leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja z wFirma.pl

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 142 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować integrację z wFirma.pl w sklepie na platformie AtomStore.


Skąd pobrać dane dostępowe?

1. Zarejestruj się w serwisie wFirma.pl.

2. Po założeniu konta należy zweryfikować firmę. W tym celu przejdź do Ustawienia > Moja firma > Weryfikacja .

Po kliknięciu odnośnika Niezweryfikowana zostanie wyświetlone okno weryfikacji. Aby móc zweryfikować swoją firmę należy dokonać jednorazowego przelewu. W tym celu kliknij przycisk Zweryfikuj .

3. Po weryfikacji przejdź do Ustawienia > Bezpieczeństwo > Aplikacje .

4. Następnie wybierz zakładkę Klucze API .

5. W tym miejscu kliknij Dodaj , a następnie wpisz nazwę aplikacji i zapisz dane.

6. Zostanie wyświetlone okno z: Kluczem dostępu oraz Secret Key .

7. Kolejnym krokiem jest autoryzacja aplikacji API. Przejdź do Ustawienia > Bezpieczeństwo > Aplikacje i wybierz zakładkę Aplikacje OAuth 2.0 .

8. Następnie kliknij przycisk Dodaj . Pojawi się okno dodawania nowej aplikacji. Uzupełnij pola:

 • Nazwa aplikacji – wpisz nazwę aplikacji (np. nazwa Twojgo sklepu); 
 • Zakres – w tym miejscu z rozwijanej listy wybierz opcję Wszystkie
 • Adres zwrotny (redirect_uri) – adres zwrotny, który znajdziesz w ustawieniach integracji w panelu AtomStore: domenasklepu/admin/wfirma/access_token
 • Adres IP klienta – adres IP serwera, na którym jest sklep (adres IP znajdziesz w zakładce Dashboard po stronie panelu AtomStore).  

9. Zapisz dane, a następnie poczekaj na weryfikację ze strony wFirmy.


Konfiguracja ustawień w panelu AtomStore

1. W panelu AtomStore przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > API i integracje FK/ERP > wFirma.pl .

2. Rozwiń listę i skonfiguruj ustawienia:

 • Atrybut PKWiU – atrybut związany z PKWiU, który zawiera kategorie towarów i usług, które w Polsce można sprzedać lub kupić; 
 • Uwzględniaj kupon w cenach produktów – czy kupony mają być brane pod uwagę w cenach produktów;
 • Oznaczaj fakturę jako opłaconą po opłaceniu zamówienia – czy faktura po opłaceniu zamówienia ma zostać automatycznie oznaczona jako opłacona; 
 • Usuwaj fakturę z wFirma po usunięciu w AtomStore – ustawienie pozwalające na automatyczne usunięcie faktury z wFirma w momencie usunięcia jej z panelu AtomStore.

3. Rozwiń zakładkę Dane dostępowe i skonfiguruj ustawienia:

 • Rodzaj autoryzacji – zalecane OAuth 2.0;
 • OAuth 2.0 – ID klienta (client_id) – po akceptacji aplikacji OAuth 2.0 ze strony wFirmy pojawi się ID klienta;
 • OAuth 2.0 – hasło klienta (client_secret) – secret key wygenerowany w panelu wFirma;
 • OAuth 2.0 – redirect_uri – adres zwrotny;
 • OAuth 2.0 – Access Token – kliknij Uzyskaj token ;
 • OAuth 2.0 – Refresh Token;
 • Login – wymagane w przypadku Basic Auth;
 • Hasło – wymagane w przypadku Basic Auth. 

4. Następnie rozwiń zakładkę Domyślne parametry faktury . Skonfiguruj ustawienia: 

 • Domyślna numeracja faktur – domyślna numeracja faktur w Twoim sklepie. Możesz podać wiele numeracji dla różnych typów, oddzielając je przecinkami;
 • Domyślna data sprzedaży na fakturze – możesz wybrać datę złożenia zamówienia lub datę bieżącą;
 • Domyślny termin płatności w dniach – domyślny termin płatności faktury;  
 • Domyślny identyfikator konta bankowego – podaj jeżeli chcesz korzystać z innego niż domyślny;
 • ID szablonu faktury – podaj jeżeli chcesz korzystać z innego niż domyślny. 

5. Rozwiń zakładkę Powiązanie form płatności . W tym miejscu należy zmapować odpowiednie formy płatności:

 • Formy płatności – Przelew;
 • Formy płatności – Gotówka;
 • Formy płatności – Karta płatnicza;
 • Formy płatności – Za pobraniem;
 • Formy płatności – Kompensata.

6. Kolejną zakładką jest Automatyczne wystawianie i wysyłanie . W tym miejscu zmapuj odpowiednie statusy zamówień:

 • Automatyczne generowanie faktur po otrzymaniu statusu – po otrzymaniu wybranego statusu faktura będzie automatycznie wygenerowana;
 • Automatyczne generowanie faktur po otrzymaniu statusu – generuj dla zamówień – dla jakich zamówień ma zostać automatycznie wygenerowana faktura. Do wyboru masz opcje: Wszystkich lub Opłaconych w całości / wcale ;
 • Automatyczne generowanie faktur wFirma dla zamówień z formami płatności – dla zamówień z jakimi formami płatności ma być automatycznie generowana faktura;
 • Automatyczne generowanie faktur po otrzymaniu statusu – wysyłaj wiadomość e-mail – zaznacz Tak jeżeli chcesz, aby po otrzymaniu statusu i wygenerowaniu faktury została wysłana wiadomość e-mail
 • Automatyczne generowanie faktur Wfirma proforma dla zamówień z formami płatności – dla zamówień z jakimi formami płatności ma być automatycznie generowana faktura proforma.

7. Ostatnią zakładką są Webhooki . W tym miejscu skonfiguruj:

 • Pobieranie faktur zaliczkowych – webhook_key – podaj jeżeli chcesz pobierać faktury zaliczkowe utworzone w panelu wFirma.pl.

8. Zapisz dane.

Zawartość