leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Języki i tłumaczenia w sklepie

Przeczytanie zajmie Ci: 6 minuty 665 views

Z artykułu dowiesz się jak dodać w sklepie na platformie AtomStore wersję językową strony oraz skonfigurować jej ustawienia. Dodatkowo przejdziesz przez cały proces konfiguracji tłumaczeń niezbędnych do funkcjonowania sklepu w obcych językach.


Jak dodać wersję językową do sklepu?

1. Aby dodać nowy język do sklepu przejdź do Ustawienia > Języki > Dodaj język .

2.  Wprowadź dane dotyczące języka. Możesz określić takie parametry jak:

 • Nazwa – nazwa języka;
 • Waluta – waluta kraju, jakiego język dodajesz (Ważne, aby wcześniej mieć skonfigurowaną walutę. Więcej informacji znajdziesz tutaj);
 • Kod ISO 639-1 (2 literowy) – kod dwuliterowy kraju ;
 • Kod ISO 639-3 (3 literowy) – kod trójliterowy kraju ;
 • Format daty;
 • Format czasu;
 • Flaga – ikona flagi kraju, dla którego język wprowadzasz;
 • Status – status aktywności języka;
 • Indeksowanie – ustawienie, które wpływa na indeksowanie języka przez przeglądarkę Google;
 • Język domyślny – czy wprowadzony język ma być językiem domyślnym w sklepie;
 • Domena aktywująca – adres domeny, po wejściu z której aktywowany zostanie dany język.

3. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu języka przejdź do strony sklepu. Po wyświetleniu strony sklepu z listy rozwijanej pojawi się możliwość wyboru wersji językowej. Ponieważ nie ma jeszcze wgranych tłumaczeń – strona nie będzie jeszcze się wyświetlać w docelowym języku.


Jak dodać tłumaczenia z pliku do sklepu?

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Tłumaczenia .

Do tłumaczeń możesz również przejść z poziomu Ustawienia > Języki > Przejdź do edycji tłumaczeń .

2. Zostanie wyświetlone okno tłumaczeń językowych. Jeżeli chcesz dodać tłumaczenia dla utworzonego wcześniej języka, wybierz opcję Przejdź do wersji językowej > ukraiński .

3. Tłumaczenia językowe możesz eksportować do formatu XLS, a także w przypadku, gdy nie chcesz wprowadzać ich ręcznie – zaimportować przygotowane wcześniej tłumaczenia z pliku CSV lub XLS.

4. Jeżeli chcesz znaleźć pojedyncze tłumaczenie, skorzystaj z pól wyszukiwania. W polu Etykieta wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj .

5. Importuj tłumaczenie przy użyciu przycisku Import z XLS/CSV . Przed importem ustaw opcje:

 • Format – czy format importowanego pliku to XLS czy CSV;
 • Plik – docelowy plik do importu;
 • Kodowanie pliku – standard kodowania znaków zdefiniowany przez organizację ISO;
 • Ilość rekordów do pominięcia;
 • Numery kolumn (etykiety oraz tłumaczenia).

6. Kliknij przycisk Importuj . W wyniku poprawnego importu wyświetli się komunikat o poprawnie dodanych tłumaczeniach.

Przykład zastosowania:

Po zaimportowaniu tłumaczeń do koszyka przejdź do sklepu i wybierz wersję językową. Po wyborze, sklep zostanie przetłumaczony na określoną wersję językową według tłumaczeń, które zaimportowałeś w ustawieniach sklepu.


Wyświetlanie produktów w języku obcym

1. Jeżeli chcesz, aby produkty były wyświetlane w zależności od danej wersji językowej musisz pamiętać o wprowadzaniu nazw w określonym języku na etapie dodawania produktu. Przejdź do Katalog > Produkty > Informacje ogólne .

