Aktualizacja 4.12.1

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w systemie. Wiele zmian dotyczy newslettera, dodaliśmy nowy typ akcji promocyjnej czy dodatkowe ustawienia kuponów. Sprawdź najnowsze aktualizacje.


Katalog

Produkty

Możliwość eksportu do pliku stanu dostępności u dostawców:

W zakładce Katalog → Produkty podczas eksportu produktów do pliku XLSX oraz CSV można dołączyć kolumny ze stanem dostępnym produktów u wybranych dostawców.

Budowanie linków do zdjęć według języka w karcie produktu:

Nazwy plików zdjęć w adresie URL mogą być generowane dla wybranego języka sklepu na podstawie wprowadzonej nazwy na karcie produktu tytułu. Aby włączyć funkcję, należy wcześniej uruchomić ustawienie Ustawienia → SEO → Optymalizacja nazw plików zdjęć produktów → TAK.

Opinie

Możliwość wyszukiwania opinii na podstawie oceny:

W zakładce Katalog → Opinie dodaliśmy nowy filtr „Ocena”, który pozwala na wyszukiwanie opinii na podstawie wystawionej oceny.

Przykład:

Klient złożył pozytywną opinię o produkcie oraz wystawił maksymalną ocenę. Po przejściu do wyszukiwarki opinii, można skorzystać z filtrowania na podstawie wystawionej oceny.

Atrybuty

Blokada możliwości tworzenia nowych wartości:

W ustawieniach atrybutu (dotyczy atrybutu typu cecha oraz cecha grupowa) dodaliśmy opcję blokowania możliwości dodania nowej wartości atrybutu z poziomu edycji atrybutu (Katalog → Atrybuty). Aby włączyć taką blokadę należy w edycji wybranego atrybuty zaznaczyć opcję “Blokuj tworzenie nowych wartości w edycji produktu”. 

Blokada zadziała w przypadku: 

  • próby dodania nowej wartości atrybutu z pozycji karty produktu,
  • próby dodania nowej wartości atrybutu z pozycji listy produktów. 

Nowe wartości atrybutów będzie można dodać wyłączenie w edycji atrybutu (Katalog → Atrybuty → edycja). Funkcja ogranicza możliwość tworzenia przez pracowników dowolnych wartości atrybutów na karcie produktu i liście produktów.


Sprzedaż

Zamówienia

Możliwość wyszukiwania zamówień na podstawie kodu zamówienia:

W zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodaliśmy możliwość wyszukiwania zamówień na podstawie kodu zamówienia. Aby uruchomić opcję należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Wyszukiwanie (panel – kryteria) → Zamówienia. W opcji „Zamówienia – po kodzie zamówienia”, zdecydować, czy zamówienia mają być wyszukiwane na podstawie całego kodu, czy wyłącznie jego fragmentu.

W przypadku wybrania opcji wyszukiwania po całym kodzie zamówienia może wystąpić wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź na bazy. Po aktywacji funkcji, w zakładce Sprzedaż → Zamówienia można skorzystać z opcji masowej “Filtruj wg kodów” oraz dodać do listy zamówień nową kolumnę “Kod zamówienia”, aby wyszukiwać wybrane zamówienia.

Formy dostawy

Masa produktu – zezwalanie na przekroczenie progu dla B2C:

W ustawieniach poszczególnych form dostawy (Katalog → Formy dostawy → edycja) dodaliśmy opcję ”Zezwalaj na przekroczenie progu”, dzięki której w przypadku przekroczeniu zdefiniowanego progu wagi koszt dostawy zostanie przeliczony według aktualnej masy koszyka, bez konieczności zmiany formy dostawy.

Faktury

Umieszczenie danych odbiorcy na fakturze:

Podczas wystawiania faktury administrator może zdecydować, czy umieścić na niej dane odbiorcy zamówienia. Dodatkowo, dane nadawcy oraz odbiorcy będą mogły zostać zmienione (edytowane) w trakcie jej wystawiania.


Marketing i promocje

Marketing Automation

Widgety produktowe:

Dodaliśmy możliwość wyboru sklepu, w którym widget produktowy będzie wyświetlany.

Program lojalnościowy

Opłacanie zamówień bonem a punkty w programie lojalnościowym:

Dla zamówień, w których wartość użytego bonu nie pokrywa w całości kwoty zamówienia, punkty lojalnościowe zostaną naliczone od różnicy pomiędzy wartością zamówienia, a kwotą bonu. Ważne, aby w ustawieniach bonu płatniczego opcja 'P. lojalnościowy – naliczaj punkty’ zaznaczona była na “NIE”.

Przykład:

Klient otrzymał bon płatniczy na kwotę 100 zł. Wartość zamówienia w koszyku przekracza wartość bonu płatniczego. W tej sytuacji klientowi wyświetlony zostanie komunikat o braku pokrycia całości wartości zamówienia przez bon płatniczy.

