leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Reguły cenowe

Przeczytanie zajmie Ci: 13 minuty 71 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować reguły cenowe w sklepie na platformie AtomStore, a także zobaczysz kilka przykładów zastosowania tej funkcji w praktyce.


Konfiguracja ustawień modułu

1. Przejdź do Sprzedaż Reguły cenowe .

2. Regułę cenową możesz Dodać lub Zaimportować z pliku XLS/CSV.

3. Jeżeli zdecydujesz się na import reguł cenowych z pliku, kliknij Importuj regułę , a następnie wypełnij pola podając numery kolumn (z pliku), w których znajdują się wskazane informacje.

4. Kliknij Importuj .

5. Jeżeli chcesz dodać ręcznie regułę, kliknij Dodaj nową regułę cenową

6. Zacznij od ustawień ogólnych. W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Nazwa robocza – nazwa reguły cenowej;
 • Cennik – określenie, w którym cenniku zmieniona zostanie cena po aktywacji reguły;
 • Status – status aktywności reguły; 
 • Termin ważności – ustawienie od/do, po uruchomieniu skryptu cyklicznego tylko w tych określonych dniach będą zmieniać się ceny. W przypadku, gdy termin zostanie przekroczony, a zostanie uruchomiony skrypt cykliczny – reguła nie zadziała; 
 • Limit ilości sztuk – próg ilości produktów, po osiągnięciu którego reguła przestanie obowiązywać (np. Limit = 5 sztuk → oznacza to, że po kupnie pięciu sztuk określonego produktu reguła przestanie działać);
 • Priorytet – reguła z najwyższym priorytetem będzie ustawiana w produkcie. Istnieją jednak od tego wyjątki, które w dalszej części artykułu zostaną przedstawione.

7. Następnie przejdź do zakładki Kalkulacja . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Typ reguły – jaka cena ma być ustawiona (np. Narzut % na cenę zakupu, narzut kwotowy na cenę zakupu itd.); 
 • Zaokrąglenie ceny – w jaki sposób cena końcowa ma zostać zaokrąglona (np. ,00 , ,50 ,99);
 • Marża minimalna – określenie minimalnego zysku wyrażonego w % od ceny zakupu lub nominalnie (UWAGA! Marża weryfikowana jest do ceny zakupu u bieżącego dostawcy lub u dostawcy wybranego w zakładce Warunki );
 • Minimalna cena końcowa – jaka minimalna cena końcowa ma być wyświetlana.

8. Przejdź do zakładki Warunki . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Typ – z listy możesz wybrać:
  • Magazyn/dostawcy – w tym miejscu można zmienić bieżącego dostawcę, z którego pobierana będzie cena zakupu oraz liczona marża. Wówczas produkt musi być dostępny u wskazanego dostawcy, a także dla tego dostawcy musi zostać ustawiony sprzedażowy status dostępności. Jeżeli nie zostanie wskazany dostawca w tym ustawieniu, pod uwagę zawsze będzie brany stan u bieżącego dostawcy;
  • Producent – określenie, towary którego producenta mają zostać uwzględnione w regule cenowej;
  • Cena zakupu –  można określić przedział, w jakim przedziale ceny zakupu produkty mają zostać uwzględnione. Cena zakupu jest ściśle powiązana z magazynem/dostawcą. Jeżeli nie zostanie wskazany żaden magazyn, system będzie analizować cenę zakupu z bieżącego dostawcy;
  • Stan magazynowy – przedział, w jakim stanie magazynowym produkty mają zostać uwzględnione. Cena zakupu jest ściśle powiązana z magazynem/dostawcą. Jeżeli nie zostanie wskazany żaden magazyn, system będzie analizować cenę zakupu z bieżącego dostawcy;
  • Kategoria – można skorzystać z tego ustawienia jako zawężenie listy produktów do kategorii;
  • Atrybut – określenie, produkty z jakim atrybutem mają zostać uwzględnione w regule cenowej.
 • Wymagane:
  • Wszystkie – wszystkie warunki muszą zostać spełnione, aby reguła została aktywowana; 
  • Dowolne – może być spełniony jeden z warunków. Nie dotyczy to jedynie ceny zakupu oraz magazynu/dostawcy, ponieważ nawet jeśli te dwa warunki są wypełnione osobno, będą traktowane jako jeden wspólny warunek.

