leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Program partnerski

Przeczytanie zajmie Ci: 8 minuty 342 views

Z artykułu dowiesz się czym jest program partnerski oraz jak możesz go skonfigurować i uruchomić w sklepie na platformie AtomStore.


Czym jest program partnerski

Program partnerski umożliwia współpracę z osobami i firmami, które posiadają atrakcyjne serwisy internetowe, a w szczególności – obsługę sieci reklamowych. Moduł pozwala na rozliczenie prowizji dla partnerów za użytkowników, których przekierowują do Twojego sklepu. W zależności od konfiguracji prowizja może być naliczana od ruchu lub sprzedaży, jaka została wygenerowana przez partnera.


Konfiguracja modułu programu partnerskiego

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Marketing > Program partnerski .

2. W ramach tego modułu masz możliwość konfiguracji następujących ustawień:

 • Domyślna stawka za przejście ze strony partnera – jaka prowizja ma zostać przypisana partnerowi za przejście użytkownika ze strony partnera (w przypadku jeśli klient wejdzie na stronę sklepu z serwisu partnerskiego);
 • Domyślna stawka za zakup – jaka stawka ma zostać przypisana za zakup w sklepie;
 • Domyślna prowizja od zakupu – jaka ma być domyślna prowizja od zakupu ustawiana nowym partnerom za zakupy dokonane przez ich użytkowników;
 • Prowizja od zakupu – uwzględniaj koszty dostawy – czy w prowizji od zakupy mają zostać uwzględnione koszty dostawy;
 • Zezwalaj na samodzielną rejestrację partnerów – tak/nie (po zaznaczeniu opcji na Tak w formularzu rejestracji widoczny będzie checkbox pozwalający na założenie konta jako partnera);
 • Zezwalaj na samodzielne zarządzanie banerami – włączenie tej opcji pozwala na samodzielne definiowanie banerów przez partnerom, alternatywnie mogą korzystać jedynie z banerów przygotowanych przez sklep;
 • Dodawaj zdefiniowane bannery nowym partnerom – czy automatycznie dodawać stworzone wcześniej banery do nowo zarejestrowanych banerów (w przypadku wyłączenia tej opcji administrator będzie musiał włączyć banery samodzielnie);
 • Anuluj należność z chwilą anulacji zamówienia – czy należność dla partnera ma być anulowana, z chwilą anulowania zamówienia.

3. Zapisz dane.


Dodawanie nowego partnera

1. Przejdź do Marketing i promocje > Program partnerski .

2. Zostanie wyświetlone okno modułu. Kliknij Dodaj partnera .

3. Skonfiguruj ustawienia partnera. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie takich danych jak:

 • Nazwa – nazwa partnera, która będzie widoczna tylko dla Państwa w panelu;
 • E-mail – niezbędny do wygenerowania konta dla partnera.Służy jako login partnera do systemu;
 • Hasło – hasło dla wygenerowania konta dla partnera;
 • Powtórz hasło – powtórzenia hasła;
 • Stawka za wejście – jaka stawka ma zostać przypisana partnerowi za przejście użytkownika ze strony partnera na na stronę sklepu;
 • Stawka za zakup – jaka stawka ma zostać przypisana partnerowi za zakup produktu;
 • Prowizja za zakup – jaka prowizja ma zostać przypisana partnerowi za zakup produktu przez użytkownika;
 • Nazwa parametru GET – możliwość wprowadzenia nazwy parametru, który będzie automatycznie dołączany do adresu sklepu przez serwis reklamujący w celach rozliczeniowych;
 • HTML do zamówienia – możliwość wprowadzenia kodu HTML, który zostanie wywołany przy zamówieniu każdego klienta pozyskanego przez konkretnego partnera. Aby wykorzystać wskazany powyżej parametr należy wpisać wyrażenie #get#;
 • Status – status partnera.

4. Zapisz dane. Po utworzeniu kartoteki partnera będziesz mieć dodatkowo wgląd do zakładek:

 • Dane partnera;
 • Banery/Linki wygenerowane dla niego;
 • Należności za poszczególny okres.

Zakładki w koncie partnera

Dane partnera

W tej zakładce znajdują się wszystkie dane partnera, które w każdej chwili możesz edytować.

Banery/Linki

W tej zakładce możesz dodać banery lub linki.

Alternatywnie, możesz także to zrobić przechodząc do Marketing i promocje > Program partnerski > Dodaj baner/link .

1. Kliknij przycisk Dodaj baner/link .

2. Zostanie wyświetlone okno tworzenia baneru/linku.

3. W zależności od typu zawartości należy wprowadzić odpowiednie dane.

3.1. Zawartość – predefiniowany:
Opcja ta jest dostępna, jeśli administrator wcześniej dodał jakieś banery. System umożliwia wtedy wybór jednego z wariantów.

3.2. Zawartość – obraz:
Możliwość dodawania baneru graficznego na podstawie wcześniej przygotowanego pliku. Dodatkowo system pozwala  wybrać adres odnośnika:

 • Stronę główną
 • Stronę produktu, który został przez Ciebie wybrany (tutaj trzeba wpisać nazwę produktu, która jest na karcie produktu); 
 • Stronę kategorii, którą system podciąga automatycznie z listy; 
 • Własny adres – wprowadzając własny adres strony niezbędne jest dodania na końcu parametr GET ?partner=XmnMVzEWiiac5gcXS5lG, aby śledzić statystyki wejść.

