leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Grupy klientów

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 183 views

Z artykułu dowiesz się, jak w sklepie na platformie AtomStore możesz tworzyć oraz zarządzać grupami klientów.


Tworzenie i zarządzanie grupą klientów

1. Przejdź do Sprzedaż > Grupy .

2. Kliknij przycisk Dodaj grupę .

3. Dodaj nową grupę wprowadzając dane takie jak:

 • nazwę grupy;
 • nazwę roboczą (opcjonalnie);
 • tag –  etykietę symbolizującą daną grupę + kolor oznaczenia grupy;
 • wymagana ilość punktów w programie lojalnościowym, po osiągnięciu której klient zostanie automatycznie przydzielony do grupy;
 • minimum logistyczne (brutto) – można wymusić składanie zamówień na określoną wartość brutto;
 • maksimum w koszyku – istnieje możliwość ograniczenia kupna danego produktu w jednym zamówieniu dla całej grupy klientów. Definiuje się to w edycji konkretnego produktu;
 • cennik – możliwe jest przydzielenie każdej grupie odrębnego cennika;
 • formy płatności – możliwość określenia dostępnych form płatności dla każdej grupy;
 • formy dostawy – możliwość określenia dostępnych form dostawy dla każdej grupy;
 • czarna lista – określona grupa może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, np. członkowie grupy oznaczonej jako czarna lista nie będą mogli składać zamówień;
 • wykluczenia – możliwość wykluczenia produktów dla danej grupy.

4. Po zapisaniu grupy, na liście grup pojawi się wcześniej dodana. Widnieją także kolumny, które opisują:

 • cennik – do jakiego cennika przypisana jest grupa;
 • liczba klientów – liczba klientów przypisana do grupy;
 • liczba punktów – minimalna liczba punktów, od której może nastąpić przypisanie do grupy;
 • czarna lista – czy grupa posiada ograniczenia;
 • opcje – dodatkowe opcje związane z edycją, zmianą kolejności grupy na liście, usunięcia grupy.

Przykład zastosowania:

Mając dodaną grupę, możesz w edycji klienta przypisać ją. Przejdź do Sprzedaż > Klienci > Edycja klienta . Następnie kliknij przycisk Edytuj .

W oknie edycji danych klienta przy polu Grupa cenowa możesz zmienić grupę.

5. W przypadku, gdy chcesz filtrować klientów przejdź do Sprzedaż > Klienci . W tym miejscu możesz wyszukiwać klientów na podstawie ich przypisania do grup (lub także bez grupy – w przypadku gdy klient nie jest przypisany do żadnej z nich).

6. Istnieje również możliwość przypisania klientowi cennika w ramach grupy w programie lojalnościowym.  Przykładowo klient należy do grupy „klubowicze”, w którym przypisany jest cennik. W cenniku produkt A kosztuje 10 zł, jeśli w grupie cennika zostanie ustawiony narzut 10% to klient będzie mógł kupić wskazany produkt za 11 zł, ponieważ do ceny 10 zł zostanie doliczone 10% narzutu.

Zawartość