leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z hurtownią Azymut

Przeczytanie zajmie Ci: 6 minuty 246 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia integracji z hurtownią Azymut w sklepie na platformie AtomStore.


Skąd pobrać dane niezbędne do integracji?

1. Dane takie jak ID klienta oraz hasła powinieneś otrzymać od hurtowni Azymut po podpisaniu umowy.


Konfiguracja ustawień po stronie AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Hurtownie > Azymut , a następnie kliknij Włącz .

2. Następnie kliknij Rozwiń . Wyświetlona zostanie lista ustawień, które należy skonfigurować. W tym miejscu należy określić:

 • Odpowiadający dostawca – w tym miejscu należy zmapować dostawcę, którego utworzyłeś w Magazyn > Dostawcy ;
 • Odpowiadający dostawca – magazyn zamknięty – jeżeli posiadasz w hurtowni Azymut odrębny magazyn zamknięty, w tym miejscu zmapuj dostawcę do dostawcy w panelu;
 • Odpowiadający dostawca – outlet – jeżeli w hurtowni Azymut korzystasz z magazynu outlet, w tym miejscu również zmapuj dostawcę do dostawcy w panelu;
 • Odpowiadający dostawca – backorder – jest to dodatkowy magazyn po stronie Azymutu;
 • Identyfikator merchanta – ID klienta, które otrzymasz od Azymutu;
 • Hasło merchanta – Twoje hasło;
 • Aktywuj zaimportowane produkty – w tym miejscu możesz określić, kiedy mają zostać aktywowane produkty, które zostały zaimportowane (do wyboru masz opcje: nigdy, z chwilą zapisu ceny, nigdy);
 • Importuj kategorie – ustawienie pozwalające na import kategorii ze strony Azymutu;
 • Importuj produkty z kategorii – możesz określić, czy chcesz importować produkty ze wszystkich kategorii lub tylko wybranych;
 • Nazwa kategorii głównej (opcjonalnie) – w tym miejscu możesz określić nazwę kategorii głównej sklepu do której przypisywane będą tworzone kategorie (skrypt tworzyć będzie drzewka z Azymutu w ramach kategorii głównej, a nie całego sklepu);
 • Procentowy narzut nakładany na importowane ceny – jest to procentowy narzut dodawany do ceny zaimportowanej z Azymutu;
 • Twórz promocje – opcja pozwalająca na przeniesienie promocji z Azymutu do Twojego sklepu;
 • Pomijaj ustawianie zapowiedzi dla produktów ze statusami – w tym miejscu możesz wykluczyć ustawienie przedsprzedaży dla produktów z wybranymi statusami (w panelu AtomStore będzie to “przedsprzedaż”, w Azymucie – “zapowiedź);
 • Twórz zestawy – opcja pozwalająca na przeniesienie zestawów z Azymutu do Twojego sklepu;
 • Oznaczaj produkty jako nowości zgodnie z danymi Azymutu – jeżeli produkty po stronie Azymutu ustawione są jako nowości – analogicznie będzie w panelu sklepu;
 • Status dostępności dla zapowiedzi – status nadawany dla zapowiedzi produktów (np. przedsprzedaż);
 • Identyfikuj towary w promocji na podstawie atrybutu – jeśli ID towaru w hurtowni Azymut zapisane jest jako atrybut, podaj jego nazwę dla skutecznego tworzenia promocji;
 • Utwórz landing pages na podstawie importowanych promocji – w tym miejscu możesz określić, czy aby chcesz na podstawie promocji importowanych z Azymutu utworzone zostały landing page;
 • Stan magazynowy dla produktów dostępnych – w tym miejscu możesz ustawić podczas importu stan dla produktu dostępnego, zamiast stanu rzeczywistego zwracanego przez Azymut;
 • Stan magazynowy dla produktów dostępnych – backorder – analogicznie jak w ustawieniu Stan magazynowy dla produktów dostępnych ;
 • Usuwaj produkty pomijane w pliku z dostępnością – dane są pobierane z pliku, w sytuacji gdy zaznaczysz ustawienie na Tak , a w pliku nie ma jakiegoś produktu – będzie on usuwany jako pominięty (takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie przypadków, w których nie ma w Azymucie, a widnieją w Twoim sklepie);
 • Import ceny – pobieraj ceny z pola – pobieranie cen z pliku Azymut;
 • Pobieraj e-booki – tak/nie;
 • E-booki login i hasło – w tym miejscu musisz posiadać osobne dane logowania;
 • E-booki – status dostępności – w tym miejscu należy zmapować status dostępności, który przypisujesz do produktów online;
 • E-booki – narzut nakładany na importowane ceny – analogicznie jak w przypadku ustawienia Procentowy narzut nakładany na importowane ceny ;
 • E-booki – status zamówienia po wysłaniu linków do pobrania – zmapuj status zamówienia, który ustawiany będzie po wysłaniu klientowi linku do pobrania pliku;
 • E-booki – sufiks dodawany do nazw produktów – ebooków – sufiks w nazwie produktu np. “[ebook]”;
 • E-booki – sufiks dodawany do nazw produktów – audiobooków – sufiks w nazwie produktu np. “[audiobook]”.