9. Następnie przejdź do zakładki Zasięg . W tym miejscu możesz ustawić zasięg reguły cenowej:

 • Globalny – zasięg obejmie cały sklep; 
 • Kategoria – zasięg obejmie wskazaną kategorię lub kategorie produktów;
 • Produkt – zasięg obejmie tylko wskazany produkt. 

10. Istotne są również priorytety reguł. Reguła produktu zawsze będzie najważniejsza. Przykładowo jeżeli istnieją trzy reguły obejmujące jeden produkt – towar X:

 • Reguła globalna – priorytet = 100;
 • Reguła kategorii – priorytet = 90;
 • Reguła na produkt – priorytet = 80. 

Pomimo, że reguła globalna ma nominalnie najwyższy priorytet, najważniejsza i tak będzie reguła produktowa. Kolejna będzie reguła kategorii, a dopiero na końcu – globalna. 

Jeżeli z kolei istnieją reguły (na ten sam produkt):

 • Reguła globalna – priorytet = 100;
 • Reguła kategorii – priorytet = 90;
 • Reguła produktu – priorytet = 80;
 • Reguła produktu – priorytet = 70.

W takiej sytuacji najważniejsza będzie reguła produktu, ale o wyższym priorytecie nominalnym.

Natomiast w przypadku gdy istnieją reguły:

 • Reguła globalna – priorytet = 100;
 • Reguła kategorii – priorytet = 90.

Najważniejsza będzie reguła kategorii.

11. Zapisz dane. Reguła zostanie utworzona.


Przykłady zastosowania reguł cenowych

Przykład 1:

Istnieje produkt o określonej kwocie 24 pln. Za pomocą reguły cenowej kwota zostanie podniesiona do 100 zł. 

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Ustawienia ogólne . skonfiguruj dane. Szczególnie, w polu Cennik ustaw Cennik domyślny .

3. Następnie przejdź do zakładki Kalkulacja i w polu: Typ reguły wybierz Cena końcowa , a w polu Wartość wprowadź kwotę 100 zł.

4. Zapisz dane. 

5. Po zapisaniu danych, a kolejno uruchomieniu cyklicznego skryptu – cena podstawowa produktu wzrosła z 24 do 100 zł.

Przykład 2:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany 10% narzut od ceny zakupu, a cena podstawowa produktu wynosi 100 zł, natomiast stan magazynowy – 99 sztuk.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 10%. 

3. W zakładce Warunki nie ma zdefiniowanych dodatkowych warunków.

4. W zakładce Zasięg wybierz Produkt

5. Zapisz dane. 

6. W przypadku powyższego przykładu proces aktualizacji ceny wygląda następująco:

 • W zakładce Dostępność , która znajduje się w edycji produktu system sprawdzi, kto jest bieżącym dostawcą.
 • Następnie, w Magazyn Statusy dostępności zostanie sprawdzony status dostępności. W przypadku powyższego przykładu ID = 9, a zatem dostawcą będzie magazyn własny.
 • Następnie zostanie wzięta cena produktu od tego dostawcy, czyli z magazynu własnego – było to 100 zł. 
 • Po uruchomieniu cyklicznego skryptu cena zmieni się na 110 zł, a więc do ceny podstawowej zostanie dodane 10% narzutu, który został wcześniej określony.

Przykład 3:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany 80% narzut od ceny zakupu, a cena podstawowa produktu wynosi 100 zł, natomiast stan magazynowy zostanie zredukowany do 0 sztuk.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 80%.

