leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Powiadomienia i przypomnienia

Przeczytanie zajmie Ci: 8 minuty 88 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób funkcjonują powiadomienia i przypomnienia w module Marketing Automation Extended w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień ogólnych

1. Aby skonfigurować moduł przypomnień należy przejść do zakładki Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Marketing > Przypomnienia .

W ramach ustawień można zdefiniować poniższe właściwości:

 • Wysyłaj przypomnienia o zamówionych produktach (wg cyklu produktu) – w sytuacji gdy produkt posiada okres zastosowania (np. 30 dniowe szkła kontaktowe) system automatycznie wyśle przypomnienie o tym, że kończą się produkty (wysłać przypomnienie można również do produktów, które są niedostępne);
 • Wysyłaj przypomnienia o powiązanych produktach, do produktu zamówionego (wg cyklu produktu) – możliwość wysyłki podobnych produktów do zamówionego;
 • Powiadomienie o dostępności produktu – wysyłaj informację o zapisie na adres sklepu – czy informacja o zapisie klienta powinna przychodzić na adres mailowy sklepu;
 • Powiadomienie o dostępności produktu – wysyłaj potwierdzenie o zapisie na adres e-mail klienta – czy klient powinien otrzymywać potwierdzenie o zapisie na powiadomienie o dostępności produktu;
 • Powiadomienie o dostępności produktu – wysyłaj przy stanie magazynowym wynoszącym co najmniej … sztuk – ile sztuk danego produktu powinno znajdować się na magazynie aby system wysłał powiadomienie o jego dostępności.

Przypomnienia o porzuconym koszyku

 • Pierwsze przypomnienie o porzuconym koszyku po … godzinach – po ilu godzinach klient ma otrzymać powiadomienie o porzuconym koszyku;
 • Drugie przypomnienie o porzuconym koszyku po … godzinach – po ilu godzinach klient ma otrzymać drugie powiadomienie o porzuconym koszyku;
 • Nie wysyłaj przypomnienia o koszyku jeśli klient dokonał dowolnego zakupu w ciągu ostatnich … dni – określenie przez ile dni system nie powinien wysyłać powiadomień o opuszczonym koszyku po złożeniu zamówienia;
 • Wysyłaj przypomnienie o produktach, które stały się niedostępne – możliwość wysyłki przypomnienia o produktach, które obecnie są w sklepie niedostępne;
 • Wysyłaj kupon wraz z przypomnieniem o porzuconym koszyku – czy klient powinien otrzymywać kupon rabatowy razem z informacją o opuszczonym koszyku;
 • Kupon do przypomnienia o porzuconym koszyku – wysyłaj nie częściej niż co … dni – ustawienie pozwalające zdefiniować częstotliwość wysyłki kuponu do przypomnienia.

Informacja o produktach powiązanych

 • Wysyłaj wiadomość z produktami powiązanymi do produktów zamówionych – czy klient ma otrzymywać ofertę z powiązanymi produktami po złożeniu zamówienia;
 • Wiadomość o produktach powiązanych po … dniach od zamówienia – po ilu dniach od złożenia zamówienia klient powinien otrzymać informację o produktach powiązanych;
 • Wiadomość o produktach powiązanych – ilość produktów – ile produktów powinno znaleźć się w przesłanej ofercie z produktami powiązanymi.

2. Zapisz dane.

3. Po zapisie danych w Katalog Produkty Edycja produktu pojawi się pole Cykl życia . W tym miejscu określ cykl życia produktu, np. 30 dni.

4. Zapisz zmiany.


Lista powiadomień, przypomnień oraz ich aktywacja

1. Przejdź do Marketing i promocje > Automation .

2. Wybierz zakładkę Powiadomienia, przypomnienia .

3. W ramach ustawień można skonfigurować następujące powiadomienia oraz przypomnienia:

 • Pierwsze Przypomnienie O Porzuconym Koszyku;
 • Drugie Przypomnienie O Porzuconym Koszyku;
 • Powiadomienia O Dostępności;
 • Wiadomość O Produktach Powiązanych Z Produktami Już Zamówionymi;
 • Przypomnienia O Zamówionych Produktach (Wg Cyklu Produktu);
 • Przypomnienia O Produktach Powiązanych (Wg Cyklu Produktu Powiązanego);
 • Przypomnienia O Niewykorzystanych Kuponach (Przed Wygaśnięciem Kuponu);
 • Przypomnienia O Niewykorzystanych Kuponach (Po Wygenerowaniu Kuponu);
 • Wiadomość Po … Dniach Od Rejestracji;
 • Wiadomość Po … Dniach Od Rejestracji, Jeśli Klient Nie Dokonał Żadnego Zakupu;
 • Wiadomość Po … Dniach Od Ostatniej Wizyty (Dot. Użytkowników Zarejestrowanych);
 • Wiadomość Po … Dniach Od Ostatniej Wizyty Bez Zakupu (Dot. Użytkowników Zarejestrowanych);
 • Wiadomość Po … Dniach Od Ostatniego Zakupu.

4. Aby aktywować powiadomienie, z prawej strony znajduje się slider button, który należy przesunąć.


Konfiguracja poszczególnych powiadomień oraz przypomnień

1. Aby skonfigurować Pierwsze przypomnienie o porzuconym koszyku rozwiń jego ustawienia. W tym miejscu skonfigurować należy:

 • Po jakim czasie (w godzinach) wysłane ma zostać przypomnienie;
 • Jakimi kanałami komunikacji wysyłane będzie powiadomienie (funkcja SMS oraz WebPush dostępna jest jedynie w ramach modułu Marketing Automation Extended); 
 • Ustawienia cappingu;
 • Temat wiadomości;
 • Zdjęcie
 • Treść wiadomości, w której możesz podstawić znaczniki, np. Link do koszyka, a także konkretne produkty;
 • Treść HTML, która wyświetlana będzie w wysłanej wiadomości;
 • Załączniki;
 • Parametry GET.

