leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Jak dodać promocje w sklepie internetowym?

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 267 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore dodać promocje oraz przejdziesz cały proces konfiguracji ustawień związany z funkcjami – m.in. promocje kwotowe, promocje procentowe, promocje wiązane czy kupony rabatowe.


Ustawienia promocji

W Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Promocje i wyprzedaże znajdują się ustawienia, które pomogą Ci skonfigurować promocje: 

  • Promocje % obowiązują dla wszystkich cenników (vs. tylko dla cennika domyślnego) – określenie, czy zdefiniowane promocje mają być obowiązujące dla wszystkich cenników aktywnych w sklepie.
  • Promocje tylko dla zalogowanych użytkowników – promocje ustawione w sklepie będą aktywne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
  • Uwzględniaj produkty w promocji przy sprawdzaniu progu darmowej dostawy – ustawienie, które decyduje o tym, czy produkty objęte promocją powinny być uwzględniane podczas obliczania progów darmowej dostawy.
  • Zniżki ilościowe – w przypadku, gdy produkt jest w promocji wyliczaj zniżkę od – w przypadku, gdy klientowi przysługują zniżki ilościowe, system może doliczyć je do ceny promocyjnej produktu lub ceny podstawowej produktu – a następnie wybrać korzystniejszą cenę (cena promocyjna lub cena podstawowa – naliczone zniżki).
  • Uwzględniaj dopłatę na wariant do ceny promocyjnej produktu – jeżeli nie zdefiniowano promocji na dany wariant produktu, system automatycznie doliczy dopłatę do jego wartości.
  • Wysyłaj e-mail o automatycznym wygaśnięciu wyprzedaży – administrator sklepu otrzyma powiadomienie po wygaśnięciu wyprzedaży.
  • Limituj sprzedaż produktu na wyprzedaży do ilości na m. własnym – czy produkty na wyprzedaży mają być wyłącznie ograniczone do ich liczby znajdującej się w magazynie własnym.
  • Wyprzedaże – automatyczne wygaszanie w oparciu o – określenie, w którym momencie wyprzedaże powinny zostać zakończone (gdy ich stan osiągnie zero lub gdy ich stan na magazynie własnym osiągnie zero)
  • Promocje z brakiem prawa do zwrotu – określenie, czy produkty promocyjne będą mogły podlegać zwrotowi.

Jak dodać promocję kwotową w sklepie

1. Przejdź do Marketing i promocje > Promocje .

2. Kliknij Dodaj promocję .

3. W formularzu dodawania promocji, wybierz produkt oraz zaznacz pole Nowa cena .

4. Następnie, ustaw czy chcesz, aby promocja miała określony termin lub była bezterminowa.

5. Możesz także opcjonalnie ustawić godziny, w jakich produkt każdego dnia będzie promowany. W polu Happy hours wybierz dzień i godzinę promowania produktu.

6. Następnie ustaw status aktywności oraz zaznacz, czy promocja ma wyświetlać się na stronie głównej. Po zaznaczeniu Tak w polu Strona główna określ dodatkowo nazwę promocji.

7. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu danych i przejściu do strony sklepu, w zakładce Promocje pojawi się przeceniony produkt.

W karcie produktu możesz zobaczyć obniżoną cenę oraz czas trwania promocji.


Jak dodać promocję procentową w sklepie

1. Przejdź do Marketing i promocje > Promocje .

2. Kliknij przycisk Dodaj promocję .

3. W formularzu dodawania promocji, wybierz produkt oraz zaznacz pole Procent .

4. Podobnie jak w przypadku promocji kwotowej, ustaw termin ważności oraz happy hours.

5. Zdefiniuj status aktywności oraz wyświetlanie na stronie głównej.

6. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po przejściu do koszyka możesz zauważyć, że system od aktualnej ceny odjął 20%, pozostawiając w ten sposób cenę promocyjną.

Zawartość