Aktualizacja 4.12.11

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Zoptymalizowano działanie formularzy wystawiania aukcji. Rozwinięty został moduł cookies, dodano możliwość zaciągania treści HTML bezpośrednio do opisu aukcji. Wprowadzony został szereg zmian w module reklamacji, a także dodano możliwość wysyłki faktury jako załącznika w wiadomości związanej ze statusem zamówienia.


Katalog

Produkty

Dodano filtr umożliwiający podświetlenie produktów, w których znajduje się spacja w nazwie
W Katalog → Produkty został dodany nowy filtr, który pozwala na znalezienie produktów z wprowadzoną spacją na początku lub końcu nazwy.

Dodano wyświetlanie historii cen produktu w Omnibusie
W Katalog → Produkty → Edycja produktu dodano nową zakładkę Omnibus. W tym miejscu znajduje się historia zmian ceny oraz możliwość wykreślenia ceny. Pamiętaj, że wykreślenie ceny oznacza, że nie zniknie ona z bazy, a jedynie nie będzie uwzględniana.

Atrybuty

Dodanie możliwość łączenia duplikatów i/lub możliwości hurtowego usuwania wraz z przepięciem na inną wartość
W Katalog → Atrybuty została dodana opcja Usuń duplikaty wartości, która pozwala na usunięcie powielonych wartości oraz przypisanie do produktu jednej wartości. Rozpoznanie odbywa się na podstawie języka domyślnego, czyli nazwy w języku domyślnym.

Dynamiczne listy

Utworzono podstronę z produktami z darmową dostawą
W Katalog → Dynamiczne listy → Edycja dynamicznej listy dodano możliwość wyboru produktów, które mają darmową dostawę. Ustawienie znajduje się w polu Oznaczenia.

Wprowadzono zmiany ustawień tagów w dynamicznych listach
Wprowadzono zmiany ustawień tagów w dynamicznych listach. Przykład: 

 • Produkt 1 ma przypisany tag w języku polskim – „tag1”;
 • Produkt 2 ma przypisany tag w języki angielskim – „tag1”.

Dotychczas podczas tworzenia dynamicznej listy należało wskazać np. tag1 w języku polskim oraz tag1 w języku angielskim. Obecnie wystarczy wybrać dowolny tag w dowolnym języku oraz zaznaczyć opcję We wszystkich językach. Wówczas zostaną przypisane obydwa produkty do dynamicznej listy.


Sprzedaż

Zamówienia

Nowy pop-up podczas dodawania zamówienia ręcznie
W Sprzedaż → Zamówienia → Dodaj nowe zamówienie podczas wprowadzania ręcznie zamówienia wyświetlany będzie pop-up z wyborem języka, waluty oraz sklepu.

Okienko nie pojawi się jeśli: 

 • Skopiujesz istniejące zamówienie; 
 • Dodasz zamówienie do konta klienta jeśli te trzy wartości są uzupełnione na tym koncie; 
 • Gdy tworzysz zamówienie z koszyka klienta, wtedy waluta i sklep zapiszą się z koszyka, a język z danych klienta.

Wprowadzono modyfikacje związane walidacją oraz anulowaniem zamówienia
W Sprzedaż → Zamówienia → Edycja zamówienia zostały wprowadzone modyfikacje:

1. Dodano ustawienie Edycja zamówienia – ostrzeżenie o sprzedaży niższej o … % od bieżącej ceny sprzedaży. To ustawienie sprawia, że po wpisaniu określonej wartości procentowej podczas dodawania lub edycji zamówienia pojawi się odpowiedni komunikat w przypadku, gdy kwota wprowadzona będzie niższa.

2. Jeżeli klient sklepu samodzielnie zmieni status ustawienia oraz jeśli zamówienie jest opłacone, do administratora sklepu w powiadomieniu mailowym będzie wysłana również informacja o kwocie, jaka została opłacona. Powiadomienia są wysyłane po włączeniu ustawienia Samodzielna zmiana statusu zamówienia  powiadamiaj sklep o zmianie statusu. Jest to ustawienie, które istnieje już w panelu, natomiast do powiadomienia została dodana informacja o opłaconej kwocie.

