leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Integracja AtomStore z drukarką fiskalną

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 38 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować ustawienia integracji z drukarką fiskalną w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja ustawień

System AtomStore umożliwia wykorzystanie zewnętrznej drukarki fiskalnej. Obsługiwane drukarki fiskalne to: Emar, Elzab, Posnet Temo HS EJ. Jeżeli wyrażasz chęć konfiguracji takiej drukarki, skontaktuj się z działem BOK.

1. Przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu API i Integracje FK/ERP Drukarka fiskalna i kliknij Włącz .

2. Po rozwinięciu listy ustawień skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Zintegrowana drukarka fiskalna – wymaga uruchomienia integratora AtomStore;
  • Rozróżniaj formy płatności na gotówkę i przelew – opcja ta pozwala ustalić, czy na paragonach mają być rozróżniane formy płatności;
  • Tryb integracji – opcja ta pozwala ustalić, czy integracja ma odbywać się poprzez drukarkę online czy integrator;
  • Adres IP – adres IP drukarki online;
  • Port – port IP drukarki fiskalnej;
  • Stawki PTU – w tym miejscu należy określić stawki podatkowe. Przy zastosowaniu kas rejestrujących, prowadząc ewidencję, należy przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu

3. Zapisz dane.

Zawartość