leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Proces zakupowy i konta klientów

Przeczytanie zajmie Ci: 14 minuty 45 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia odpowiadające za proces zakupowy oraz konta klientów w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Proces zakupowy i konta klientów .

2. Rozwiń zakładkę, a następnie przejdź do konfiguracji ustawień:

 • Czas ważności źródła sprzedaży (w minutach) – przez jaki czas od momentu wejścia do sklepu przez klienta z wybranego źródła, ma być ono traktowane jako źródło sprzedażowe;
 • Źródło sprzedaży i program partnerski – priorytet wejścia na stronę – ustawienie decydujące o tym, czy źródłem sprzedażowym ma być miejsce z którego klient wszedł na stronę sklepu za pierwszym, czy ostatnim razem;
 • Klienci zarejestrowani – ostrzegaj o zakupie tych samych produktów w ciągu ostatnich … minut – w sytuacji w której klienci zarejestrowani kupują ten sam przedmiot, drugi raz, w ciągu liczbie minut określonej w tym ustawieniu, otrzymają ostrzeżenie o powielonym zakupie;
 • Zezwalaj na zakup bez rejestracji klientom zarejestrowanym – jeżeli adres e-mail wpisany w procesie zakupowym będzie należał do jakiegoś klienta, zostanie on poproszony o zalogowanie się do sklepu;
 • Aktualizuj domyślny adres dostawy i do faktury klienta po złożeniu zamówienia – dane wpisane przez klienta podczas składania zamówienia staną się jego domyślnymi danymi;
 • Nowe zamówienie – wysyłaj e-mail o nowym zamówieniu do punktu odbioru – przy zaznaczeniu tej opcji na Tak na adres punktu odbioru, który został podany w formie dostawy zostanie wysłana wiadomość o zamówieniu.
 • Wysyłaj powiadomienia o opłaceniu zamówienia – po opłaceniu zamówienia system wyślę odpowiednią informacje na adres mailowy klienta;
 • Strona „opłać zamówienie” – formy płatności dostępne do ponownego wyboru – jakie formy płatności będą mogły zostać wybrane po ponownym uruchomieniu strony z funkcją opłacania zamówienia;
 • Zmień status zamówienia po zapisaniu listu przewozowego na – ustawienie decydujące o tym jaki status otrzyma zamówienie po zapisaniu listu przewozowego;
 • Uwzględniaj procentowe dopłaty do formy dostawy / płatności w cenie produktu w koszyku – jeżeli dana forma płatności ma ustawioną dopłatę, system uwzględni ją podczas wyboru w koszyku;
 • Darmowa dostawa – uwzględniaj ceny – brutto/netto;
 • Formularze adresowe – weryfikuj kody pocztowe – ustawienie pozwalające na weryfikację kodów pocztowych (wymaga zdefiniowania listy kodów pocztowych dla krajów);
 • Adres do przekierowania po zalogowaniu – wpisz adres URL, do którego ma być kierowany użytkownik po zalogowaniu do swojego konta;
 • Podgląd zamówienia przez niezalogowanego klienta – wymagaj weryfikacji podania adresu e-mail i numeru telefonu – w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przez niezarejestrowanego klienta wymagana będzie weryfikacja poprzez podania adresu e-mail oraz numeru telefonu;
 • Złożenie zamówienia – automatyczne przekierowanie do płatności po X sekundach od złożenia zamówienia – podczas składania zamówienia system przekieruje użytkownika do płatności po upływie czasu, który został wskazany w ustawieniu;
 • Produkt – maksimum w koszyku – sprawdzaj zamówienia klienta z ostatnich … godzin – przy określeniu maksymalnej liczby produktu w koszyku, system sprawdzać będzie zamówienia klienta z określonego odcinka czasu;
 • Wymuszaj podanie numeru NIP jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT – ustawienie pozwalające na wymuszenie wprowadzenia numeru NIP do faktury;
 • Jedna płatność dla podzielonych zamówień – po ustawieniu na Tak klient za pomocą jednej płatności będzie mógł opłacić podzielone zamówienia;
 • Zapisuj punkt odbioru jako adres dostawy w zamówieniu – ustawienie pozwala zapisać wybrany punkt odbioru przesyłki jako adres dostawy w zamówieniu;
 • Automatycznie usuwaj niedostępne produkty z koszyka – możesz ustawić, aby produkty, które obecnie nie są dostępne były automatycznie usuwane z koszyka. Dodatkowo, możesz określić czy takie usuwanie ma odbywać się z komunikatem dla klienta lub bez;
 • Załączaj dokumenty handlowe do wiadomości o zmianie statusu – możesz określić przy zmianie których statusów wraz z wiadomością będą wysyłane dokumenty handlowe;
 • Grupuj formy dostawy w koszyku – określ czy chcesz, aby formy dostawy były grupowane w koszyku;
 • Blokuj wysyłanie e-maili dla zamówień z Allegro – określ czy chcesz, aby wysyłka wiadomości e-mail dla zamówień z Allegro była blokowana.

