leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Magazyny

Przeczytanie zajmie Ci: 8 minuty 71 views

Z artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje magazynów, a także poznasz warianty ich konfiguracji w sklepie na platformie AtomStore.


Wersje magazynów

1. Moduł magazynu w platformie AtomStore posiada 3 warianty konfiguracji: Brak magazynu , Magazyn – standard i Magazyn – rozszerzony

Brak magazynu

 • Brak określania ilości w panelu;
 • Każdy produkt zawsze dostępny.

Magazyn – standard

 • Czy mają być wyświetlane statusy dostępności;
 • Czy dostępność ma być uwzględniania przy zamówieniach produktów gratis;
 • Czy możliwe będzie zamawianie poniżej zerowego stanu magazynowego przy ręcznych statusach dostępności;
 • Realizacja zamówień tylko przy dodatnim stanie magazynowym – rozwiązanie zalecane;
 • Czy braki magazynowe mają być anulowane przy nadawaniu zamówieniom statusu zwrotu bądź anulacji;
 • Czy na życzenie klienta możliwe będzie rozbicie zamówienia;
 • Dodatkowe rozbicie według daty dostępności zapisanej w atrybucie – prawidłowy format daty to rrrr-mm-dd bądź dd-mm-rrrr ;
 • Czy mają być obliczane raporty zysków;
 • Ustawienia dokumentów WZ i PZ – numeracja, format numeru oraz sortowanie pozycji na dokumentach;
 • Pulę produktów do wolnej sprzedaży – zaznaczenie opcji Tak umożliwia ustawienie produktom ilości, która nie będzie obejmowana promocjami i zestawami;
 • Określenie ilości przy jakiej produkt jest na wyczerpaniu;
 • Adres e-mail, na jaki raportowane mają być produkty na wyczerpaniu.

Magazyn – rozszerzony

 • Możliwości magazynu podstawowego;
 • Metoda wydawania towarów – FIFO (first in, first out) lub LIFO (last in, first out) – domyślnie FIFO;
 • Czy dostawy mają być sortowane według kodu;
 • Czy na wydruku PDF dostawy mają być wyświetlane nazwy produktów u dostawcy. 

2. Uruchomienie oraz wybór wersji magazynu można dokonać w panelu w Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Katalog i magazyn .


Konfiguracja ustawień magazynów

Magazyn – rozszerzony

Jeśli właściciel sklepu wybierze magazyn rozszerzony, to system będzie przechowywał stany magazynowe wraz z historią dostaw. Dla każdej dostawy zachowana będzie cena zakupu poszczególnych produktów oraz ilość towarów pozostała na stanie magazynowym. Platforma AtomStore umożliwia włączenie magazynu rozszerzonego, który zwiększa możliwości magazynu standardowego o takie opcje, jak decyzja o sposobie wydawania towarów z magazynu, czy dostawy mają być sortowane według kodu oraz w jaki sposób mają być wyświetlane nazwy produktów na wydruku PDF dostawy. 

1. Aby włączyć magazyn rozszerzony należy przejść do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Katalog i magazyn > Magazyn – rozszerzony .

2. Po rozwinięciu listy skonfiguruj ustawienia:

 • Dodawanie produktu wielowariantowegouzupełniaj ceny zakupu z pierwszego wariantu – w przypadku dodawania kolejny wariantów danego produktu, ich cena zakupu będzie automatycznie uzupełniana o cenę zakupu pierwszego z tych wariantów;
 • Edycja dostawy: sortuj wg kodu – produkty w ustawieniach edycji poszczególnych dostaw (Magazyn > Dostawy) będą posortowane wg kodu produktu;
 • Metoda wydawania towarów – w jaki sposób mają być wydawane towary z magazynu.
 • Warianty do wyboru:
  • FIFO (first in, first out);
  • LIFO (last in, first out);
 • Wydruk PDF dostawy – kolumny – Wybór kolumn, które mają pojawiać się na wydruku pliku PDF z danej dostawy;
 • Wydruk PDF dostawy – wyświetlaj nazwy produktów u dostawcy – Czy na wydruku dostawy mają wyświetlać się nazwy produktów pochodzące od dostawcy.

Magazyn – standardowy 

1. Aby włączyć magazyn standardowy należy przejść do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Katalog i magazyn > Magazyn – standard .

