Aktualizacja 4.12.3

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Wiele zmian dotyczy integracji. Ponadto ulepszyliśmy mechanizm sortowania atrybutów, a także dodaliśmy możliwość automatycznej reklamacji zamówień po ich anulowaniu. Sprawdź najnowsze aktualizacje.


Katalog

Produkty

Uzupełniono ceny o nowe informacje:

1. W Katalog → Produkty oraz Sprzedaż → Cenniki → Przejdź do edycji cen uzupełniono cenę zakupu o informacje dotyczące ceny brutto zakupu. W kolumnie “Cena zakupu” pojawiła się widniejąca na szaro informacja o cenie brutto produktu.

2. Aby ustawienie zadziałało, należy skonfigurować:

 • Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Uzupełnianie cen zakupu wartościami → brutto;
 • Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Uzupełnianie cen w panelu wartościami → netto.

Opinie

Dodano nowe kryteria filtrowania w opiniach:

Pojawiły się nowe kryteria filtrowania w Katalog → Opinie.

1. Kategoria produktu:

 • Została zmigrowana sekcja wyboru kategorii analogicznie jak w Katalog → Produkty;
 • Przeniesiony przycisk „Szukaj”, tak aby zachować spójność z widokiem katalogu produktów.

2. Język:

 • Dodany filtr „Język” działający na zasadzie multiselectu (wielokrotnego wyboru).

3. Eksport opinii:

 • Dodany przycisk „Eksportuj” umożliwiający eksport opinii do pliku CSV.

Atrybuty

Sortowanie atrybutów według kolejności:

W Katalog → Atrybuty u dołu strony pojawiła się opcja „Włącz wielostopniowe zmiany kolejności„.

Po zaznaczeniu tej opcji przy klikaniu strzałek góra/dół w celu zmiany kolejności na liście wyświetli się okno, dzięki któremu możesz ustalić o ile pozycji chcesz przenieść atrybut w górę lub w dół.

Menu własne

Dodana walidacja składni HTML w pozycjach menu własnym:

W Katalog → Menu własne dodano walidację składni HTML. Oznacza to, że w nazwie menu własnego nie można przesłać nieprawidłowego znacznika (tagu) HTML. Przykładowo gdy wpiszesz „<p>Menu<p” (w tym przypadku brak znacznika zamykającego), system nie zapisze nowego menu własnego oraz zostanie zwrócony komunikat „Proszę sprawdzić składnię HTML„.


Sprzedaż

Zamówienia

Nowa kolumna na liście zamówień:

W Sprzedaż → Zamówienia została dodana kolumna „Pierwsze zamówienie klienta„. W sytuacji, gdy klient jest zarejestrowany, system sprawdzi na podstawie ID użytkownika czy jest to jego pierwsze zamówienie w sklepie. Gdy zamówienie zostało złożone bez rejestracji – sprawdzany będzie adres e-mail klienta. Dodatkowo, jeżeli posiadasz więcej niż jeden sklep sprawdzanie następować będzie na podstawie ID sklepu (osobno dla każdego sklepu), ponieważ jeden klient może mieć kilka zamówień oznaczonych jako pierwsze – po jednym w każdym multistore.

Funkcja może być przydatna, jeżeli w e-sklepie prowadzisz akcję specjalną dla osób, które pierwszy raz złożyły zamówienie w Twoim sklepie. Na podstawie tej informacji możesz je dodatkowo nagrodzić (gadżetem, ulotką itp.). O pierwszym zamówieniu w sklepie magazyn zostanie poinformowany na wydruku zamówień.

Eksport zamówień – logo sklepu w wygenerowanym wydruku zamówienia:

Została dodana możliwość wyświetlania logo sklepu w wygenerowanym wydruku zamówienia.

Przykład zastosowania: W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Format wydruku znajduje się ustawienie „Widok wydruku listy zamówień do PDF” → „Prosty”. Po przejściu do Sprzedaż → Zamówienia na liście zamówień po zaznaczeniu opcji grupowej „PDF” wyświetla się okno wyboru danych do eksportu. Pojawiła się nowa opcja „Logo / nazwa sklepu„.

W takiej sytuacji, jeżeli posiadasz zdefiniowane w szablonie logo sklepu, w wydruku eksportu pojawi się dodatkowa kolumna zawierająca logotyp.

W przypadku, gdy nie posiadasz zdefiniowanego logo sklepu w szablonie w kolumnie “Logo” wyświetlana będzie nazwa Twojego sklepu.