Wprowadzono scalanie etykiet w pobieraniu załączników do zamówień
Wprowadzono zmiany w pobieraniu załączników za pomocą zbiorczej akcji na liście zamówień, aby w przypadku gdy załącznikami są pliki PDF system tworzył zbiorczy plik. Jeżeli w załącznikach będą pliki PDF oraz inny rodzaj pliku, w takiej sytuacji PDFy zostaną zapisane zbiorczo, natomiast pozostałe załączniki – w osobnych folderach w spakowanym pliku ZIP.

Formy dostawy

Zmieniono ustawienie w edycji formy dostawy
W Sprzedaż → Formy dostawy → Edycja formy dostawy zostało zmienione ustawienie Tylko zarejestrowani klienci: tak/nie. Od najnowszej aktualizacji jest to ustawienie – Dostępna dla: wszystkich/tylko dla zarejestrowanych/tylko dla niezarejestrowanych.

Reklamacje

Wprowadzono zmiany w module reklamacji
W module reklamacji został wprowadzony szereg zmian:

1. Wprowadzono filtrowanie reklamacji, które nie mają uzupełnionych pól Data rozpatrzenia oraz Data pierwszej odpowiedzi poprzez checkboxy Brak.

2. Dodawanie w Edycji zamówienia linku do reklamacji, także wtedy gdy zamówienie jest dodawane przez panel – do tej pory link był dodawany jeśli reklamację składał klient sklepu.

3. Dodano informacje o założeniu reklamacji przez konkretnego administratora wraz z linkiem.

4. Jeżeli dany administrator lub pracownik nie zajmuje się już reklamacjami, a wcześniej był przypisany do reklamacji, wtedy przypisuje się do reklamacji dodatkowo administrator, który jest aktywny w danym typie reklamacji i ma tam wagę wyższą niż 0.

UWAGA! Poprzedni administrator będzie nadal przypisany, ale zostanie dopisany nowy.

5. Dodanie tekst NIP oznaczony kolorem czerwonym do reklamacji w sytuacji, gdy w zamówieniu do którego była reklamacja podano numer NIP.

6.Dodano znacznik do komentarza do zamówienia z linkiem do ostatniej reklamacji do zamówienia:

IF_REKLAMACJA

#url_ostatnia_reklamacja#

ENDIF_REKLAMACJA – URL

7.Wprowadzono zmiany w filtrowaniu zamówień po reklamacjach, dodano dwa nowe filtry zamiast dotychczasowego Tak:

8.Dodano dodatkowe ustawienie w module reklamacji ustawiające wybrany status reklamacji: Automatyczne tworzenie reklamacji – wymuszaj status.

9.Wprowadzono zmianę, aby w przypadku automatycznego utworzenia reklamacji po zwrocie zamówienia (ustawienie: Automatycznie utwórz reklamację z typem … po anulacji zamówienia) przypisywał się administrator, który obsługuje dany typ zamówienia. Do tej pory przypisywał się administrator, który ustawiał status zwrotu na zamówieniu. Teraz przypisze się ten administrator, który ma najwyższą „wagę” w ustawieniach typu.

Dodano możliwość przypisania administratora do danego typu reklamacji przy ręcznym tworzeniu w panelu
W tworzeniu ręcznym reklamacji zostało dodane pole Osoby odpowiedzialne, które pozwala na przypisanie administratora do danego typu reklamacji. Przypisanie nastąpi tylko wtedy, gdy nie będzie zaznaczonego żadnego innego administratora przy dodawaniu reklamacji.


Multichannel

Allegro

Zoptymalizowano działanie formularzy wystawiania aukcji
Podczas wystawiania pojedynczej aukcji z poziomu listy produktów dodajesz opcję, w której dla produktów z wariantami przed wyświetleniem formularza aukcji pokazany będzie pop-up z wariantami do wyboru. Domyślnie zaznaczone będą te, które mają stany. Produkty ze stanem zerowym nie będą zaznaczone. Kolejno w formularzu wystawiania aukcji będą pokazane tylko zaznaczone warianty. Ma to zoptymalizować ładowanie formularza aukcji w sytuacji, gdy produkt ma bardzo dużo wariantów. Te, których nie wystawisz, nie będa ładowane do widoku formularza.


