leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Dodawanie nowego handlowca

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 190 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz dodać nowego handlowca w sklepie na platformie AtomStore.


Tworzenie nowego handlowca

Moduł umożliwia tworzenie kont handlowców, którzy posiadają rozszerzony dostęp w stosunku do konta zwykłego klienta.

Handlowcy mają dostęp do:

 • Bazy klientów z wyszukiwarką;
 • Książki adresowej klienta – edycji i dodawania adresów;
 • Podglądu kartoteki klienta z edycją podstawowych danych;
 • Listy faktur oraz informacji o płatnościach;
 • Koszyków klientów z wyszukiwarką, możliwością ładowania i edycji koszyka;
 • Edycji zamówienia – listy produktów, zmiany statusu, adresu dostawy (tylko dla wybranych statusów – np. zamówienie wstępne);
 • Modułu ofertowania.

1. Chcąc dodać nowego handlowca przejdź do Sprzedaż Handlowcy .

2. Następnie kliknij przycisk Dodaj nowego handlowca lub skorzystaj bezpośrednio z okna dodawania znajdującego się z prawej strony ekranu.

3. Wprowadź dane handlowca. Skonfigurować możesz takie wartości jak:

 • Rola – rola handlowca w systemie;
 • Kierownik – osoba przełożona;
 • Adres e-mail – adres e-mail handlowca;
 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Numer telefonu – numer kontaktowy handlowca;
 • Koszt dostawy w dochodach;
 • Grupa;
 • Avatar – grafika wyświetlana przy handlowcu;
 • Akronim;
 • Hasło;
 • Powtórz hasło;
 • Zablokowany – w przypadku, gdy handlowiec nie pracuje już w Twoim sklepie, masz możliwość zablokowania jego konta;
 • Klienci – klienci przypisani do handlowca ;
 • Wysyłaj oferty – z jakiego adresu e-mail wysyłane mają być oferty ;
 • Wyślij dostęp via e-mail – możliwość wysłania danych dostępowych bezpośrednio na e-mail handlowca;
 • Wiadomość dla handlowca – opcjonalnie można wysłać wiadomość.

4. Zapisz dane. 

5. Nowy handlowiec zostanie dodany do listy, znajdującej się z lewej strony ekranu, natomiast na wskazany adres e-mail zostaną wysłane dane potrzebne do zalogowania.

6. Zaloguj się do panelu handlowca.

7. Po zalogowaniu przez handlowca, może on dokonywać operacji związanych ze sprzedażą w sklepie, np. podglądem zamówień złożonych przez klientów.

Zawartość

W przypadku wyboru opcji “z własnego adresu e-mail” należy skonfigurować ustawienia poczty.