3. Przejdź do zakładki Zgody, potwierdzenia, RODO i skonfiguruj ustawienia:

 • Rejestracja – wymagaj zgody na założenie konta – podczas rejestracji klient będzie musiał wyrazić zgodę na założenie nowego konta;
 • Rejestracja – wymagaj potwierdzenia CAPTCHA – do założenia konta wymagane będzie przepisanie kodu CAPTCHA (ochrona przed botami);
 • Rejestracja – wyświetlaj komunikat potwierdzający rejestrację – po zakończeniu rejestracji klient otrzyma potwierdzenie założenia nowego konta;
 • Wymagaj akceptacji regulaminu przy zakładaniu konta i zakupie bez rejestracji – klient, który dokonuje rejestracji oraz robi zakupy jako osoba niezalogowana będzie musiał zaakceptować regulamin sklepu;
 • Ostatnia data istotnej zmiany treści regulaminu – po dokonaniu zmian w regulaminie można zdefiniować datę ich przeprowadzenia, klienci otrzymają wówczas stosowną informację oraz będą musieli ponownie zaakceptować regulamin w nowym brzmieniu;
 • Wymagaj zgody na przetwarzanie danych osobowych – podczas rejestracji oraz składania zamówienia klient będzie musiał zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Wymagaj potwierdzenia adresu e-mail – po rejestracji lub złożeniu zamówienia klient otrzyma wiadomość z linkiem potwierdzającym;
 • Wymagaj potwierdzenia (kliknięcia odnośnika) dla zamówień dodanych przez administratora – jeżeli zamówienie zostanie złożone przez administratora sklepu, klient będzie musiał zaakceptować je poprzez kliknięcie linku potwierdzającego w wiadomości systemowej;
 • Wymagaj zaznaczenia pola, wg którego klient zapoznał się z prawem do odstąpienia od umowy – klient będzie musiał potwierdzić, że zapoznał się z informacjami na temat prawa do odstąpienia do umowy;
 • Wymagaj zgody na brak prawa do odstąpienia od umowy w przypadku produktów wirtualnych – klient będzie musiał potwierdzić, że zapoznał się z informacji na temat braku prawa do odstąpienia umowy w przypadku produktów wirtualnych;
 • Przypomnienie hasła – wymagaj potwierdzenia CAPTCHA – określ czy chcesz, aby w przypadku gdy klient skorzysta z funkcji przypominania hasła wymagane było potwierdzenie przy użyciu CAPTCHA;
 • Przypomnienie hasła – czas ważności linku do przypomnienia hasła – w jakim czasie ma być ważny link do przypomnienia hasła;
 • Pytaj o zgodę na wysyłkę faktury/paragonu drogą elektroniczną w krajach – dla których krajów spośród skonfigurowanych w sklepie ma być wysłane zapytanie o zgodę na wysyłkę faktury/paragonu za pomocą drogi elektronicznej.