CMS

Treści HTML

Dodano możliwość zaciągania do opisu aukcji treści HTML
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Allegro → Wystawianie aukcji dodano nowe ustawienie Prerenderuj opisy produktów z opisem z Treści HTML podczas wystawiania.

Ustawienie pozwala na zaciągnięcie do opisu aukcji treści HTML dodanych w CMS → Treści HTML, a następnie dodanych znacznikiem do opisu produktu w tym miejscu:

UWAGA! Allegro pozwala na użycie w opisie niewielkiej ilości znaczników HTML co powoduje, że możliwości tego rozwiązanie będą do nich ograniczone.


Ustawienia

Multistore

Dodano możliwość importu cen promocyjnych do wybranych multistore
W Importerze XLS/CSV oraz Importerze XML dodano możliwość importu ceny promocyjnej do wybranych multistore.

Konfiguracja sklepu

Dodano nowe ustawienia w modułach InPost ShipX oraz DHL
W Modułach InPost ShipX oraz DHL zostały dodane mapowania statusów zamówień. Ponadto, w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → DHL → Statusy przesyłek zostało dodane ustawienie Status zamówienia – przesyłka została odebrana w Punkcie Obsługi Klienta DHL.

Z kolei w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → InPost ShipX dodano następujące ustawienia:

 • Status zamówienia – paczka nadana w paczkomacie;
 • Status zamówienia – nadana w PaczkoPunkcie;
 • Status zamówienia – odebrana od klienta.

Rozwinięto moduł ciasteczek
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Ciasteczka została dodana możliwość utworzenia wzorca dla cookies z tego samego źródła.

Przykładowo, istnieją ciasteczka:

Dzięki przyciskowi Dodaj wzorzec można je pogrupować.

Wtedy w widoku kategorii Cookies należy wskazać tylko wartość oznaczoną gwiazdką, zamiast wszystkich cookies zaczynających się wg tego wzorca.

Dodano nowe ustawienie w plikach XML dla B2B
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Informacje o pliku XML dodano nowe ustawienie Prezentuj kategorie. Ustawienie pozwala na wykluczenie w pliku z ofertą w XML i CSV informacji o kategorii produktu.

Dodano ustawienie pozwalające na ograniczanie opinii do klientów którzy kupili produkt i zamówienie ma określony status
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Opinie dodano ustawienie Dodawanie opinii tylko przez klientów, którzy kupili produkt – tylko w przypadku zamówień ze statusem. Dzięki ustawieniu można ograniczyć dodawanie opinii tylko do klientów, którzy kupili określony produkt i jakiekolwiek z zamówień na produkt ma określony status.

UWAGA! Do poprawnego działania potrzebna jest zmiana w szablonie, tak aby formularz nie był wyświetlany w przypadku gdy nie ma zamówienia ze statusem.

Dodano nowe ustawienie pozwalające na grupowanie form dostawy w koszyku
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów zostało dodane nowe ustawienie Grupuj formy dostawy w koszyku. Administrator może dzięki ustawieniu pogrupować formy dostawy.

Przy włączonym ustawieniu w koszyku będzie widoczna tylko jedna dostawa z grupy wg priorytetów ustawionych w zakładce Formy dostawy. Jeśli w wyniku działań klienta zaznaczona dostawa z danej grupy stanie się niedostępna (np. klient doda więcej sztuk i zwiększy się waga albo dodatkowy produkt, w którym tamta dostawa jest wykluczona), to na jej miejsce zostanie przydzielona w koszyku kolejna dostawa z danej grupy.

Przykład:

 • Dodajesz do koszyka produkt A;
 • Zamiast dwóch dostaw „Paleta 1” i „Paleta 2” jak do tej pory, w koszyku wyświetli się tylko „Paleta 1” mająca wyższy priorytet.

Dodano ustawienie pozwalające na wysłanie faktury jako załącznika w informacji o zmianie statusu zamówienia
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie zostało dodane nowe ustawienie Dodawaj wydruk PDF faktury jako załącznik do powiadomień o zmianie statusu zamówienia. Dzięki ustawieniu do wiadomości mailowej z informacją o zmianie statusu (wybranego w ustawieniu) będą załączane faktury w formacie PDF.