2. W polu Nazwa (uk) wprowadź przetłumaczoną nazwę.

3. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po wprowadzeniu produktu z odpowiednimi dla danego języka nazwami i przełączeniu wersji strony np. na ukraińską zobaczysz, że nazwa produktu automatycznie tłumaczona jest z języka polskiego i wyświetlana w języku ukraińskim. Na poniższym zrzucie w koszyku znajduje się artykuł, którego ukraińskojęzyczna nazwa została wprowadzona wcześniej w kartotece produktu.


Pop-up wyboru wersji językowej strony

1. Jeżeli chcesz, aby po wejściu do strony sklepu klientowi wyświetlał się pop-up dotyczący wyboru: kraju, języka oraz waluty przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Języki i geolokalizacja . Następnie kliknij Rozwiń .

2. Rozwiń listę Popup wyboru kraju, języka i waluty .

3. Zaznacz Tak przy opcjach:

 • Wyświetlaj wybór kraju;
 • Wyświetlaj wybór języka;
 • Wyświetlaj wybór waluty.

4. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu danych, gdy klient wejdzie na stronę sklepu zostanie wyświetlony pop-up, w którym należy wybrać kraj, wersję językową strony oraz walutę, w jakiej dokonywane będą zakupy. 

Po dokonaniu wyboru, strona sklepu zostanie przełączona/nastąpi przekierowanie na wskazany kraj i wersję językową.


Zależności

Zależności pozwalają na konfigurację automatycznych zachowań i procesów, które realizowane są przez AtomStore w przypadku jeśli użytkownik dokona zmiany jednego z następujących parametrów:

 • Sklep (w przypadku gdy posiadasz multistore);
 • Język;
 • Cennik;
 • Waluta;
 • Kraj.

W przypadku, gdy w wyniku jakiejś operacji w sklepie, użytkownik zmieni dany parametr, system weryfikuje czy do tej zmiany została przypisana jakaś zależność, tj. czy taka zmiana ma wywołać w konsekwencji inną zmianę.

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Zależności .

2. Ważne jest, aby poprawnie skonfigurować zależności pomiędzy językiem a walutą. W kolumnie Język możesz zdefiniować czy wersja językowa strony ma automatycznie przełączać na określoną walutę.

3. Zapisz dane.

Przykład zastosowania:

Po zapisaniu danych, gdy przełączysz wersję językową strony, np. na ukraińską – waluta zostanie zmieniona automatycznie na hrywny (UAH).

W przypadku, gdy nie ustawisz zależności, ustawienia w kolumnie będą wyszarzone.

W takim przypadku, gdy przejdziesz do strony sklepu i zmienisz wersję językową strony na inną, waluta nie zostanie automatycznie przełączona!

Poniższy film obrazuje sytuację, w której po przejściu na inną wersję językową waluta pozostaje niezmieniona.

Zależność Język > waluta możesz zdefiniować również w przeciwnym kierunku.

Jeżeli w kolumnie Waluta ustawisz opcję Język w takiej sytuacji po przejściu do strony sklepu i wyborze waluty wyświetli się określona wersja językowa. Na poniższym filmie możesz zobaczyć działanie w praktyce.


Import oraz eksport tłumaczeń

1. W Ustawienia > Języki istnieją funkcje Import oraz Eksport , które pozwalają na zaimportowanie lub wyeksportowanie tłumaczeń wszystkich elementów z nazwami w językach obcych. Przykładowo mogą to być:

 • Nazwy produktów;
 • Nazwy kategorii;
 • Nazwy i wartości atrybutów;
 • Maile systemowe.

2. Jeżeli chcesz wyeksportować, kliknij Eksport . Następnie, wybierz elementy tłumaczeń jakie chcesz wyeksportować oraz ustal czy uwzględniać tylko nieprzetłumaczone elementy.

3. Jeżeli z kolei chcesz importować tłumaczenia, kliknij Import . Kolejno, wybierz plik.

Artykuły pomocy

Zawartość

Jeżeli nie znasz kodu, możesz skorzystać z tabeli klikając odnośnik „Zobacz tabelę kodów ISO”