Aktualizacja 4.12.10

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w najnowszej wersji systemu. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Dodano nowy typ usługi w listach przewozowych InPost ShipX. Zaktualizowano integrację z Trustisto, dodano możliwość wyczyszczenia schowka po wylogowaniu użytkownika, zmieniono mechanizm dodawania atrybutów do Google Feed, a także dodano integrację z nową porównywarką.


Katalog

Produkty

Dodano w katalogu produktów możliwość szukania produktu po ścisłej nazwie
W Katalog → Produkty w polu Nazwa został dodany checkbox Po pełnej frazie. Ustawienie znajdzie zastosowanie w sytuacji gdy np:

Istnieją w sklepie dwa towary:

  • Mono Witamina C – suplement diety (200mg), 50 tabletek
  • omegamed baby+D – DHA i witamina D dla dzieci i niemowląt, 30 kapsułek twist-off

Jeżeli w polu Nazwa wpisane zostanie “Witamina C” → system wyszukiwał oba produkty, ponieważ “Witamina” oraz “C” traktowane były jako dwa osobne słowa.

Po zaznaczeniu powyższego checkboxa i wpisaniu “Witamina C” → system potraktuje to jako jedną frazę. 

Dodano możliwość eksportu cen promocyjnych
W Katalog → Produkty po zaznaczeniu wybranego produktu i wybraniu opcji grupowej Eksport do XLSX/CSV w polu Promocja masz możliwość eksportu promocji przypisanych do konkretnego multistore.

Kategorie

Dodano możliwość importu tłumaczeń nazw i opisów kategorii z pliku
W Katalog → Kategorie dodano przycisk Importuj tłumaczenia, który odpowiada za możliwość zaimportowania nazw i opisów kategorii z pliku XLSX/CSV.


Sprzedaż

Zamówienia

Dodano nowe informacje w widoku zamówienia
W Sprzedaż → Zamówienia, kolumnie Produkty w zamówieniu dodano tooltip informacyjny.

Dodano nowy typ usługi w tworzeniu listów przewozowych InPost ShipX
W Sprzedaż → Zamówienia po wybraniu opcji Nadaj paczkę > InPost ShipX w polu Typ usługi dodano opcję Przesyłka kurierska C2C.

Cenniki

Dodano nowe ustawienie dla zwyżki w cenach promocyjnych Allegro
W Sprzedaż → Cenniki dodano nowe ustawienie Uwzględniaj ceny promocyjne w cennikach systemowych tworzonych automatycznie np. podczas zapisywania zwyżki w szablonie Allegro. Włączenie tego ustawienia powoduje, że cena z cennika jest odliczana na podstawie ceny promocyjnej w produkcie. Dzięki temu jeśli ustawimy w szablonie Allegro zwyżkę, to wtedy będzie ona naliczana także jeśli produkt jest w promocji (dotychczas w takich sytuacjach zwyżka nie naliczała się).


Marketing i promocje

Marketing Automation

Dodano w statystykach wysłanych powiadomień Marketing Automation informacje o produktach dodanych do koszyka
W Marketing i promocje → Marketing Automation → Statystyki dodano kolumnę Ilość dodań do koszyka (e-mail / SMS / Web Push) informację o ilości produktów dodanych do koszyka z danego przypomnienia.

Dodano w statystykach wysłanych powiadomień Marketing Automation informacje o niedoręczonych powiadomieniach
W Marketing i promocje → Marketing Automation → Statystyki dodano kolumnę Ilość niedoręczonych (e-mail / SMS / Web Push) informację o ilości produktów dodanych do koszyka z danego przypomnienia.

Dodano w statystykach wysłanych powiadomień Marketing Automation możliwość podliczenia wyłącznie unikalnych wejść i wyświetleń
W Marketing i promocje → Marketing Automation → Statystyki dodano opcję Pokaż unikalne wejścia i wyświetlenia pozwalającą na filtrowanie tego typu wyświetleń powiadomień.


Newsletter

Subskrybenci

Dodano możliwość wybrania sklepu podczas importu subskrybentów
W Newsletter → Subskrybenci podczas importu dodano możliwość wybrania sklepu za pomocą pola Sklep.

Konfiguracja wysyłki newslettera – maile robocze dla klientów, którzy nie są subskrybentami
W Newsletter → Subskrybenci jeśli ze sklepu będzie zrobiona wysyłka newslettera do klienta, który nie jest subskrybentem, taki klient nie zostanie dodany do listy subskrybentów jako aktywny. Będzie oznaczony jak Roboczy i takich klientów można wyfiltrować po statusie e-mail Roboczym.

Lista newsletterów

Dodano informację o ilości wypisań z Newslettera
W Newsletter → Lista newsletterów dodano kolumnę Ilość wypisań. W tym miejscu możesz sprawdzić ile osób wypisało się z danego newslettera (mail).


Ustawienia

SEO

Zmiana w generowaniu nagłówków H1 
W Ustawienia → SEO → Metatagi indywidualne została dodana możliwość korzystania ze znacznika #filtry# w nagłówku. Zastosowanie znacznika w nagłówku H1 pozwala na dynamiczne wyświetlanie nagłówków na liście produktów po użyciu filtra np. Producent – “Hendi”.

B2B

Dodano nową flagę w module ofertowania
W module Ofertowania dodano flagę Wyróżniona. Na etapie dodawania oferty można zaznaczyć taką flagę.

Multistore

Dodano możliwość przypisania menu własnego w multistore
W Ustawienia → Multistore dodano pole Menu główne. W tym miejscu menu własne lub jego brak.

UWAGA! Konieczne jednorazowe obsłużenie w szablonie przez webmastera. Później można przypisywać i wyłączać menu własne na multistore za pomocą ustawienia.

