leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zgody

Przeczytanie zajmie Ci: 8 minuty 307 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób przy użyciu modułu CMS tworzyć zgody w sklepie na platformie AtomStore.


Uruchomienie modułu

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Zgody i kliknij Włącz .

2. Zapisz dane. Uruchomienie modułu spowoduje, że automatycznie zostaną dodane te zgody, które domyślnie są ‘zaszyte’ w szablonie.


Tworzenie nowej zgody w sklepie

1. Przejdź do CMS > Zgody .

2. Uruchomiony zostanie widok modułu. Z lewej strony znajduje się lista wszystkich utworzonych zgód wraz z ich etykietą, typem oraz wersją. Znajdziesz w tym miejscu również przycisk dodawania. Z prawej strony ekranu znajduje się z kolei bezpośrednie okno tworzenia nowej zgody.

3. Kliknij przycisk Dodaj zgodę lub skorzystaj z bezpośredniego okna. W tym miejscu wprowadź informacje takie jak:

 • Nazwa robocza – nazwa zgody;
 • Etykieta – jest to informacja dla webmastera, w którym miejscu docelowo ma znajdować się utworzona zgoda. W ten sposób będzie można osadzić ją w kodzie. Istnieją w systemie także domyślne etykiety jak np. personal_data czy newsletter . Etykiety mogą się powtarzać, jeżeli przypisane są do różnych sklepów (w przypadku posiadania multistore);
 • Typ – określ, czy chcesz aby zgoda dotyczyła danych osobowych, newslettera, regulaminu lub innych elementów
  • Regulamin – jeżeli zostanie zaznaczona ta opcja, przy każdej zmianie zgody klient będzie zobligowany do zaakceptowania nowej wersji regulaminu (więcej informacji znajdziesz poniżej).
  • Dane osobowe – opcja ta jest zależna od ustawienia Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Proces zakupowy i konta klientów > Wymagaj zgody na przetwarzanie danych osobowych . Jeżeli ustawienie zaznaczone jest na Tak , zgody tego typu wyświetlane będą zawsze podczas rejestracji oraz zakupów przez klientów niezalogowanych, pod warunkiem że istnieje etykieta personal_data . W przeciwnym przypadku, proces rejestracji nie będzie mógł być sfinalizowany. Jeżeli jednak powyższe ustawienie zaznacozne jest na Nie – w takim przypadku ustawienie zgody z powyższą etykietą nie będzie konieczne.
  • Newsletter – opcja ta spowoduje ustawienie zgód powiązanych z newsletterami (np. Zgody na zapis do newslettera);
  • Inne – są to wszystkie zgody innego rodzaju (np. Zgody na powiadomienia o dostępności produktu).
 • Wymagane –  jeśli chcesz aby wyrażenie zgody było obowiązkowe zaznacz Tak ;
 • Wyświetlanie jako – określ czy zgoda ma być wyświetlana jako checkbox czy pole tekstowe;
 • Domyślnie zaznaczone – czy zgoda ma być domyślnie zaznaczona;
 • Wyświetlanie – określić możesz wyświetlanie zawsze lub dopóki klient nie wyrazi zgody;
 • Sklep – w jakim sklepie ma być wyświetlana zgoda ;
 • Dynamiczne listy – zaznaczenie spowoduje, że zgoda będzie wyświetlana wyświetlana tylko w przypadku, gdy w koszyku znajduje się produkt przypisany do wybranej dynamicznej listy. Przykładowo, jeżeli w ustawieniu zostanie wybrana dynamiczna lista E-Booki , zgoda będzie wyświetlona tylko wtedy, gdy do koszyka zostanie dodany e-book.

4. Przejdź do konfiguracji pola tekstowego. Wprowadź Treść . Opcjonalnie możesz w polu Pełna treść rozszerzyć tekst zgody.

Jeżeli posiadasz sklep w wielu wersjach językowych, możesz określić treść dla każdego z nich.

5. Zapisz dane. Zgoda zostanie utworzona, a także będzie wyświetlana we właściwym miejscu.


Aktualizacja zgód

1. Każdą zgodę można nadpisać poprzez utworzenie nowej wersji. Kliknij Dodaj  kolejną wersję .

2. Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej wersji. Istotnym jest, iż dodanie nowej wersji spowoduje nadpisanie dotychczasowych ustawień tj. Nazwy, etykiety, typu itd. Jeżeli chcesz wyróżnić wersję, możesz np. W nazwie dodać numer. W polu Treść dodaj zmodyfikowaną treść zgody. Po zapisaniu kolejnej wersji kliknij Zobacz wszystkie wersje oznaczone ikoną lupki. Zostanie wyświetlony podgląd wszystkich wersji zgody.

3. Zapisz dane. Nowa wersja zgody zostanie nadpisana, a także będzie automatycznie wyświetlana w miejsce dotychczas obowiązującej. Wówczas, klient będzie musiał ponownie wyrazić daną zgodę (może to być np. nowa wersja regulaminu sklepu).