3.3. Zawartość – tekst:
Opcja ta pozwala na stworzenie linków tekstowych. W tym miejscu należy podać tekst, który będzie przeznaczony do przekierowania użytkownika na stronę sklepu. Następnie należy określić adres docelowy (analogicznie jak w przypadku typu “obraz”).

3.4. Zawartość – lista produktów (JSON):
Opcja ta służy do dynamicznego generowania listy produktów i wykorzystania jej na stronach zewnętrznych np. blogach, serwisach informacyjnych, ogłoszeniowych czy innych sklepach. Po utworzeniu banera tego typu, system generuje unikalny adres URL. Po wywołaniu wskazanego adresu, system generuje listę produktów – w zależności od podanej liczby produktów, kategorii (opcjonalnie) oraz wymiarów podanych przez Państwa. Każde ponowne wywołanie adresu URL powoduje wygenerowanie nowej listy produktów.

3.4.1. Ilość produktów: 
Podanie liczby produktów dla wygenerowania kodu JSON.

3.4.2. Kategorie: 
Opcjonalnie można podać jedną lub kilka kategorii produktów z których system losowo wybierze produkty.

3.4.3. Szerokość i wysokość obrazów wybranych przez system produktów.

W treści wiadomości JSON znajdują się pola: name, producer, photo, price_netto, price_brutto, url. Przykładowy wynik zawierający listę produktów w formacie JSON:

3.5. Dodaj parametr rel=”nofollow” do linków:
Dodany parametr “nofollow” do linku oznacza, że link nie pochodzi od autora lub wydawcy strony. Część robotów indeksujących nie podąża za linkami tego typu ani nie uwzględnia ich przy obliczaniu rankingu strony w wyszukiwarce.

4. Zapisz baner klikając przycisk Zapisz baner/link .

Należności

W zakładce znajdują się statystyki rozliczeń z partnerem. – informacja na temat prowizji naliczonych partnerowi z możliwością edycji aktualnego stanu rozliczeń.

Funkcja edycji należności pozwala na:

 • Korektę stanu należności;
 • Dodanie informacji o kwocie zapłaconej partnerowi.

Panel partnera

Logowanie do konta partnera

1. Przejdź do strony sklepu i kliknij przycisk Zaloguj .

2. Zostanie wyświetlone okno logowania. Wprowadź login oraz hasło i kliknij Zaloguj się .

Przejście do panelu partnera w programie partnerskim

1. Aby przejść do panelu partnera kliknij na nazwę użytkownika . Następnie, wybierz zakładkę klienci . Kolejno wybierz zakładkę P. Partnerski .

2. W panelu Programu Partnerskiego klient ma dostęp do aktualnej listy banerów i linków wraz z:

 • Informacją o liczbie wyświetleń, kliknięć oraz zamówień;
 • Dodaniem nowego bannera/linku;
 • Uzyskaniem informacji o należnościach.

3. Przy każdym banerze/linku masz dostępne opcje:

 • Edycji baneru/linku;
 • Usunięcia baneru/linku;
 • Pobierania kodu baneru.

Dodawanie baneru / linku z poziomu konta partnera

1. Jeżeli chcesz dodać baner / link z poziomu konta partnera kliknij przycisk Dodaj baner/link .

2. W przypadku dodawania nowego baneru lub linku możemy określić 3 rodzaje zawartości:

 • Obraz;
 • Tekst;
 • Listę produktów (JSON), w którym określa się liczbę produktów, wielkość wygenerowanego obrazu oraz kategorię. Zostanie wygenerowany kod, który należy następnie przekazać programiście.

Następnie należy określić adres odnośnika – gdzie dany tekst, obraz lub JSON powinien kierować:

 • Na stronę główną;
 • Stronę produktu lub stronę kategorii – wystarczy wpisać początek nazwy, a system zacznie podpowiadać konkretny produkt lub kategorię;
 • Własny adres – np. adres landing page czy strony wyników wyszukiwania, aby śledzić statystyki kliknięć należy wkleić kod dostępny pod ikoną znajdującą się obok nazwy.

Edycja baneru/linku

1. Kliknij przycisk Edytuj , aby przejść do okna edycji.

2. W edycji istniejącego baneru lub linku możliwa jest zmiana:

 • adresu odnośnika (własnego, do którego należy dodać specjalny kod umieszczony pod ikoną przy nazwie pola, aby śledzić statystyki);
 • zawartości (dokąd prowadzi adres odnośnika).

Pobieranie kodu banera/linku

1. Kliknij przycisk Pobierz kod baneru .

2. W oknie, które pojawi się po kliknięciu znajduje się gotowy do skopiowania kod, którego wygląd będzie różnił się w zależności od zawartości:

 • w przypadku wybrania listy produktów (JSON) pojawi się link jak na poniższym zrzucie;
 • w przypadku wybrania tekstu lub obrazka pojawi się link jak na obrazku poniżej.
Zawartość