Konfiguracja sklepu

Custom Label – dodano atrybut do Google Feed
Dotychczas w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Google Feed → Wskazanie atrybutów za pomocą ustawienia Atrybut – etykieta niestandardowa można było wskazać cechę grupową, np. Marka.

Wówczas po przejściu do szczegółów produktu i zakładki Atrybuty wyświetlana była cecha grupowa.

A następnie w feedzie Google.

Od najnowszej aktualizacji systemu w ustawieniach każdy custom label będzie osobnym atrybutem.

Dodano ustawienie pozwalające na wyprzedaże wyłącznie z magazynu dostawców
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Promocje i wyprzedaże dodano nowe ustawienie Wyprzedaże tylko na stan u dostawców (jeżeli wybrano dostawców). Ustawienie pozwala na utworzenie wyprzedaży tylko i wyłącznie z magazynu dostawców z pominięciem magazynu własnego.

Cena zakupu brutto = cena zakupu netto w tworzeniu zamówienia w panelu administracyjnym
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne istnieje ustawienie Uzupełnianie cen w panelu wartościami. W zależności od tego, co zostanie wybrane podczas składania zamówienia w panelu administracyjnym – w produkcie pojawi się cena zakupu brutto lub netto. 

Dodano nowe ustawienie w module reklamacji
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje dodano nowe ustawienie Podgląd reklamacji przez niezalogowanego klienta – wymagaj weryfikacji podania adresu e-mail i numeru telefonu. Jeśli klient niezalogowany otrzyma link do reklamacji, aby ją zobaczyć musi najpierw wprowadzić adres e-mail i numer telefonu podane podczas składania reklamacji.

Dodano możliwość wyczyszczenia schowka po wylogowaniu użytkownika
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Schowek dodano ustawienie Czyść schowek sesyjny po wylogowaniu. Zaznaczenie ustawienia na Tak spowoduje, że w sytuacji gdy klient ma dodane produkty do schowka i nastąpi wylogowanie – schowek zostanie wyczyszczony. W ten sposób osoba logująca się na tej samej przeglądarce nie będzie posiadać tego samego schowka. Po ponownym zalogowaniu przez użytkownika na konto, schowek będzie dostępny.

Dodano nowe nowe ustawienia w pliku XML 
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Informacje w pliku XML dodano ustawienie Prezentuj stany u dostawców. Klient może być ograniczony do wybranych dostawców. W takim przypadku lista dostawców z ustawienia będzie ograniczona do listy dostawców przypisanych do klienta. Dane osobno są dla produktów i wariantów.

Umieszczono również w pliku informacje o minimum logistycznym. Ustawienie to jest dostępne domyślnie i wynika z pola min_order.


Integracje

Dodano integrację z porównywarką compari.ro
W najnowszej aktualizacji została dodana integracja z rumuńską porównywarką compari.ro. W Multichannel → Porównywarki został dodany przycisk do dodania porównywarki, natomiast w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Compari.ro dodano widget Trusted Shop.

Zaktualizowano integrację z Trustisto
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Trustisto dodano nowy kod witryny.

Dodano powiązanie form płatności w integracji z InFakt
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i integracje FK/ERP → InFakt dodano powiązanie nowych form płatności podczas wystawiania faktur w InFakcie.

Integracja z bazą VIES do automatycznej weryfikacji VAT ID
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów → Dane klientów dodano ustawienie Weryfikuj numer NIP w bazie VIES. Ustawienie to pozwala na sprawdzenie czy podany NIP jest płatnikiem VAT,  jeżeli tak to oznacza odpowiednio klienta jako płatnik VAT, a to powoduje zakupy bez VAT’u.

W przypadku klienta zarejestrowanego – to następuje po podaniu numeru VAT w adresie do faktury (zarówno w koszyku jak i w panelu / koncie klienta).

W przypadku klienta niezarejestrowanego:

  • W koszyk/2;
  • W koszyk/1 – w okienku ze zmianą kraju dostawy – zostało dodane pole nip żeby już na tym etapie mógł podać NIP. Jeżeli klient poda numer NIP i zweryfikujemy że jest OK a później w koszyk/2 zmieni NIP / usunie / zamówi na osobę – to wówczas ponowna weryfikacja i sprzedaż z VAT’em;
  • Zawsze przy zmianie cen w koszyk/2 musi być przekierowanie do /koszyk z odpowiednim komunikatem o zmianie cen

Dodano możliwość generowania etykiet InPost ShipX w tle
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → InPost dodano ustawienie Tryb pracy w tle, które pozwala na generowanie etykiet w tle. Po zakończeniu pojawia się lista procesów, z których przechodzimy do szczegółów  z listą przesyłek dla danego procesu. Stamtąd można pobrać etykiety klikając w ID zamówienia, ID przesyłki lub Pobierz wszystkie etykiety.

Zostały rozdzielone integracje Tradedoubler oraz SALESmanago
Rozdzielono integracje Tradedoubler oraz SALESmanago na poszczególne Multistore.

Zmiany w konfiguracji PayU
W przypadku multistore gdy w ustawieniach PayU były przypisane dla każdego sklepu inne formy płatności do obsługi integracji, to do tej pory gdy użytkownik był zalogowany w panelu na adres jednego z tych multistore, to nie było możliwości pobrania punktów płatności dla formy płatności przypisanej do drugiego sklepu. Konieczne było przelogowanie na adres zaczynający się domeną drugiego sklepu. W tej chwili niezależnie od adresu na jakim użytkownicy są zalogowani, można pobrać punkty płatności PayU dla różnych form płatności przypisanych do poszczególnych multistore.