Dodano nowe ustawienia w plikach XML dla B2B
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Informacje w pliku XML dodano nowe ustawienia, które decydują o tym jakie dane mają być wyświetlane w plikach XML oraz CSV z ofertą sklepu w module B2B. Pierwszym z ustawień jest ustawienie Prezentuj pola podstawowe. W tym miejscu należy zdecydować o wyświetlaniu 12 podstawowych pól, między innymi – opisu produktu, nazwy produktu lub nazwy producenta.

Dodatkowo dosano nowe ustawienia do innych pól:

 • Prezentuj zdjęcia;
 • Prezentuj załączniki;
 • Prezentuj atrybuty;
 • Prezentuj meta tagi;
 • Prezentuj informacje o zestawie.

Integracje

Dodano możliwość wyboru atrybutu wariantowego w ustawieniach BaseLinkera
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → BaseLinker → BaseLinker – system główny, AtomStore – kanał sprzedaży dla ustawienia Import produktów: Atrybut wariantowy została dodana możliwość wyboru atrybutu wariantowego z listy rozwijanej. Dotychczas było to pole, w którym nazwa wariantu musiała zostać wpisana ręcznie.

UWAGA! Jeśli wybierzesz atrybut, który nie jest wariantem, to zmiany się nie zapiszą i wystąpi błąd (lista zwróci wszystkie atrybuty).

Dodano integrację z porównywarką idealo.de
W najnowszej wersji oprogramowania została dodana integracja z nową porównywarką – idealo.de. Generowany jest plik CSV (wymagane są następujące pola: https://connect.idealo.de/import/en/csv/#_general_formating_rulestv). W Edycji form dostaw i płatności dodano możliwość zmapowania na porównywarki. Aby uzyskać w pliku CSV nazwę kolumny np. deliveryCosts_dpd trzeba w edycji dostawy DPD wpisać tę nazwę:

Feed w formacie CSV do pobrania znajduje się w zakładce: /admin/comparisons w panelu.

Dodano nowe funkcje w integracji z porównywarką comprari.ro
W integracji z porównywarką comprari.ro zostały dodane dwa nowe ustawienia:

1. W feedzie XML dla porównywarki Compari dodano pole NetPrice;
2. W TrustedShop wprowadzano zmianę, aby były wykorzystywane różne URL w zależności od kraju.

Wprowadzono zmiany w Integracji z Pocztex 2.0.
W integracji z Pocztex 2.0. zostały wprowadzone nowe zmiany:

 • Godzina doręczenia
  Przy generowaniu listu możemy wybrać z listy pustą wartość, aby zrezygnować z tej usługi, dzięki czemu nie będzie za nią naliczana opłata, jak działo się to do tej pory
 • Punkt nadania
  Do tej pory domyślną opcją nadawania przesyłek było Nadanie u kuriera, które jest dodatkowo płatne:

Teraz możesz generować również etykiety przeznaczone do nadania w placówce pocztowej lub w Automacie Paczkowym. W tym celu należy wprowadzić w konfiguracji Pocztexu w polu Punkt nadania kod wybranego paczkomatu lub numer placówki.

 • Odbiór w punkcie – generowanie przesyłek dla formy dostawy Pocztex2021Kurier – odbiór na poczcie zostało usprawnione.

API

Zmieniono mechanizm ustawienia form płatności za pomocą API
W API została wprowadzona modyfikacja mechanizmu wykluczania innej metody płatności, która była określona w produkcie. Dotychczas ustawienie działało w taki sposób, że podczas ustawienia poprzez API wykluczania innej metody płatności za pomocą metody SetProducts – trzeba było za każdym razem podawać wszystkie wykluczone formy. Od obecnej wersji, można wskazać tylko nowe wykluczenia przy jednoczesnym wskazaniu, że stare wykluczenia mają zostać zachowane.

 <payment_methods_exclusions keep_current=”1″> <!– formy płatności wykluczone przy zakupie tego towaru –>

                            <payment_method_id>55</payment_method_id> <!– id formy płatności w AtomStore –>

                            <payment_method_id>6</payment_method_id> <!– id formy płatności w AtomStore –>

                   </payment_methods_exclusions>Dzieje się to za pomocą fragmentu keep_current=1.