3. Zapisz dane.


Automatyczne składanie zamówień

1. Jeżeli chcesz, aby zamówienia ze sklepu były wysyłane do Azymut przejdź do zakładki Automatyczne składanie zamówień .

2. W tym miejscu należy skonfigurować ustawienia:

 • ID klienta (Magazyn wirtualny) – Twoje ID;
 • Klucz API (Magazyn wirtualny) – Twoje hasło;
 • Składaj zamówienie przy statusie – zmapuj status, przy którym chcesz aby zamówienie zostało złożone;
 • Czekaj na minimum logistyczne – tak/nie;
 • Płatność – zmapuj formę płatności;
 • Sposób dostawy – zmapuj formę dostawy.

3. Zapisz dane.

4. Zakładanie zamówień w Azymucie odbywa się na podstawie ID klienta oraz klucza API.

5. Ważne jest, aby zmapować wcześniej formy płatności oraz dostawy.

6. Po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, zamówienie zostanie przekazane z AtomStore do Azymutu.


Import stanów oraz cen

1. Stany magazynowe importowane są na podstawie skryptu cyklicznego, który uruchamiany jest co 30 minut. Nie pobiera on jednak całej bazy, lecz tylko te elementy, w których nastąpiła zmiana. 

2. Rozpoznanie produktu następuje po kodzie produktu lub numerze EAN.

3. Pola, które są aktualizowane to:

 • Nazwa;
 • Opis (tylko gdy pusty po stronie AtomStore);
 • Waga (masa produktu);
 • Producent (pole “autorzy”);
 • Flaga 'nowość’;
 • Status “Przedsprzedaż” (zapowiedź) + “data premiery”.

4. Import cen odbywa się na podstawie skryptu cyklicznego, który uruchamiany jest co 1 godzinę. Import atrybutów odbywa się zgodnie z zasadą “pole → nazwa atrybutu”. Poniższa lista przedstawia listę atrybutów: 

 • ’wydawca’  → 'Wydawca’;
 • ’podtytul’  → 'Podtytuł’;
 • ’liczbatomo’  → 'Liczba tomów’;
 • ’nrkolejnyt’  → 'Nr tomu’;
 • ’tytultomu’  → 'Tytuł tomu’;
 • ’jezykoryg’  → 'Język oryginału’;
 • ’tytuloryg’  → 'Tytuł oryginału’;
 • ’tlumacze’  → 'Tłumacze’;
 • ’jezyki’ → 'Język’;
 • ’seriacykl’ → 'Seria’;
 • ’wydanie’ → 'Wydanie’;
 • ’objetosc’ → 'Objętość’;
 • ’rokwyd’ → 'Rok wydania’;
 • ’format’ → 'Format’;
 • ’oprawa’ → 'Oprawa’;
 • ’isbn’ → 'ISBN’;
 • ’isbn-serii’ → 'ISBN serii’;
 • ’issn’ → 'ISSN’;
 • ’uwagi’ → 'Uwagi’;
 • ’miejscowosc’ → 'Miejsce wydania’;
 • ’redakcja’ → 'Redakcja’;
 • ’kod_paskowy’  → 'EAN’;
 • ’scenariusz’ → 'Autor scenariusza’;
 • ’rezyseria’ → 'Reżyseria’;
 • ’obsada’ → 'Obsada’;
 • ’muzyka’ → 'Muzyka’;
 • ’produkcja_kraj’ → 'Kraj produkcji’;
 • ’dzwiek’ → 'Ścieżka dźwiękowa’;
 • ’napisy’ → 'Napisy’;
 • ’obraz_format’ → 'Format obrazu’;
 • ’wykonawca’ → 'Wykonawca’;
 • ’kompozytor’ → 'Kompozytor’;
 • ’autor_tekstow’  → 'Autor tekstów’;
 • ’nagranie_rodzaj’ → 'Rodzaj nagrania’;
 • ’czas_trwania’  → 'Czas trwania utworu’;
 • ’nosnik_glowny’  → 'Rodzaj nośnika’;
 • ’nosnik_ilosc’  → 'Ilość nośników’;
 • ’parametry’  → 'Parametry’;
 • ’dzial’ → 'Dział’.
Zawartość