leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Automatyczne przypomnienia mailowe dla statusów zamówień

Przeczytanie zajmie Ci: 1minuta 89 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować automatyczne przypomnienia mailowe dla statusów zamówień w sklepie na platformie AtomStore.


Tworzenie automatycznych przypomnień mailowych

Platforma AtomStore umożliwia automatyczne wysyłanie przypomnień w przypadku braku zmiany statusu zamówienia przez więcej niż X dni. Może to być używane w przypadku np. statusów dla zamówień z płatnością przelewem internetowym. Dla przykładu, jeśli status zamówienia “oczekiwanie na płatność” nie zmieni się przez więcej niż 7 dni, system może wysłać przypomnienie z prośbą o płatność.

1. Przejdź do Ustawienia > Statusy zamówień .

2. Wybierz status i kliknij Edytuj .

3. W edycji statusu zamówienia możesz określić:

  • Czy klient ma otrzymywać przypomnienie;
  • Czy przypomnienie ma być cykliczne;
  • Po ilu dniach ma zostać wysłane przypomnienie;
  • Tytuł maila (temat przypomnienia);
  • Treść maila (treść przypomnienia).

4. W miejscu dodawania treści pod znakiem # znajduje się lista dostępnych znaczników. W treści przypomnienia administrator ma możliwość użyć zmiennych takich jak – #numer_zamowienia#, #dostawa_opis#, #platnosc_opis#, itp.

Zawartość