2. Na takiej samej zasadzie będzie działać Drugie przypomnienie o porzuconym koszyku . Powyższe powiadomienia różnić się będą między sobą jedynie czasem wysyłki oraz treścią.

3. Kolejnym powiadomieniem są Powiadomienia o dostępności . Tego typu powiadomienie może służyć informowaniu klienta o tym, że w Twoim sklepie internetowym produkt, którego stan został wyczerpany, jest już ponownie dostępny. W tym miejscu wystarczy skonfigurować:

 • Temat powiadomienia;
 • Treść HTML;
 • Załączniki;
 • Parametry GET.

4. Powiadomienie Wiadomość o produktach powiązanych z produktami już zamówionymi pozwala na wysyłkę wiadomości, w której proponowane są produkty wybierane przez klientów, a powiązane z zakupionym towarem. Skonfiguruj:

 • Czas po jakim ma zostać wysłane powiadomienie (w porównaniu do przypomnień o porzuconych koszykach, powiadomienie wysyłane jest po … dniach). Dodatkowo możesz określić, czy powiadomienie ma być wysłane po czasie od nadania zamówieniu odpowiedniego statusu lub po czasie od samego złożenia zamówienia;
 • Ilość produktów. W tym miejscu możesz ograniczyć ilość powiązanych produktów;
 • Kanał komunikacji;
 • Capping;
 • Temat przypomnienia;
 • Zdjęcie;
 • Treść przypomnienia;
 • Treść HTML;
 • Załączniki (opcjonalnie);
 • Parametry GET.

5. Powiadomienie Przypomnienia o zamówionych produktach (według cyklu życia produktu) pozwala na wysłanie do klienta informacji o produktach zamówionych, które posiadają określony termin wykorzystania, zgodnie z cyklem życia produktu. Pod uwagę brane będą również produkty, które nie są obecnie dostępne w ofercie. W ustawieniach tego przypomnienia skonfiguruj:

 • Kanał komunikacji;
 • Ustawienia cappingu;
 • Treść wiadomości;
 • Treść HTML;
 • Załączniki (opcjonalnie).

6.  Powiadomienie Przypomnienia o produktach powiązanych (według cyklu produktu powiązanego) działa w sposób zbliżony do opisanego w punkcie 5 przypomnienia. Różnica polega jednak na tym, że w tym przypadku w treści wiadomości znajdują się towary alternatywne względem zamówionego, a nie jak w przypadku poprzedniego powiadomienia – dokładnie ten sam produkt.

7. Przypomnienia o niewykorzystanych kuponach (przed wygaśnięciem kuponu) oraz Przypomnienia o niewykorzystanych kuponach (po wygenerowaniu kuponu) można potraktować wspólnie, ponieważ sposób konfiguracji jest dla nich podobny. Różnicą jest jedynie czas, w jakim odbywa się wysłanie przypomnienia. Jest to czas liczony przed wygaśnięciem kuponu, a także czas liczony po wygenerowaniu kuponu.

W obu przypadkach skonfiguruj:

 • Kanał komunikacji;
 • Ustawienia cappingu;
 • Treść wiadomości;
 • Treść HTML;
 • Załączniki (opcjonalnie).

8. Kolejno znajdziesz powiadomienia, które skierowane są do nowych klientów, zakładających konto w Twoim sklepie. Takie wiadomości wysyłane są w określonym czasie od rejestracji konta. Wiadomość może być wysłana również w przypadku gdy klient założył konto, ale nie dokonał żadnego zakupu. Możesz go zachęcić poprzez dodanie do wiadomości kodu rabatowego, z którego skorzysta podczas pierwszych zakupów. Kod dodać możesz wstawiając znacznik:

IF_KUPON_X_Y

#kod_kuponu_X_Y#

ENDIF_KUPON_X_Y

Dodatkowo za pomocą znacznika #rekomendacje_spersonalizowane# możesz polecać produkty, które będą dostosowane do preferencji klienta. Cyferka przy kodzie oznacza ilość rekomendowanych produktów. Taką liczbę można zmienić podczas wstawiania znacznika.

9. Moduł powiadomień i przypomnień pozwala również na wysyłkę powiadomień i przypomnień w wybranym okresie czasu od rejestracji klienta w Twoim sklepie. Taka wiadomość może być wysłana bezpośrednio po jakimś czasie od założenia konta, ale również w przypadku gdy klient nie dokonał również żadnego zakupu.

10. Wiadomości mogą być wysyłane również w czasie od ostatniej wizyty klienta w Twoim sklepie. Taka wiadomość może dotyczyć ostatniej wizyty podczas której klient nabył jakiś produkt, ale również od ostatniej wizyty bez żadnego zakupu. Służą do tego powiadomienia: Wiadomość po … dniach od ostatniej wizyty (dot. Użytkowników zarejestrowanych) oraz Wiadomość po … dniach od ostatniej wizyty bez zakupu (dot. Użytkowników zarejestrowanych) .

11. Ostatnim rodzajem powiadomienia jest Wiadomość po … dniach od ostatniego zakupu . Za pomocą tego powiadomienia możesz przypomnieć klientowi o ostatnich zakupach w Twoich sklepie, jednocześnie zachęcając do ponownego odwiedzenia strony i dokonania zakupów za pomocą m.in. kodów rabatowych.

12. Po konfiguracji odpowiednich powiadomień zapisz dane.

Zawartość