4. Następnie przejdź do zakładki Dane klientów . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Adresy klienta – maksymalna ilość dodanych adresów przez jednego klienta – w tym miejscu możesz ustawić maksymalny limit adresów, jakie może podawać klient w ramach swojego konta;
 • Formularze adresowe – wymagaj numeru domu – ustawienie pozwalające na wymaganie numeru domu w formularzu adresowym;
 • Formularze adresowe – dodatkowy opis do adresu – ustawienie pozwalające na dodatkowy opis do adresu w formularzu;
 • Formularze adresowe – zezwalaj na jednoczesny zapis nazwy firmy i imienia/nazwiska – ustawienie pozwalające na jednoczesny zapis nazwy firmy oraz imienia/nazwiska w formularzu;
 • Kontroluj poprawność numerów telefonów – ustawienie pozwalające na kontrolowanie poprawności numeru telefonu. Formaty numerów telefonów wprowadzić należy w danych poszczególnych krajów;
 • Usuwaj znaki specjalne z numerów telefonów – ustawienie pozwalające na usuwanie znaków specjalnych z numerów telefonów ;
 • Mailing dot. zamówień – uwzględniaj imię i nazwisko w adresach, gdy podano także nazwę firmy – ustawienie pozwalające na uwzględnienie imion/nazwisk w adresach, w sytuacji gdy podano również nazwę firmy;
 • Domyślna grupa klientów – ustawienie pozwalające na wybór domyślnej grupy klientów w sklepie;
 • Wysyłaj powiadomienia o zmianie grupy klienta – ustawienie pozwalające na wysłanie powiadomień o zmianach grup klientów;
 • Zmiana hasła w panelu klienta – wysyłaj informację do klienta – ustawienie pozwalające na wysłanie informacji do klienta po zmianie hasła w panelu klienta;
 • Okres aktywności odnośnika do szybkiej rejestracji – ustawienie pozwalające na wprowadzenie okresu aktywności odnośnika do szybkiej rejestracji w sklepie. Odnośnik ten może być wysłany w mailu z potwierdzeniem zamówienia złożonego bez rejestracji. Wprowadź 0 aby był aktywny zawsze;
 • Odzyskuj sesję klienta po powrocie do sklepu – ustawienie pozwalające na odzyskiwanie przez klienta sesji po powrocie do sklepu;
 • Aktualizuj numer telefonu klienta po zmianie numeru telefonu w adresie do faktury – ustawienie pozwalające na aktualizację numeru telefonu w adresie do faktury po zmianach;
 • Usuwaj cyfry wiodące z numeru telefonu klienta w krajach – dla jakich krajów cyfry wiodące z numeru telefonu klienta mają być usuwane;
 • Aktualizuj język klienta zapisany na jego koncie po zalogowaniu – ustawienie pozwalające na aktualizację języka klienta, który zapisany był w jego koncie; 
 • Weryfikuj numer NIP w bazie VIES – umożliwia automatyczne oznaczenie klienta jako płatnika VAT; 
 • Formularz rejestracji – weryfikuj numer telefonu –  ustawienie pozwalające na weryfikację numeru telefonu w formularzu rejestracji.

5. Przejdź do zakładki Dodawanie produktów do koszyka . W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

 • Zezwalaj na zamówienie produktów z ceną = 0,00 – określenie, czy system ma pozwalać na dokonywanie zakupu produktów z ceną wynoszącą 0 zł;
 • Karta produktu: zezwalaj na wprowadzanie dowolnej ilości dodawanej do koszyka – ustawienie pozwoli na dodawanie dowolnej ilości danego produktu do koszyka;
 • Ponowne dodanie do koszyka tego samego produktu – określenie jak system powinien zachować się w przypadku ponownego dodania tego samego produktu do koszyka;
 • Pozostań na bieżącej stronie po dodaniu produktu do koszyka – ustawienie, które określa, czy po dodaniu nowego produktu do koszyka, klient powinien pozostać na bieżącej karcie produktu;
 • Komunikaty po dodaniu produktu do koszyka – określenie, czy klient powinien otrzymać informację o tym, że produkt został dodany do koszyka;
 • Koszyk: wyświetlaj stan dostępny produktu w komunikacie o przekroczeniu tego stanu – w przypadku dodania do koszyka ilości produktów ponad stan magazynowy, klient otrzyma informację o rzeczywistej dostępnej ilości danego produktu;
 • Usuwaj pozycję z koszyka przy zerowej ilości – w sytuacji w której produkt nie jest dostępny w sklepie, zostanie automatycznie usunięty z koszyka klienta.

6. Rozwiń zakładkę Koszyk – import, eksport, udostępnianie i skonfiguruj ustawienia: 

 • Importuj produkty do koszyka z CSV na podstawie – określenie na jakiej podstawie mają być rozpoznawane produktu podczas importu z pliku CSV;
 • Import produktów do koszyka z CSV – atrybut do rozpoznania produktu – w przypadku w którym rozpoznawanie produktów podczas importu z pliku CSV ma odbywać się na podstawie atrybutów w ustawieniu tym określamy nazwę tego atrybutu;
 • Eksport koszyka do CSV: separator – określenie w jaki sposób mają zostać rozdzielone produkty podczas eksportu koszyka do pliku CSV;
 • Eksport koszyka do CSV: dołącz atrybuty – określenie, które atrybutu powinni zostać uwzględnione podczas eksportu koszyka do pliku CSV;
 • Unikalne adresy URL koszyków i ich udostępnianie – zdefiniowanie, czy system powinien przydzielać unikalne adresu URL dla koszyka klienta i umożliwiać jego udostępnianie.

