leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

FAQ

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 38 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób za pomocą modułu CMS stworzyć FAQ (Frequently Asked Questions) w sklepie na platformie AtomStore.


Dodawanie pytań do FAQ

1. Przejdź do CMS > FAQ .

2. Po wyświetleniu listy pytań kliknij Dodaj wpis .

3. Zostanie wyświetlone okno dodawania nowego wpisu. W tym miejscu wprowadzić możesz:

  • Pytanie – tytuł pytania np. Jak zgłosić reklamację?;
  • Kategoria – z rozwijanej listy wybierz kategorię, do której chcesz przypisać pytanie (opcjonalnie). Pamiętaj, że wcześniej musisz utworzyć taką kategorię;
  • Status – czy wpis jest aktywny czy nieaktywny (nie wyświetla się);
  • Odpowiedź – treść odpowiedzi na pytanie.

4. Zapisz dane.


Tworzenie kategorii w FAQ

1. W CMS FAQ kliknij przycisk Kategorie .

2. W tym miejscu wprowadź:

  • Nazwa;
  • Miniatura

3. Zapisz dane.


Dodawanie pytań na stronę statyczną w sklepie

Listę pytań i odpowiedzi możesz dodać na dowolną stronę statyczną w sklepie internetowym. 

1. Przejdź do  CMS > Strony statyczne i wybierz (lub dodaj) stronę, do której chcesz dodać pytania z modułu FAQ. 

2. W panelu edycji treści kliknij ikonę Wstaw FAQ (ikona info), a następnie wybierz, które pytania mają być wyświetlane na wybranej stronie statycznej. 

3. Kliknij polecenie Wstaw , a następnie zapisz zmiany.

4. Wstawić możesz wszystkie pytania z FAQ, wybraną kategorię pytań lub pojedyncze pytanie. W treści pojawi się znacznik np. #faq-category-2#, który pozwoli na wyświetlenie się treści pytania na stronie. Treść strony możesz uzupełnić dowolnie. Więcej informacji na temat tworzenia stron statycznych w AtomStore znajdziesz w sekcji Strony statyczne.

Zawartość