Eksport zamówień – możliwość eksportu dodatkowych danych:

W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Eksport danych osobowych dodano ustawienie „Eksport zamówień – umożliwiaj eksport dodatkowych danych produktów z atrybutów„.

Przykład zastosowania: Jeżeli w ustawieniu zostanie wybrany jakiś atrybut, np. kod_producenta, to w momencie gdy wyeksportowany zostanie plik XLSX z zamówieniem, pojawi się kolumna „Atrybut: Kod_producenta” – a zatem taki, jak w ustawieniu eksportu. Poniższy zrzut przedstawia kolumnę w eksportowanym pliku.

W sytuacji, gdy produkt posiada wariant, a w edycji produktu w zakładce „Atrybuty” dla wariantu wypełnione zostanie np. pole „kod_producenta”, w momencie eksportu do XLSX ten atrybut będzie nadrzędny dla całego produktu.

Cenniki

Nowy filtr “Nazwa” na liście cenników:

W Sprzedaż → Cenniki został dodany nowy filtr „Nazwa”.

Reklamacje

Automatyczne tworzenie reklamacji po anulacji zamówienia:

W Sprzedaż → Reklamacje prowadzona została możliwość automatycznego utworzenia reklamacji po anulacji zamówienia.

Funkcja działa w następujący sposób:
1. W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje →  Automatycznie utwórz reklamację z typem … po anulacji zamówienia – wybierz jaki typ ma mieć ta reklamacja (gdy nic nie zostanie wybrane, reklamacja nie zostanie utworzona);

2. W reklamacji należy ustawić flagę “Zwrot”;

3. Automatyczne utworzenie reklamacji zadziała tylko w przypadku, gdy do zamówienia nie było przypisanej wcześniej żadnej reklamacji;

4. W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje → Statusy reklamacji → Statusy reklamacji rozpatrzonych – jeżeli ustawienie jest uzupełnione to taki status nadany będzie zgłoszeniu. Jeżeli nie ma – to domyślny status ustawiony w typie reklamacji.


Magazyn

Dostawcy

Możliwość zdefiniowania narzutu według przedziału cenowego:

W Magazyn → Dostawcy → Edycja dostawcy została dodana możliwość zdefiniowania narzutu procentowego w zależności od przedziału cenowego zakupu danego produktu (ceny brutto).


Marketing i promocje

Gratisy do kwoty

Nowa opcja “Nie chcę gratisu” w koszyku:

W koszyku przy wyborze gratisu pojawi się nowy przycisk – „Nie chcę gratisu”. Pozwoli ona sfinalizować klientowi zamówienie bez konieczności wybierania gratisu, którego nie chce.

Opcja ta działa dla modułów:

 • Marketing → Gratisy do kwoty;
 • Akcje promocyjne → Gratisy do kwoty;
 • Akcje promocyjne → Prezent/upominek.

Akcje promocyjne

Informacja o ilości dostępnych sztuk oraz kodzie produktu w module Akcje promocyjne:

W Marketing → Akcje promocyjne → Edycja akcji → Korzyść została dodana informacja o stanie dostępności gratisu oraz kodzie produktu dla produktów gratisowych.


Statystyki

Sprzedaż

Nowy filtr “Grupa klientów” w statystykach sprzedaży:

W Statystyki → Sprzedaż oraz Statystyki → Sprzedaż → Dochody został dodany nowy filtr „Grupa klientów”.


Ustawienia

Konfiguracja sklepu

Nowa blokada uniemożliwiająca utworzenie promocji kwotowej dla dwóch różnych walut:

Dodano blokadę, która uniemożliwia zrobienie promocji kwotowej dla dwóch różnych walut. Przykładowo po dodaniu promocji na wartość 100, promocja mogła  ustawić się zarówno na 100 euro, jak i 100 pln. Blokada odbywa się na podstawie ustawienia: Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Blokuj zapis korzyści (promocji) kwotowej z jednoczesnym skutkiem dla walut.

Przykład zastosowania: Jeżeli sprzedajesz w wielu walutach i ustawisz np. kurs EUR/PLN np. 1 EUR = 5,00 PLN, a następnie w panelu podasz cenę 100 PLN to kwota zostanie automatycznie przeliczona na 20 PLN. Jednakże w sytuacji, w której podasz ceny w innych walutach (w odpowiednich cennikach) i ustawisz kurs EUR/PLN 1,00 taka promocja nie zostanie jednocześnie zapisana, ponieważ ustawienie “Blokuj zapis korzyści (promocji) kwotowej z jednoczesnym skutkiem dla walut” nie pozwoli na zapis jednoczesnej promocji dla więcej niż jednej waluty.