3. W zakładce Warunki nie ma zdefiniowanych dodatkowych warunków.

4. W zakładce Zasięg wybierz Produkt

5. Zapisz dane. 

6. W przypadku powyższego przykładu proces aktualizacji ceny wygląda następująco:

 • W zakładce Dostępność , która znajduje się w edycji produktu  system sprawdzi, kto jest bieżącym dostawcą. W tym przypadku bieżącym statusem jest U dostawcy . Wynika to z faktu, że produkt nie posiada już żadnych sztuk na magazynie własnym, a jedynie u dostawcy. 
 • Następnie, w Magazyn Statusy dostępności zostanie sprawdzony status dostępności. W przypadku powyższego przykładu ID = 14, a zatem dostawcą będzie magazyn Aspire.
 • W edycji produktu przejdź do zakładki Ceny i promocje . W tym miejscu znajdziesz cenę zakupu dla wskazanego dostawcy. Ponieważ cena zakupu u dostawcy Aspire wynosi 40 zł, a w wyniku ustawienia reguły cenowej został zdefiniowany narzut w wysokości 80%

oznacza to, że do ceny podstawowej zostanie dodane 80% wartości, czyli w tym przypadku 32 zł. Zatem cena podstawowa produktu wyniesie 72 zł.

Przykład 4:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany narzut kwotowy od ceny zakupu w wysokości 20 zł, a cena podstawowa produktu wynosi 100 zł, natomiast stan magazynowy wynosi 99 sztuk.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut kwotowy na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 20 zł. 

3. Zapisz dane. 

4. Po zapisaniu danych, a następnie uruchomieniu skryptu cyklicznego, ponieważ cena zakupu produktu na magazynie własnym wynosiła 100 zł, cena podstawowa wzrośnie ze 100 do 120 zł.

Przykład 5:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany % narzut na cennik w wysokości 10%, a cena z cennika wynosi 33 zł, natomiast stan magazynowy wynosi 99 sztuk.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na wybrany cennik . Następnie, w polu Cennik wybierz określony cennik, a  w polu Wartość wprowadź 10%.

3. Zapisz dane.

4. Po zapisaniu danych, a następnie uruchomieniu skryptu cyklicznego w edycji produktu do ceny podstawowej zostanie pobrana kwota z określonego wcześniej cennika, w przypadku tego przykładu był to cennik EUR , w którym cena produktu w cenniku wynosiła 33 zł. 

Do kwoty z cennika został dodany narzut w wysokości 10%. Finalna kwota wynosić będzie 36,30 zł.

Przykład 6:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany 10% narzut od ceny zakupu, natomiast stan magazynowy – 99 sztuk. Ponadto, w warunkach został zdefiniowany typ “magazyn/dostawcy” u dwóch dostawców jednocześnie.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 10%. 

3. Przejdź do zakładki Warunki . W kolumnie Typ wybierz Magazyn/dostawcy , a następnie wybierz dwóch dostawców jednocześnie.

4. Zapisz dane. 

5. W przypadku, gdy w warunkach zostało zaznaczonych dwoje dostawców, priorytet będzie mieć ten, który w Magazyn > Dostawcy jest wyżej na liście. Wyjątek stanowi sytuacja, w której u danego dostawcy ustawiona jest flaga Priorytetowy – wtedy nawet niższa pozycja na liście sprawia, że ten dostawca będzie ważniejszy. 

W przypadku powyższego przykładu żaden z dostawców nie ma ustawionej flagi priorytetu, a  wyżej na liście jest dostawca Aspire

6. Ponieważ kwota zakupu u dostawcy wynosiła 40 zł, do tej wartości został dodany 10% narzut, zatem kwota finalna wyniesie 44 zł.

Przykład 7:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany 20% narzut od ceny zakupu, natomiast stan magazynowy – 99 sztuk. Dodatkowo zostały zdefiniowane warunki.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 20%. 

