leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Wyświetlanie dostępności produktu w zamówieniu

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 137 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób usprawnić pracę magazynu za pomocą wyświetlania na liście zamówień informacji o dostępności produktu w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Sprzedaż > Zamówienia .

2.  Kliknij ikonę koła zębatego, które pozwala na dodanie kolejnych kolumn.

3. Dodaj kolumnę Dostępność w magazynie własnym .

4. Istnieją trzy sposoby oznaczenia dostępności zamówionych produktów w magazynie własnym:

  • Nie – jeden lub więcej produktów nie znajduje się na magazynie własnym, co uniemożliwia nadanie zamówieniu statusu z flagą WZ;
  • Tak, ale koliduje z innymi zamówieniami – wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie, jednak w przypadku realizacji zamówienia inne zamówienie może być niemożliwe do zrealizowania ze względu na niewystarczającą ilość jednego lub więcej produktów na magazynie własnym;
  • Tak – wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie i realizacja zamówienia nie wpłynie na pozostałe zamówienia.

5. W celu łatwiejszej identyfikacji kolidującego/brakującego produktu, po kliknięciu w ikonę Nie lub Tak, ale koliduje z innymi zamówieniami pojawia się widok z listą zamówionych produktów. Każdy z nich jest opisany następującymi danymi:

  • ID produktu;
  • Nazwa produktu wraz z zakupionym wariantem;
  • Dostępność w magazynie własnym (określona oznaczeniami wyjaśnionymi powyżej),
  • Status przy zakupie – jaki był status dostępności produktu (na podstawie Magazyn > Statusy dostępności ) w momencie zakupu;
  • Stan magazynowy i stan dostępny;
  • Dostawca;
  • Popularność – łączna zakupiona ilość produktu, od kiedy pojawił się on w ofercie.
Zawartość