leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Konfiguracja ustawień cennika

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 67 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia cenników w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Sprzedaż i ceny > Cenniki .

2. Rozwiń listę ustawień. W tym miejscu skonfiguruj ustawienia:

  • Wymuszaj ceny z cenników indywidualnych – domyślnie w przypadku wyższej ceny niż w cenniku domyślnym wybierana jest cena niższa, czyli z cennika domyślnego. W przypadku ustawienia na Tak system wymusi cenę z cennika klienta. W przypadku ustawienia na Nie – system wybierze cenę korzystniejszą dla klienta (np. jeżeli w cenniku dla danej grupy klientów cena jest wyższa, to klient otrzymuje cenę z cennika domyślnego);
  • Ograniczaj możliwość dodania do koszyka tylko do produktów z aktywnego cennika – opcja przydatna w systemach B2B, gdzie umożliwia ograniczenie kupna produktów, tylko przypisanych do cennika klienta. W przypadku ustawienia na Tak klient będzie mógł zakupić jedynie towary przypisane do jego cennika. W przypadku ustawienia na Nie – klient może dokonywać zakupów bez takiego ograniczenia;
  • Usuwaj cennik aktywowany przez referer/parametr/multistore z chwilą wybrania kraju, do którego żaden cennik nie jest przypisany –  jeżeli klient ma cennik aktywny aktywowany parametrem, takim jak np. wejście z porównywarki, i wybierze kraj dostawy (np. Niemcy), który nie ma przypisanego cennika indywidualnego, w przypadku ustawienia na Tak aktywowany zostanie cennik domyślny. W przypadku ustawienia na Nie – pozostanie aktywny cennika aktywowany parametrem (w tym przypadku cennik  z porównywarki);
  • Zmiana z cennika aktywowanego parametrem/refererem na cennik grupy klienta (lub odwrotnie) – opcja pozwala ustawić, który cennik ma być traktowany priorytetowo, gdy klient jest przypisany do grupy z innym cennikiem. Wybór pomiędzy: priorytet grupy klienta – priorytet otrzyma cennik przypisany do grupy klienta , korzystniejsza zniżka % – będą wyświetlane ceny z cennika, który jest korzystniejszy w danym momencie dla klienta (UWAGA! opcja ta działa tylko w przypadku, gdy oba cenniki są cennikami systemowymi, tj. są % od cennika domyślnego – opcje zwyżka/zniżka przy dodawaniu nowej grupy – w przeciwnym razie, nawet mimo ustawienia tej opcji, priorytet będzie miał cennik grupy klienta);
  • Opcja 'tylko dla 1 produktu’ – ograniczaj tylko do odsłon stron produktów – pozwala określić, jak ma zachować się system w przypadku zaznaczenia w cenniku opcji “Tylko pierwszy produkt”. W przypadku ustawienia na Tak cennik dla towaru zostanie aktywowany tylko w momencie wejścia na stronę produktu. W przypadku ustawienia na Nie – przy pierwszej odsłonie, na stronach innych niż karta produktu zostanie aktywowany cennik dla towaru;
  • Automatyczne dostosowanie ceny pojedynczego wariantu – ustawienie dotyczy produktów posiadających jeden wariant, w którym modyfikator ceny został ustawiony na “=”. W przypadku zmiany głównej ceny takiego produktu, jeżeli ustawienie jest na Tak cena wariantu również ulegnie zmianie. Jeżeli wybrana zostanie opcja Nie – cena wariantu nie ulegnie zmianie;
  • Ceny katalogowe (sugerowane) – uzupełniaj cenami podstawowymi (sprzedaży) – opcja, która pozwala na sugerowane uzupełnienie cen katalogowych cenami podstawowymi. Wybrać możesz pomiędzy opcją Tak oraz Nie ;
  • Cenniki odświeżające datę ostatniej modyfikacji produktu – data ostatniej modyfikacji produktu jest istotna w integracjach z systemami zewnętrznymi, domyślnie reaguje tylko na zmianę cennika domyślnego. Wybrać możesz spośród cenników utworzonych w panelu.

3. Zapisz dane.

Zawartość