3. Następnie przejdź do zakładki Warunki . W tym miejscu zdefiniowane zostaną:

 • Magazyn/dostawcy – wybrany został magazyn Aspire;
 • Cena zakupu – ustawiony został przedział cenowy zgodny z ceną zakupu u dostawcy Aspire, która wynosi 40 zł; 
 • Stan magazynowy – ustawiony został przedział ilości w magazynie u dostawcy;
 • Atrybuty – ustawiony został atrybut, który jest przypisany w produkcie;
 • Kategoria – wybrana została kategoria, która przypisana jest w produkcie;
 • Producent – został wybrany producent, który przypisany jest w produkcie.

Dodatkowo w polu Wymagane zaznacz Wszystkie .

4. Zapisz dane. 

5. Po spełnieniu wszystkich warunków, cena zostanie zmieniona z 40 zł na 48 zł. 

Przykład 8:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany 20% narzut od ceny zakupu, natomiast stan magazynowy – 99 sztuk. Dodatkowo zostały zdefiniowane warunki.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 20%.

3. Następnie przejdź do zakładki Warunki . W tym miejscu zdefiniowane zostaną:

 • Magazyn/dostawcy – wybrany został magazyn Aspire;
 • Cena zakupu – ustawiony został przedział cenowy; 
 • Stan magazynowy – ustawiony został przedział ilości w magazynie u dostawcy;
 • Atrybuty – ustawiony został atrybut, który jest przypisany w produkcie;
 • Kategoria – wybrana została kategoria, która przypisana jest w produkcie;
 • Producent – został wybrany producent, który NIE ZOSTAŁ przypisany jest w produkcie.

Dodatkowo w polu Wymagane zaznacz Wszystkie .

4. Zapisz dane.

5. Cena nie zostanie zmieniona, ponieważ nie został spełniony warunek producenta.

Przykład 9:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany 20% narzut od ceny zakupu, natomiast stan magazynowy – 99 sztuk. Dodatkowo zostały zdefiniowane warunki.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 20%. 

 • Magazyn/dostawcy – wybrany został magazyn Aspire;
 • Cena zakupu – ustawiony został przedział cenowy; 
 • Stan magazynowy – ustawiony został przedział ilości w magazynie u dostawcy;
 • Atrybuty – ustawiony został atrybut, który jest przypisany w produkcie;
 • Kategoria – wybrana została kategoria, która przypisana jest w produkcie;
 • Producent – został wybrany producent, który NIE ZOSTAŁ przypisany jest w produkcie.

Dodatkowo w polu Wymagane zaznacz Dowolny .

4. Zapisz dane.

5. Cena zostanie zmieniona z 40 zł na 48 zł, pomimo że nie został spełniony warunek producenta. Stało się tak, ponieważ wymagane było spełnienie dowolnego warunku (przynajmniej jednego).

Przykład 10:

Istnieje produkt, na który zostanie przypisany 10% narzut od ceny zakupu, natomiast stan magazynowy – 99 sztuk. Dodatkowo zostanie zdefiniowana marża minimalna – 10 zł.

1. Przejdź do Sprzedaż > Reguły cenowe > Dodawanie nowej reguły .

2. W zakładce Kalkulacja dla pola Typ reguły wybierz opcję Narzut % na cenę zakupu . Następnie, w polu Wartość wprowadź 10% oraz w polu Marża minimalna – 10 zł. 

3. W zakładce Warunki dla warunku typu Magazyn/dostawcy został ustawiony dostawca.

4. Zapisz dane.

5. Po zapisaniu danych i uruchomieniu skryptu cyklicznego, cena zakupu produktu powinna wynosić 55 zł, ponieważ do ceny u dostawcy bieżącego, która wynosi 50 zł został dodany 10% narzut. 

Finalnie cena będzie wynosić jednak 60 zł, ponieważ minimalna marża (a więc minimalny zysk dla sprzedawcy) wynosi 10 zł.

Zawartość