leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Filtry na listach produktów

Przeczytanie zajmie Ci: 4 minuty 39 views

Z artykułu dowiesz się, jakie są filtry na listach produktów oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień modułu

1. Przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Wygląd sklepu Filtry i kliknij Włącz .

2. Rozwiń listę ustawień. Na początku skonfiguruj ogólne ustawienia:

 • Maksymalna ilość wyświetlanych pozycji – maksymalna liczba wartości wyświetlanej na liście w filtrze. Powyżej wskazanej liczby wartości będą wyświetlane jako pole tekstowe z podpowiedziami;
 • Nie wyświetlaj pozycji z zerową ilością pasujących produktów – pomijanie wyświetlania wartości atrybutów w filtrach, które aktualnie w bazie mają 0 odpowiadających produktów (np. pominięcie na liście wartości koloru Czerwony [0]);
 • Przechowuj pasujące ilości produktów w bazie danych – wyliczanie i zapisywanie ilości poszczególnych wartości podczas reindeksacji bazy. Opcja zwiększająca szybkość sklepu przy dużych katalogach produktów (+10 tys produktów); 
 • Pole tekstowe zamiast listy wyboru powyżej … producentów – W przypadku gdy lista producentów jest dłuższa niż np. 10, lista z polami typu checkbox zostanie zastąpiona polem tekstowym z podpowiedziami.

3. Następnie przejdź do zakładki Filtrowanie po cenie . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Kryterium „cena” – umożliwienie filtrowania produktów po cenie;
 • Automatyczne przedziały cenowe dla kategorii i producentów – ustawienie umożliwia zdefiniowanie sposobu tworzenia automatycznych przedziałów cenowych. System pozwala na stworzenie dwóch rodzajów takich przedziałów:
  • równe ceny przedziałów – przedziały wyodrębniają się na podstawie ceny i nie uwzględniają ilości produktów w nich występujących, może wystąpić dysproporcja liczby produktów w poszczególnych przedziałach;
  • równe ilości produktów w przedziałach – przedziały tworzą się w taki sposób, aby liczba produktów w każdym z nich była podobna.
 • Automatyczne przedziały cenowe dla kategorii i producentów – ilość przedziałów – stawienie decyduje o tym ile automatycznych przedziałów ma zostać stworzonych i wyświetlonych klientowi.

4. Kolejno rozwiń zakładkę Filtrowanie po producencie . W tej zakładce skonfiguruj ustawienia:

 • Kryterium „producent” – włączenie filtrowania po producencie;
 • Wyświetlaj ilości pasujących produktów (producenci) – opcja umożliwiająca wyświetlanie przy nazwie liczby produktów danego producenta w kategorii (np. Nike [3], Puma [5]);
 • Pole tekstowe zamiast listy wyboru powyżej … producentów – powyżej wskazanej liczby wyświetlane będzie pole tekstowe zamiast listy wyboru producentów.

5. Przejdź do zakładki Filtrowanie po atrybutach . W zakładce skonfiguruj ustawienia:

 • Kryteria odpowiadające zdefiniowanym atrybutom – włączenie dodatkowych kryteriów filtrowania zgodnie z ustawieniami indywidualnymi atrybutów (opcja FILTROWANIE w edycji atrybutu);
 • Ograniczaj kryteria-atrybuty do atrybutów przypisanych wybranej kategorii – wyświetlanie na liście filtrów tylko atrybutów które zostały przypisane do danej kategorii;
 • Pomijaj filtry odpowiadające niedostępnym wariantom produktów – czy system ma umożliwić filtrowanie po wariantach które aktualnie nie są dostępne w magazynie (np. filtrowanie po rozmiarze buta 45, podczas gdy w magazynie nie ma żadnego produktu w rozmiarze 45);
 • Filtr 'Status dostępności’ – wyszukuj po statusach wariantów – pozwala wyszukiwać warianty produktów o ile są one dostępne w sklepie, np. czerwona bluza, rozmiar s – wyświetli dostępne czerwone bluzy w rozmiarze s;
 • Wyświetlaj ilości pasujących produktów (atrybuty) – opcja analogiczna do ilości pasujących produktów producenta, dotyczy atrybutów zdefiniowanych przez operatora (np. Kolor: Biały [1], Czerwony [10]); 
 • Nie wyświetlaj wartości niezgrupowanych – po zaznaczeniu opcji na Tak wartości niezgrupowane nie będą wyświetlane;
 • Maksymalna liczba indeksowanych atrybutów – przykład dla ustawienia wartości 1 – Produkt „Rower” posiada dwa atrybuty indeksowane – rozmiar, kolor. Wyfiltrowanie rozmiaru oraz koloru jednocześnie spowoduje nadanie stronie parametru noindex. Wyfiltrowanie samego rozmiaru lub samego koloru ustawi stronie parametr index.;
 • Atrybuty zapamiętywane w sesji klienta – atrybuty zostaną zachowane przy przejściu do kolejnej kategorii. Proszę zaznaczyć atrybuty dostępne we wszystkich kategoriach w sklepie.

6. Zapisz dane. 

7. Filtrowanie pozwala użytkownikowi sklepu na zdefiniowanie wyświetlanych produktów według własnego uznania. Aby móc użyć filtrowania należy wybrać odpowiednie opcje znajdujące się w rozwijanym menu zazwyczaj nad listą wyświetlanych produktów.

Zawartość