Zgody w panelu klienta – opis zakładek

1. Przejdź do Konto klienta > Ustawienia > Prywatność . W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje związane z ustawieniami prywatności oraz zgód.

A. Moje zgody:

W tej zakładce znajdują się zgody związane z regulaminem oraz danymi osobowymi (np. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Cofnięcie:

 • Zgody na założenie konta w sklepie;

Spowoduje, że pojawi się konieczność usunięcia konta użytkownika.  W takiej sytuacji klient otrzyma na adres e-mail wiadomość wraz z linkiem potwierdzającym chęć usunięcia. Po kliknięciu w link – konto zostanie usunięte. 

B. Newsletter:

W tej zakładce znajdują się zgody marketingowe związane z m.in. subskrypcją newslettera.

C. Historia zgód:

W tej zakładce znajduje się historia wszystkich zgód, które zostały wyrażone przez klienta w okresie użytkowania konta. Znajduje się tutaj data oraz dokładna godzina zaznaczenia zgody oraz jaka zgoda została zaznaczona.


Przykłady zgód

Przykład 1 – Zgoda na zapis do newslettera

1. Aby skonfigurować zgodę marketingową, przejdź do CMS > Zgody . Następnie kliknij Dodaj nową zgodę .

2. W polu Nazwa robocza wpisz nazwę zgody, np. Zapis do newslettera .

3. Następnie wprowadź etykietę. Etykieta może być dowolnie nazwana, natomiast należy pamiętać o tym, aby nie zostawiać tego pola pustego. W przypadku zgód związanych z zapisem do newslettera może to być zgoda_marketingowa .

4. Kolejnym krokiem jest określenie typu zgody. W przypadku zgód związanych z newsletterem zaznacz typ Newsletter .

5. Zaznacz, czy zgoda ma być wymagana oraz w jakiej formie będzie wyświetlana.

6. Wprowadź tekst zgody, a następnie zapisz dane.

7. W pierwszej kolejności przez system wyszukiwana będzie zgoda, która posiada przypisaną etykietę Newsletter . W przypadku, gdy takiej zgody nie ma, w drugiej kolejności szukana będzie zgoda z typem Newsletter .

Przykład 2 – Zgoda związana z regulaminem

1. Przejdź do CMS > Zgody . Następnie kliknij Dodaj nową zgodę .

2. Wprowadź nazwę zgody.

3. W polu Etykieta wpisz np. Regulamin .

4. W polu Typ zaznacz Regulamin .

5. Zaznacz, czy zgoda ma być wymagana oraz w jakiej formie będzie wyświetlana.

6. Wprowadź tekst zgody i zapisz dane.

7. W pierwszej kolejności sprawdzane będzie, czy w systemie istnieje zgoda z etykietą Regulamin . Jeżeli takiej zgody nie będzie, w następnej kolejności szukana będzie zgoda z typem Regulamin .

Przykład 3 – Zgoda związana z utworzeniem konta

1. Przejdź do CMS > Zgody . Następnie kliknij Dodaj nową zgodę .

2. Wprowadź nazwę zgody.

3. W przypadku zgód związanych z utworzeniem konta w polu Etykieta należy wprowadzić etykietę create_account .

4. W polu Typ zaznacz Dane osobowe .

5. Zaznacz, czy zgoda ma być wymagana oraz w jakiej formie będzie wyświetlana.

6. Wprowadź tekst zgody i zapisz dane.

7. W przypadku zgód dotyczących tworzenia konta w sklepie, przez system szukana jest jedynie zgoda z wprowadzoną etykietą create_account .

Przykład 4 – Zgody dotyczące danych osobowych

1. Przejdź do CMS > Zgody . Następnie kliknij Dodaj nową zgodę .

2. Wprowadź nazwę zgody.

3. W przypadku zgód związanych z utworzeniem konta w polu Etykieta należy wprowadzić etykietę personal_data .

4. W polu Typ zaznacz Dane osobowe .

5. Zaznacz, czy zgoda ma być wymagana oraz w jakiej formie będzie wyświetlana.

6. Wprowadź tekst zgody i zapisz dane.

7. W przypadku zgód dotyczących tworzenia konta w sklepie, przez system szukana jest jedynie zgoda z wprowadzoną etykietą personal_data .


W jaki sposób zgody są traktowane przez backend?

1. W przypadku zgód, które zostały powyżej opisane system sprawdza takie zgody, aby zweryfikować czy zgoda została wyrażona, a następnie prawidłowo ją przetworzyć (np. zapis do newslettera → utworzenie konta).

2. Wszelkie pozostałe zgody, które przez klienta mogą być zdefiniowane, a następnie są dodawane przez webmastera do szablonu są wyłącznie zapisywane do historii, natomiast systemowo nie są przetwarzane.

Zawartość

Jeżeli posiadasz zgodę przypisaną do opcji “Wszystkie” oraz do konkretnego sklepu – priorytet wyświetlania ma ta zgoda, która przypisana jest do określonego sklepu.