2. Po rozwinięciu listy skonfiguruj ustawienia:

 • Nazwa magazynu – nazwa magazynu przekazywana jest w pliku JPK_MAG;
 • Wyświetlaj statusy dostępności – zaznaczenie na Tak spowoduje wyświetlanie statusów dostępności na karcie produktu;
 • Uwzględniaj dostępności przy zamówieniach produktów gratis – przy wyborze opcji Tak produkt gratisowy, który ma zerowe stany magazynowe nie zostanie dodany do koszyka. Zaznaczenie NIE wymusi dodanie tego produktu nawet przy jego niedostępności w magazynie;
 • Zezwalaj na zamówienia poniżej zerowego stanu przy ręcznych statusach dostępności – aby ustawić ręczny status dostępności należy przejść do zakładki Magazyn > Statusy dostępności. Skonfigurowanie statusu dostępności zgodnie z poniższym widokiem oraz ustawienie opcji Tak w tym parametrze umożliwi klientom zakup produktów mimo braku ich dostępności w magazynie;
 • Realizacja zamówień tylko przy dodatnim stanie magazynowym – realizacja zamówienia traktowana jest jako zmiana statusu zamówienia, która generuje dokument WZ, np. Wysłany. Ustawienia to umożliwia wybór jeden z trzech opcji:
  • Nie – umożliwia zmianę statusu zamówienia nawet w sytuacji gdy zamówionych zostanie więcej produktów niż widnieje w magazynie;
  • Tak (pełna kontrola) – uniemożliwi zmianę statusu zamówienia w sytuacji gdy produkty nie posiadają pokrycia w magazynie;
  • Tak (kontrola z pominięciem usług)  – sytuacja analogiczna do powyższej, nie uwzględnia się tutaj natomiast braku dostępności usług w magazynie.
 • Edycja zamówienia – automatyczne generowanie dokumentów PZ/WZ – po przeprowadzonej edycji zamówienia automatycznie wygenerują się dokumenty PZ/WZ; 
 • Blokuj edycję zamówień z nieistniejącymi produktami lub wariantami – zablokowanie możliwości edytowania zamówienia z produktami lub wariantami, które nie występują już w sklepie;
 • Anuluj braki magazynowe przy nadawaniu zamówieniom statusu zwrotu/anulacji – w przypadku anulowania lub zwrotu zamówienia, anulowane zostaną braki magazynowe produktów, które zostały zwrócone;
 • Obliczaj raporty zysków (ceny zakupu vs ceny sprzedaży) – w statystykach sprzedaży pojawi się zakładka Dochody, która umożliwi przeglądanie raportów zysku w sklepie;
 • Pule produktów do wolnej sprzedaży – zaznaczenie Tak umożliwia wyodrębnienie puli produktów, która nie będzie objęta promocjami oraz zestawami.

3. Następnie przejdź do zakładki Dokumenty PZ, WZ i skonfiguruj ustawienia:

 • WZ – numeracja – Opcja ta pozwala wybrać sposób, w jaki dokumenty WZ mają być numerowane (to ustawienie zależy także od ustawienia “WZ – format numeru”). Warianty do wyboru:
  • roczna, np. 1/2016, 2/2016 itd;
  • miesięczna, np. 1/1/2016, 2/1/2016, 1/2/2016 itd.
 • WZ – format numeru – Opcja pozwala na zdefiniowanie, w jaki sposób mają być numerowane dokumenty WZ. Może to być dowolny ciąg znaków z wykorzystaniem znaczników #numer#, #miesiac#, #rok#;
 • PZ – numeracja – Opcja pozwala na zdefiniowanie, w jaki sposób mają być numerowane dokumenty WZ. Może to być dowolny ciąg znaków z wykorzystaniem znaczników #numer#, #miesiac#, #rok#;
 • PZ – format numeru – Opcja pozwala na zdefiniowanie, w jaki sposób mają być numerowane dokumenty PZ. Może to być dowolny ciąg znaków z wykorzystaniem znaczników #numer#, #miesiac#, #rok#;
 • Sortowanie pozycji na dokumentach WZ / PZ – Opcja pozwala zdecydować, w jakiej kolejności będą się pojawiały się dokumenty WZ/PZ w archiwum WZ/PZ. Warianty do wyboru:
  • zgodnie z zamówieniem;
  • alfabetycznie.

4. Kolejno rozwiń zakładkę Rozbijanie zamówień w koszyku i skonfiguruj ustawienia:

 • Rozbicie zamówienia (na życzenie klienta) – czy i w jaki sposób złożone zamówienia mają być rozbijane. Warianty do wyboru:
  • nigdy;
  • przy różnych statusach dostępności;
  • przy statusach z różnym czasem oczekiwania;
  • na produkty w przedsprzedaży i pozostałe.
 • Dodatkowe rozbicie wg daty dostępności zapisanej w atrybucie – według którego atrybutu produktu ma być możliwe dodatkowe rozbicie zamówienia.

5. Przejdź do zakładki Produkty na wyczerpaniu i skonfiguruj:

 • Produkt na wyczerpaniu przy ilości – przy jakiej ilości produktu pojawi się informacja, że produkt jest na wyczerpaniu;
 • Produkty na wyczerpaniu – ograniczaj do dynamicznej listy – produkty na wyczerpaniu będą wyświetlały się wyłącznie na wybranej dynamicznej liście;
 • Raportuj produkty na wyczerpaniu na adres e-mail – na jaki adres e-mail mają przychodzić informacje o tym, że produkt jest na wyczerpaniu.

6. Rozwiń zakładkę Przedsprzedaż i skonfiguruj ustawienie:

 • Przedsprzedaż – automatyczna dezaktywacja produktów z datą premiery za … dni – ustawienie pozwala na automatyczną dezaktywację produktów, które mają datę premiery ustaloną za określoną liczbę dni. 

7. Zapisz dane. 

8. W przypadku wyboru magazynu standardowego platforma AtomStore będzie przechowywał sumaryczne dostępności w magazynie własnym wraz z ostatnią ceną zakupu. Informacje o produktach dodanych w danej dostawie dostępne będą przez historię dokumentów PZ.

9. W przypadku korzystania z modułu magazynu, który zintegrowany jest z systemem ERP (programem magazynowo-księgowym) najczęściej konfigurowany jest magazyn standardowy –  informacje związane z dostawami, cenami zakupu, zaawansowaną gospodarką magazynową są wtedy przechowywane przez system ERP. Popularne systemy ERP to między innymi:

 • Subiekt;
 • WF-Mag;
 • CDN Optima, XL;
 • PC Market;
 • Kamsoft;
 • Enova. 

10. Magazyn standardowy należy wybrać, gdy jest potrzebne, aby AtomStore przechowywał historie dostaw – np. korzystasz z integracji z ERP. 

Zawartość