promocja.


Promocja procentowa (%) na całe zamówienie przy wskazanej ilości produktów w koszyku (zniżka ilościowa)

Zniżka ilościowa to korzyść, która pozwala na stworzenie promocji, która będzie rabatowała cały koszyk w zależności od ilości produktów, które klient doda do koszyka np. przy zakupie min. 2 produktów otrzyma zniżkę 25%, a przy zakupie min. 4 produktów zniżka wyniesie 50%.

1. Stwórz listę dynamiczną, która będzie obejmować produkty, których ma dotyczyć promocja. Listy dynamiczne stworzysz w zakładce Sprzedaż → Listy dynamiczne. 

2. Dodaj nową akcję promocyjną. 

3. W zakładce Korzyść wybierz typ akcji: Zniżka ilościowa . Następnie uzupełnij warunki promocji, podając minimalną ilość sztuk dla danego rabatu. Następnie określ dla jakich produktów lub listy dynamicznej ma być zastosowana promocja.

4. W zakładce Warunki możesz dodatkowo ograniczyć promocję np. wskazać kwotę minimalnego zamówienia (Minimalna wartość koszyka brutto) czy ograniczyć produkty do wybranej kategorii czy producentów (Minimalna ilość sztuk wybranych produktów). 

5. W zakładce Inne akcje wyklucz lub połącz wszystkie promocje, z którymi tworzona promocja ma się nie łączyć/łączyć.

6. W opcji Łączenie z funkcją Marketing i Promocje wybierz NIE , jeżeli chcesz, aby promocja był aktywna bez wpisywania kodu rabatowego.

7. Uzupełnij komunikaty dla promocji w zakładce Treści .

8. Po uzupełnieniu parametrów i zapisaniu danych, gdy do koszyka zostaną dodane minimum 2 sztuki danego produktu – klient otrzyma zniżkę.


Promocja procentowa (%) drugi produkt taniej

1. Stwórz listę dynamiczną, która będzie obejmować produkty, których ma dotyczyć promocja. Listy dynamiczne stworzysz w zakładce Sprzedaż > Listy dynamiczne

2. Dodaj nową akcję promocyjną. 

3. W zakładce Korzyść wybierz typ akcji: Promocja % .

4. W wierszu Ustawienia podaj Liczbę sztuk objętych korzyścią. W tym przypadku będzie to liczba 1 (= 1 produkt ma zostać objęty promocją). Wybierz, który produkt ma być rabatowany: najdroższy czy najtańszy z dodanych do koszyka. 

5. Uzupełnij wartość rabatu np. 50%. W polu Zakres wskaż konkretne produkty lub listy dynamiczne, których dotyczy promocja rabatowa.

6. Następnie przejdź do zakładki Warunki . W typie warunku wybierz opcję Minimalna ilość sztuk wybranych produktów .

7. W wierszu Wartość wpisz ilość sztuk produktów, które mają zostać zrabatowane. 

8. Określ jakie produkty muszą zostać dodane do koszyka, aby promocja się uruchomiła. Pozwala to ograniczyć akcję do konkretnych kategorii w sklepie, producentów, list dynamicznych oraz konkretnych produktów.

9. Po uzupełnieniu parametrów i zapisaniu danych, gdy do koszyka zostanie dodany drugi produkt – klient otrzyma zniżkę.


Widok promocji w przypadku gdy zaznaczono ustawienie „Publiczna”

Przykład zastosowania:

1. W Marketing i promocje → Akcje promocyjne utworzona została nowa akcja -50%. 

2. W zakładce Korzyść została wybrana: promocja % oraz ustawienie Publiczna zostało wybrane na Tak . Dodatkowo wartość promocji określono na 50%, a także wybrano konkretny produkt. 

3. W zakładce Warunki wybrano minimalną wartość koszyka o wartości 1 zł

4. Po zapisaniu danych i przejściu do karty produktu zostanie wyświetlona promocja -50% pomimo, że koszyk jest pusty, a więc nie został spełniony wymagany warunek. 

5. Jeżeli ustawienie Publiczna zostanie wskazane na Nie – widok promocji na karcie produktu zniknie. Wymagane będzie wtedy spełnienie określonych w akcji warunków.

Zawartość