leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Zgody

Przeczytanie zajmie Ci: 5 minuty 159 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób przy użyciu modułu CMS tworzyć zgody w sklepie na platformie AtomStore.


Uruchomienie modułu

1. Przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Sprzedaż i ceny Zgody i kliknij Włącz .

2. Zapisz dane. Uruchomienie modułu spowoduje, że automatycznie zostaną dodane te zgody, które domyślnie są ‘zaszyte’ w szablonie.


Tworzenie nowej zgody w sklepie

1. Przejdź do CMS Zgody .

2. Uruchomiony zostanie widok modułu. Z lewej strony znajduje się lista wszystkich utworzonych zgód wraz z ich etykietą, typem oraz wersją. Znajdziesz w tym miejscu również przycisk dodawania. Z prawej strony ekranu znajduje się z kolei bezpośrednie okno tworzenia nowej zgody.

3. Kliknij przycisk Dodaj zgodę lub skorzystaj z bezpośredniego okna. W tym miejscu wprowadź informacje takie jak:

 • Nazwa robocza – nazwa zgody;
 • Etykieta – jest to informacja dla webmastera, w którym miejscu docelowo ma znajdować się utworzona zgoda. W ten sposób będzie można osadzić ją w kodzie. Istnieją w systemie także domyślne etykiety jak np. personal_data czy newsletter . Etykiety mogą się powtarzać, jeżeli przypisane są do różnych sklepów (w przypadku posiadania multistore);
 • Typ – określ, czy chcesz aby zgoda dotyczyła danych osobowych, newslettera, regulaminu lub innych elementów
  • Regulamin – jeżeli zostanie zaznaczona ta opcja, przy każdej zmianie zgody klient będzie zobligowany do zaakceptowania nowej wersji regulaminu (więcej informacji znajdziesz poniżej).
  • Dane osobowe – opcja ta jest zależna od ustawienia Ustawienia Konfiguracja sklepu Sprzedaż i ceny Proces zakupowy i konta klientów Wymagaj zgody na przetwarzanie danych osobowych . Jeżeli ustawienie zaznaczone jest na Tak , zgody tego typu wyświetlane będą zawsze podczas rejestracji oraz zakupów przez klientów niezalogowanych, pod warunkiem że istnieje etykieta personal_data . W przeciwnym przypadku, proces rejestracji nie będzie mógł być sfinalizowany. Jeżeli jednak powyższe ustawienie zaznacozne jest na Nie – w takim przypadku ustawienie zgody z powyższą etykietą nie będzie konieczne.
  • Newsletter – opcja ta spowoduje ustawienie zgód powiązanych z newsletterami (np. Zgody na zapis do newslettera);
  • Inne – są to wszystkie zgody innego rodzaju (np. Zgody na powiadomienia o dostępności produktu).
 • Wymagane –  jeśli chcesz aby wyrażenie zgody było obowiązkowe zaznacz Tak ;
 • Wyświetlanie jako – określ czy zgoda ma być wyświetlana jako checkbox czy pole tekstowe;
 • Domyślnie zaznaczone – czy zgoda ma być domyślnie zaznaczona;
 • Wyświetlanie – określić możesz wyświetlanie zawsze lub dopóki klient nie wyrazi zgody;
 • Sklep – w jakim sklepie ma być wyświetlana zgoda .

4. Przejdź do konfiguracji pola tekstowego. Wprowadź Treść . Opcjonalnie możesz w polu Pełna treść rozszerzyć tekst zgody.

Jeżeli posiadasz sklep w wielu wersjach językowych, możesz określić treść dla każdego z nich.

5. Zapisz dane. Zgoda zostanie utworzona, a także będzie wyświetlana we właściwym miejscu.


Aktualizacja zgód

1. Każdą zgodę można nadpisać poprzez utworzenie nowej wersji. Kliknij Dodaj  kolejną wersję .

2. Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej wersji. Istotnym jest, iż dodanie nowej wersji spowoduje nadpisanie dotychczasowych ustawień tj. Nazwy, etykiety, typu itd. Jeżeli chcesz wyróżnić wersję, możesz np. W nazwie dodać numer. W polu Treść dodaj zmodyfikowaną treść zgody. Po zapisaniu kolejnej wersji kliknij Zobacz wszystkie wersje oznaczone ikoną lupki. Zostanie wyświetlony podgląd wszystkich wersji zgody.

3. Zapisz dane. Nowa wersja zgody zostanie nadpisana, a także będzie automatycznie wyświetlana w miejsce dotychczas obowiązującej.


Zgody w panelu klienta – opis zakładek

1. Przejdź do Konto klienta Ustawienia Prywatność . W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje związane z ustawieniami prywatności oraz zgód.

A. Moje zgody:

W tej zakładce znajdują się zgody związane z regulaminem oraz danymi osobowymi (np. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Cofnięcie zgód takich jak:

 • Akceptacja regulaminu;
 • Zgoda na założenie konta w sklepie;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Spowoduje, że pojawi się konieczność usunięcia konta użytkownika.  W takiej sytuacji klient otrzyma na adres e-mail wiadomość wraz z linkiem potwierdzającym chęć usunięcia. Po kliknięciu w link – konto zostanie usunięte. 

B. Newsletter:

W tej zakładce znajdują się zgody marketingowe związane z m.in. subskrypcją newslettera.

C. Historia zgód:

W tej zakładce znajduje się historia wszystkich zgód, które zostały wyrażone przez klienta w okresie użytkowania konta. Znajduje się tutaj data oraz dokładna godzina zaznaczenia zgody oraz jaka zgoda została zaznaczona.

D. Informacja na temat aktywności w sklepie:

W tej zakładce znajdziesz informacje dotyczące aktywności klienta w Twoim sklepie. Znajdziesz tutaj takie akcje jak:

 • Dodanie produktu do koszyka;
 • Wyświetlenie karty produktu;
 • Wyświetlenie kategorii;
 • Wyświetlenie producenta
 • Złożenie zamówienia;
 • Wyświetlenie newslettera
 • Otrzymanie kuponu rabatowego.

2. Możesz również skorzystać z opcji Eksportu aktywności do pliku XLS lub Skasowania danych osobowych . W przypadku gdy chcesz skasować dane osobowe, na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wraz z linkiem potwierdzającym chęć usunięcia danych osobowych.

Zawartość

Jeżeli posiadasz zgodę przypisaną do opcji “Wszystkie” oraz do konkretnego sklepu – priorytet wyświetlania ma ta zgoda, która przypisana jest do określonego sklepu.