7. Rozwiń zakładkę Koszty i terminy dostawy i skonfiguruj ustawienia:

 • Domyślna forma dostawy i płatności – aktywuj – określenie w jakiej sytuacji powinna aktywować się domyślna forma płatności oraz dostawy;
 • Zawężaj zestaw form dostawy dla kraju już na etapie koszyka – w koszyku pojawią się wyłącznie formy dostawy dostępne dla kraju klienta;
 • Indywidualne koszty dostawy – określenie w jaki sposób indywidualne koszty dostawy (np. na wybrany produkt) mają wpływać na całościowy koszt dostawy zamówienia;
 • Próg darmowej dostawy – wyświetlaj brakującą kwotę w odniesieniu do – określenie w jaki sposób liczona ma być kwota brakująca do darmowej dostawy (czy do najtańszej formy dostawy, czy do formy dostawy wybranej przez klienta);
 • Wyliczaj datę wysyłki/dostarczenia zamówień pobraniowych z chwilą potwierdzenia – określenie, czy termin realizacji oraz wysyłki zamówienia ma być wyliczany w momencie potwierdzenia zamówienia dla zamówień pobraniowych;
 • Wyliczaj datę wysyłki/dostarczenia zamówień przedpłaconych z chwilą częściowej wpłaty – określenie, czy termin realizacji oraz wysyłki zamówienia ma być wyliczany w momencie dokonania częściowej wpłaty dla zamówień przedpłaconych;
 • Wyliczaj datę wysyłki/dostarczenia natychmiast, jeśli forma płatności ma określony termin – określenie, czy termin realizacji oraz wysyłki zamówienia ma być wyliczany natychmiast w przypadku zamówień, które mają określony termin płatności;
 • Godzina graniczna dla przesunięcia wyliczonych dat wysyłki/dostarczenia o 1 dzień – określenie godziny po której do czasu realizacji zamówień będzie doliczany 1 dzień;
 • Kalendarz dni wolnych od pracy – opcja pozwala wybrać dni wolne od pracy, bez konieczności określania sobót i niedziel.

8. Rozwiń zakładkę Automatyczne wylogowanie klienta i skonfiguruj ustawienia:

 • Automatyczne wylogowanie z konta klienta po … minut bezczynności – określenie po ilu minutach bezczynności klient powinien zostać automatycznie wylogowany ze sklepu;
 • Automatyczne wylogowanie z konta klienta – ogranicz do wybranych IP – możliwość ograniczenia automatycznego wylogowania klientów wyłącznie do listy określonych adresów IP;
 • Automatyczne logowanie z użyciem Google Smart Lock – możliwość automatycznego logowania przy użyciu usługi Google Smart Lock.

9. Przejdź do zakładki Składanie zamówień przez administratora i skonfiguruj ustawienia:

 • Zezwalaj na składanie zamówień przez administratora – ustawienie pozwalające zdecydować, czy administrator powinien mieć możliwość składania zamówień dla klienta końcowego;
 • Uwzględniaj wykluczenia form dostawy / płatności – określenie, czy system podczas składania zamówienia przez administratora sklepu powinien uwzględniać wykluczenia form dostawy oraz płatności wybranego klienta.

10. Następnie przejdź do zakładki Edycja zamówień przez klientów i skonfiguruj ustawienia:

 • Zezwalaj klientowi na samodzielną zmianę statusu zamówienia przy statusach – ustawienie opcjonalne. Zastosuj np. gdy chcesz umożliwić samodzielną rezygnację z zamówienia dopóki nie jest ono w trakcie realizacji. Wymaga określenia dopuszczalnych statusów docelowych (kolejne ustawienie);
 • Samodzielna zmiana statusu zamówienia – dopuszczalne statusy docelowe – wybierz statusy, które mogą być dopuszczone do samodzielnej zmiany jako statusy docelowe;
 • Samodzielna zmiana statusu zamówienia – powiadamiaj sklep o zmianie statusu – określ, w jaki sposób sklep ma być powiadamiany o zmianach.

11. Przejdź do zakładki Polityka haseł i skonfiguruj ustawienia:

 • Wymuś zmianę hasła dla haseł ustawionych przed – określenie daty, przed którą ustawione hasła muszą być zmienione;
 • Minimalna ilość znaków – określenie minimalnej ilości znaków w haśle;
 • Minimalna ilość wielkich liter – określenie minimalnej ilości wielkich liter w haśle;
 • Minimalna ilość małych liter – określenie minimalnej ilości małych liter w haśle;
 • Minimalna ilość cyfr – minimalna ilość cyfr w haśle;
 • Minimalna ilość znaków specjalnych – minimalna ilość znaków specjalnych w haśle.

12. Przejdź do zakładki Darmowa dostawa i skonfiguruj ustawienie:

 • Wyświetlaj produkty w boksie 'Do darmowej dostawy brakuje’ z dynamicznej listy – pozostaw puste aby wyświetlać rekomendacje zakupowe dla klienta.

13. Zapisz dane.

Zawartość