Zmiana ustawienia rozdzielania zamówienia w koszyku z gratisami:

Nastąpiła zmiana ustawienia: Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Magazyn – standard → Rozbijanie zamówień w koszyku → Rozbicie zamówienia – pomijaj produkty gratisowe przy propozycji rozbicia. W przypadku zamówienia, które będzie rozbijane z powodu różnych czasów dostawy – trzeba zdecydować, gdzie trafi produkt gratisowy.

Ważne jest, aby było włączone również ustawienie – Rozbicie zamówienia (na życzenie klienta).

Zabezpieczenie nieautoryzowanego dostępu do faktury (ochrona danych osobowych):
Utworzone ustawienie: w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Wydruk PDF → Pobieranie przez niezalogowanego klienta – wymagaj weryfikacji podania adresu e-mail i numeru telefonu.

Ustawienie to jest analogiczne do: Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów → Podgląd zamówienia przez niezalogowanego klienta – wymagaj weryfikacji podania adresu e-mail i numeru telefonu (tutaj jest to pobieranie faktur dla klientów niezalogowanych).

W przypadku użycia w mailu znacznika do pobierania faktury:

IF_FAKTURA 
#faktura# 
ENDIF_FAKTURA

trzeba będzie podać mail/telefon, który będzie zgodny z zamówieniem.

Nowe ustawienie zostało wprowadzone z racji obowiązujących przepisów RODO oraz faktu, że na na fakturach znajdują się dane osobowe. Programy czy aplikacje, z których można pobrać w fakturę musi być zabezpieczony autoryzowanym dostępem. Jest to formalne spełnienie przepisów o ochronie danych konsumenta. Jednocześnie przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych na fakturze wynika z obowiązku prawnego (wystawienia faktury w związku ze sprzedażą), zatem umieszczenie imienia i nazwiska nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

Przeniesione ustawienia w panelu sklepu:

Dotychczas w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel były dwie zakładki „Podgląd, edycja i kopiowanie produktów” oraz „Kopiowanie produktów” (w której znajdowało się ustawienie „Kopiuj ustawienia SEO”). W nowej wersji te dwie zakładki zostały połączone w jedną, znajdującą się w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Podgląd, edycja i kopiowanie produktów.

SEO

Dodanie do URL lastmod w mapie witrynyDo URL mapy witryny został dodany lastmod w postaci: <lastmod> RRRR-MM-DD </lastmod>.

Ustawienie działa:

 • Na listingu ustawienie działa według bieżącej daty;
 • Na karcie produktu ustawienie działa według ostatniej modyfikacji strony pod danym adresem URL. Dodatkowo można pobierać dane do mapy XML każdorazowo po aktualizacji strony.

Integracje

Baselinker

Odpytywanie o źródło zamówienia:

Kolejne rozszerzenie funkcji integratora z Baselinker dotyczy przekazywania źródła zamówienia z AtomStore do Baselinker jako nazwy sklepu, z którego zostało złożone zamówienie. Dodatkowo zostało dodane nowe ustawienie w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i integracje → Baselinker → Statusy do eksportu.

Warunki działania statusów do eksportu:

1. dotyczy eksportu zamówienia w kierunku AtomS tore → Baselinker;
2. uzupełniane będą różne wartości zależne od sklepu, z którego pochodzi zamówienie;
3. przewidywane źródła zamówienia muszą być uprzednio dodane w panelu Baselinker.

Import zamówień ze źródeł zewnętrznych na podstawie ID:

Została dodana możliwość importu zamówień z Baselinker → Atomstore, które do Baselinkera wpadły ze źródeł zewnętrznych (np. Amazona, Allegro). Należy pamiętać, aby zapisać ID po stronie AtomStore.

Po zapisaniu po stronie AtomStore, import będzie tworzył się w Ustawienia → Mapowanie obiektów.

TikTok

Dodany pixel TikToka:

W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS został dodany Pixel integracji z TikTokiem.

Edrone

Zmiana w integracji:

W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Edrone umożliwiliśmy wskazanie, do którego multistore taka integracja ma być przypisana, a do którego nie.


B2B

Ofertowanie

Uwzględnianie miejscowych stawek VAT:

Po aktualizacji, podczas dodawania produktów do oferty uwzględniana będzie miejscowa stawka VAT.\