leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zarządzanie klientami – szczegółowe zakładki

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 288 views

Z artykułu poznasz szczegółowe zakładki umożliwiające skuteczne zarządzanie klientami w sklepie na platformie AtomStore.


Wprowadzenie

Po przejściu do edycji szczegółów klienta, z lewej strony wyświetlony zostanie szereg zakładek odpowiadających za określone działania związane z zarządzaniem klientem. Są to:

 • informacje ogólne;
 • zamówienia;
 • adresy;
 • wizyty;
 • profil zakupowy;
 • produkty oglądane;
 • produkty zakupione;
 • newslettery;
 • kupony;
 • bony;
 • program lojalnościowy;
 • opinie;
 • ankiety;
 • koszyki;
 • notatki;
 • zgody.

Informacje ogólne

1. Przejdź do zakładki Informacje ogólne . Znajdują się w niej takie informacje jak:

 • Rejestracja – czy użytkownik zarejestrował się w sklepie;
 • Status – czy użytkownik potwierdził aktywację konta;
 • Liczba zamówień;
 • Wartość zamówień;
 • Wartość zamówień opłaconych – wszystkie zamówienia, które zostały opłacone, bez zamówień anulowanych;
 • Wartość zamówień anulowanych – wszystkie zamówienia, które zostały anulowane, wliczają się w to zarówno zamówienia nieopłacone i zwrócone;
 • Pierwsza wizyta – data pierwszej wizyty w witrynie sklepu;
 • Ostatnia wizyta – data ostatniej sesji w sklepie;
 • Wysłane newslettery – ilość dostarczonych do klienta newsletterów;
 • Wysłane kupony – ilość dostarczonych do klienta kuponów;
 • Punkty w programie lojalnościowym – ilość uzyskanych przez klienta punktów;
 • Liczba opinii – opinie wystawione przez klienta;
 • Wypełnione ankiety – ilość ankiet wypełnionych przez klienta.

Zamówienia

1.  Przejdź do zakładki Zamówienia . Znajduje się w niej lista wszystkich zamówień złożonych przez określonego klienta.

2. Z poziomu zakładki możesz także:

 • Dodać nowe zamówienie, które przypisane będzie bezpośrednio do klienta. W tym celu wybierz przycisk Dodaj zamówienie .
 • Edytować dotychczas istniejące zamówienia. Wybierz przycisk Edytuj .
 • Ponowić zamówienie.
 • Usunąć zamówienie.

Adresy

1. Przejdź do zakładki Adresy . Znajduje się w niej lista adresów korespondencyjnych klienta.

2. Z poziomu zakładki możesz: 

 • Dodać nowy adres. W tym celu, kliknij przycisk Dodaj adres .

Po zapisaniu danych do listy zostanie dodany nowy adres. Możesz ustawić czy dane adresowe mają być domyślnymi do wysyłki oraz domyślnymi do faktury.


Wizyty

1. Przejdź do zakładki Wizyty . Znajduje się w niej lista wszystkich odwiedzin klienta w sklepie. W kolumnach znajdują się takie informacje jak:

 • data wejścia do sklepu;
 • numer IP;
 • url startowy;
 • data opuszczenia sklepu;
 • url końcowy;
 • czas pobytu;
 • liczba odsłon;
 • wartość koszyka;
 • zakup.

Profil zakupowy

1. Przejdź do zakładki Profil zakupowy . Znajduje się w niej profil zakupowy klientów, który określany jest na podstawie towarów, które są najczęściej kupowane przez konsumenta.


Produkty oglądane

1. Przejdź do zakładki Produkty oglądane . Znajduje się w niej lista produktów, które były obserwowane przez klienta, ale z jakiegoś powodu nie zostały finalnie zakupione.  W tabelce podany jest produkt oraz ile razy został wyświetlony przez klienta.


Produkty zakupione

1. Przejdź do zakładki Produkty zakupione . Znajduje się w niej lista produktów, które były obserwowane przez klienta oraz zostały finalnie zakupione.  W tabelce podany jest produkt oraz ile sztuk zostało zakupione przez klienta.


Newslettery

1. Przejdź do zakładki Newslettery . Znajduje się w niej:

 • status – czy klient jest zapisany do newslettera;
 • subskrypcja w grupie – do jakiej grupy newsletterów zapisany jest klient;
 • lista wszystkich newsletterów przypisanych do klienta.

Możesz w tej zakładce zmienić grupę subskrypcji klienta czy wyświetlić listę newsletterów z ostatnich 30 dni, które otrzymał klient.


Kupony

1. Przejdź do zakładki Kupony . Znajduje się w niej lista kuponów, które otrzymał klient. W kolumnach znajdują się takie informacje jak:

 • nazwa kuponu,
 • status aktywności kuponu,
 • kod kuponu,
 • czy wysłany,
 • liczba prób użycia,
 • realizacje

2. Dodatkowo w kolumnie Opcje możesz:

 • wysłać ponownie kupon,
 • usunąć kupon.

Bony

1. Przejdź do zakładki Bony . Znajduje się w niej lista kuponów, które otrzymał klient.


Program lojalnościowy

1. Przejdź do zakładki Program lojalnościowy . Znajduje się w niej lista punktów, zależna od kwoty jaką klient wydał w Twoim sklepie. Widnieje również:

 • liczba aktualnych punktów – obecny stan punktowy klienta,
 • suma punktów dodanych – wykorzystywana przy automatycznym przypisaniu klienta do grupy.

2. Z poziomu zakładki możesz edytować także liczbę punktów otrzymanych przez klienta.  Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany kliknij przycisk Edytuj .


Opinie

 1. Przejdź do zakładki Opinie .  Znajdują się w niej wszystkie opinie wystawione przez klienta przy poszczególnych produktach.


Notatki

1. Przejdź do zakładki Opinie . W tym miejscu możesz dodawać i przeglądać notatki związane z klientem. Kliknij przycisk Dodaj notatkę .


Zgody

1. Przejdź do zakładki Zgody . W tym miejscu znajdują się wszystkie zgody regulaminowe oraz marketingowe związane z Twoim sklepem.


Oferta w XML

1. Przejdź do zakładki Oferta w XML .

2. W tej zakładce można wybrać dynamiczną listę, z której zostaną utworzone pliki: XML oraz CSV z ofertą sklepu. Są one dostępne w module B2B .

Zawartość