leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z DPD

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 409 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz skonfigurować ustawienia integracji z DPD.


Konfiguracja integracji z DPD

1. W celu uruchomienia integracji przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Kurierzy i wybrać pozycję DPD . Następnie, kliknij przycisk Włącz .

2. Skonfiguruj ustawienia ogólne:

 • Zmień status zamówienia po wygenerowaniu listu przewozowego na – pozostaw puste aby system nie zmieniał automatycznie statusu zamówienia po wygenerowaniu listu przewozowego DPD;
 • Awizacja nadawcy (odbioru paczki) – możesz zostawić puste lub zaznaczyć opcję Tylko email ;
 • Awizacja adresata (dostarczenie przesyłki) – możesz zostawić puste lub zaznaczyć opcję Tylko email ;
 • Ostrzeżenie o wadze przesyłki – w sytuacji, w której waga produktu będzie większa od wagi określonej w ustawieniu, podczas generowania listu przewozowego wyświetlony zostanie alert oznaczony kolorem czerwonym.

3. Do uruchomienia integracji będziemy potrzebowali następujących danych:

 • API login;
 • API hasło;
 • API MasterFID.

Dane te otrzymasz od firmy DPD.

4. Aby zintegrować sklep z kurierem DPD, należy skonfigurować następujące ustawienia:

Dane dostępowe:

 • API Login – dane dostępowe nadawane przez DPD. Odnajdziesz je w swoim panelu DPD lub otrzymasz od swojego opiekuna DPD;
 • API hasło – dane dostępowe nadawane przez DPD. Odnajdziesz je w swoim panelu DPD lub otrzymasz od swojego opiekuna DPD;
 • API MasterFID – dane dostępowe nadawane przez DPD. Odnajdziesz je w swoim panelu DPD lub otrzymasz od swojego opiekuna DPD;
 • Tryb testowy – ustawienie trybu testowego na “tak” blokuje wysyłanie informacji do DPD (kurier nie będzie zamawiany).

Powiązane sposoby wysyłki:

 • Formy dostawy – standard – wybierz formę dostawy (dla przesyłki standardowej) powiązaną z tym kurierem. Formy dostawy utworzysz i skonfigurujesz w Sprzedaż > Formy dostawy . Nazwa formy dostawy będzie prezentowana klientowi podczas wyboru kuriera w koszyku. Uwaga: dokumenty dostawy można generować jedynie dla zintegrowanych kurierów;
 • Formy dostawy – paleta – wybierz formę dostawy (dla palety) powiązaną z tym kurierem. Formy dostawy utworzysz i skonfigurujesz w Sprzedaż > Formy dostawy . Nazwa formy dostawy będzie prezentowana klientowi podczas wyboru kuriera w koszyku;
 • Formy dostawy – pickup – wybierz formę dostawy (dla punktów odbiorów) powiązane z tym kurierem. Formy dostawy utworzysz i skonfigurujesz w Sprzedaż > Formy dostawy . Nazwa formy dostawy będzie prezentowana klientowi podczas wyboru kuriera w koszyku.

Dane nadawcy:

 • Adres nadawcy – nazwa firmy;
 • Adres nadawcy – nazwa sklepu;
 • Adres nadawcy – ulica/numer;
 • Adres nadawcy – kod pocztowy;
 • Adres nadawcy – kod państwa – dwuliterowy kod państwa (lista kodów);
 • Adres nadawcy – telefon;
 • Adres nadawcy – miasto.

5. Nazwę firmy, nazwę sklepu, ulicę/numer, kod pocztowy, telefon i miasto uzupełnij opcjonalnie w przypadku, kiedy dane są inne niż w zakładce Ustawienia Konfiguracja sklepu Dane firmy .

Domyślne dane paczki

 • Domyślna szerokość paczki;
 • Domyślna długość paczki;
 • Domyślna głębokość paczki;
 • Domyślna waga paczki;
 • W przypadku brakujących wag odpytuj o – wagę paczki/wagi produktów  – Jeżeli produkty nie posiadają uzupełnionego atrybutu wagi, odpytuj administratora podczas generowania listu przewozowego o wagę całej paczki lub poszczególnych produktów;
 • Tytuł przesyłki – informacja drukowana na dokumencie przewozowym pozwalająca go zidentyfikować. Można użyć znaczników #numer_zamowienia#, #id_klienta# . Pozostawienie pola pustego spowoduje użycie znacznika standardowego: “Zamówienie nr:xxx”.

Dokumenty

 • List przewozowy w formacie A4 – czy list przewozowy ma być drukowany w formacie A4;
 • Usuwaj listy przewozowe (pliki) starsze niż – zapobiega przechowywaniu na serwerze bardzo starych dokumentów przewozowych (zalecane usuwanie np. po 365 dniach).

Odbiór przesyłek przez kuriera

 • Zamawiaj kuriera – tak/nie (w przypadku gdy sklep ma w umowie zakontraktowany odbiór w określonych dniach i godzinach, należy ustawić opcję na Nie );
 • Odbiór przesyłki przez kuriera po … dniach od zgłoszenia nadania;
 • Odbiór przesyłki przez kuriera od godziny – domyślna godzina od której kurier może zgłosić się po przesyłkę;
 • Odbiór przesyłki przez kuriera do godziny – godzina do której kurier może zgłosić się po przesyłkę.

Zawartość