leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Menu własne

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 552 views

Z artykułu dowiesz się do czego służy funkcja Menu własne oraz jak możesz ją skonfigurować w sklepie na platformie AtomStore.


Czym jest menu własne

Funkcja ta dotyczy możliwości podpięcia na stronie sklepu indywidualnego menu. Pozwala ona na utworzenie własnych nazw kategorii oraz  umieszczenie w menu innych linków np. do landing page, stron statycznych, wyników wyszukiwania itp. Tradycyjne menu jest zgodne z drzewem kategorii i wszystkie zmiany w menu wymagają zmian w drzewie kategorii. W e-commerce często administrator chce dodać jakiś link do menu okresowo – np. do oferty świątecznej, wyprzedaży itd, jednocześnie nie chce w tym celu tworzyć oddzielnej kategorii. Dzięki wprowadzeniu menu własnego pojawiła się możliwość umieszczenia dodatkowych linków np. z najnowszą promocją, kategorią sezonową, której nie chcemy umieszczać na stałe w sklepie, landing page z informacją o konkursie lub wyprzedaży.


Tworzenie menu własnego

1. Przejdź do Katalog Menu własne .

2. Wprowadź dane dotyczące menu. Skonfigurować możesz następujące parametry:

 • Nazwa;
 • Miniatura;
 • Miniatury;
 • Styl – Dodatkowe style CSS, wykorzystywane w menu, np. kolor, pogrubienie itd;
 • Status aktywności;
 • Typ menu –  możesz tutaj podpiąć:
  • Adres URL;
  • Produkt;
  • Kategorię;
  • Landing Page;
  • Stronę z produktami wybranego Producenta;
  • Stronę z listą producentów;
  • Dowolną stronę statyczną;
  • Dynamiczną listę.

3. Zapisz dane. Po zapisaniu nowego menu, pojawi się ono na liście.


Podkategorie w menu własnym

1. Żeby utworzyć kategorie, które znajdą się w menu własnym należy kliknąć na ikonę Dodaj podmenu przy tytule.

2. Zostanie wyświetlone okno dodawania. Wprowadź nazwę podkategorii i kliknij Dodaj .

3. Podkategoria została dodana. Jest to pierwszy węzeł kategorii. Możesz utworzyć własne kategorie drugiego rzędu – analogicznie podświetlając wybraną kategorię i klikając plus “+”.Wtedy pojawi się możliwość dodania podkategorii.

4. Analogicznie jak w przypadku dodawania nowego menu do podkategorii możesz podpiąć:

 • Adres URL;
 • Produkt;
 • Kategorię;
 • Landing Page;
 • Stronę z produktami wybranego Producenta;
 • Stronę z listą producentów;
 • Dowolną stronę statyczną;
 • Dynamiczną listę.

5. W przypadku gdy zależy Ci, by menu miało np. tylko jedną dodatkową podstronę  a pozostały układ pozostał bez zmian, należy podpiąć pod niego dotychczasowe kategorie, wybierając typ: kategoria i wpisując je w polu Kategoria .

6. W tym wypadku należy też zaznaczyć poziom zagnieżdżenia. Poziom zagnieżdżenia oznacza, czy mają zostać przeniesione automatycznie podkategorie dla danej kategorii. Jeśli administrator tworzy nową nazwę kategorii, a produkty przenosi z standardowego menu, nie musi ręcznie dodawać podkategorii – są one przenoszone automatycznie.

7. Podkategorie w menu można dowolnie przesuwać w ramach utworzonej kategorii i zmieniać ich pozycje.

Zawartość