Ilość punktów, jaka zostanie naliczona klientowi to różnica punktów pomiędzy ilością pierwotną, a ilością po użyciu bonu pomimo, że bon nie pokrywa całości wartości koszyka.

Rekomendacje produktów w sekcji “Do darmowej dostawy brakuje Ci…” na podstawie listy dynamicznej:

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów → Darmowa dostawa została dodana funkcja „Wyświetlaj produkty w boksie 'Do darmowej dostawy brakuje’ z dynaminczej listy” umożliwiająca zdefiniowanie listy dynamicznej z rekomendacjami, na podstawie których, produkty pojawią się na etpaie koszyka w sekcji “Do darmowej dostawy brakuje Ci…”. .

Ustawienie to, w przeciwieństwie do standardowego działania tej funkcji, pozwala wskazać konkretne produkty np. wyróżnione, nowości lub z wybranej kategorii – zgodnie z możliwościami list dynamicznych.

Kupony rabatowe

Nowe ustawienia dla kuponów rabatowych

W ustawieniach kuponu rabatowego  dodaliśmy możliwość wyboru następujących opcji:

  • kupon tylko dla zarejestrowanych – jeżeli użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto w sklepie, przy próbie dodania kuponu w koszyku oznaczonego jako tylko dla zarejestrowanych pojawi się komunikat o konieczności zalogowania się lub utworzenia konta
aktualizacje atomstore luty 2022 kupon rabatowy zarejestrowani użytkownicy
  • kupon tylko dla subskrybentów – rabat zadziała tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani na swoje konto oraz wyrazili zgodę marketingową (w AtomStore jest to zgoda na otrzymywanie newslettera). Jeżeli użytkownik nie wyraził takiej zgody, przy próbie użycia kodu rabatowego system wyświetli odpowiedni komunikat w koszyku
aktualizacje atomstore luty 2022 kupon rabatowy dla subskrybentów newslettera

Nowe opcje można znaleźć w Marekting i promocje → Kupony → Dodaj kupon → Ustawienia:

Akcje promocyjne

Nowy typ akcji promocyjnej:

W module Akcje promocyjne dodaliśmy nowy typ akcji – Prezent/upominek. Promocja ta umożliwia przyznanie więcej niż jednego gratisu od kwoty zamówienia.

Przykład:

Przy ustawieniu dwóch niezależnych akcji, jednej od kwoty 50 zł, drugiej od kwoty 100 zł, przy wartości koszyka 150 zł klient będzie miał możliwość wyboru prezentu dla każdego progu.

Kampanie promocyjne

Możliwość nadpisywania adresów URL banerów:

W edycji dowolnej kampanii promocyjnej powiązanej z banerem, dodaliśmy możliwość zdecydowania, czy adres URL baneru ma być zmieniany zgodnie z przypisanymi landing page oraz dynamicznymi listami, czy też ma zostać zachowany adres URL pierwotnie przypisany do baneru.


Konfiguracja sklepu

SEO

SEO – wykluczenie z indeksowania paginowanych stron:

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu→ Antyspam dodaliśmy ustawienie „Ustawiaj nonidex, follow dla kolejnej strony listingu” umożliwiające wykluczenie z indeksacji podstron paginacji.

Panel administracyjny

Możliwość zmiany wymuszenia hasła:

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów → Polityka haseł dodaliśmy ustawienie „Wymuś zmianę hasła dla haseł ustawionych przed [wskaż datę]”, wymuszające konieczność zmiany haseł przez klientów, którzy ostatnią zmianę przeprowadzali przed wskazaną datą.

Przykład:

Ustawiono wymuszenie zmiany hasła dla haseł ustawionych przed 8.03.2022. Po zalogowaniu się klienta do sklepu, system wyświetli pole zmiany hasła.

Możliwość wyszukiwania wpisów z bloga w wyszukiwarce sklepu:

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Wyszukiwarka → Podpowiedzi w wyszukiwarce dodaliśmy ustawienie „Podpowiadanie wpisów z bloga”. Po jego włączeniu w wyszukiwarce sklepu będą również wyświetlane posty blogowe na podstawie frazy wpisanej przez klienta oraz tytułu wpisu.

Antyspam

Blokowanie dostępów dla robotów indeksujących w podstronach generowanych z wyszukiwarki:

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Antyspam dodaliśmy nowe ustawienie “Blokuj dostęp dla robotów do wyszukiwarki”, którego aktywacja spowoduje dopisanie parametrów noindex, nofollow dla adresów URL generowanych z wyników wyszukiwania.

Maile systemowe

Obsługa nowych znaczników w informacji o zamówieniu:

W mailu systemowym „Informacja o zamówieniu” dodaliśmy obsługę nowych znaczników:

IF_FORMA_PLATNOSCI_X

… (treść)

ENDIF_FORMA_PLATNOSCI_X

gdzie zamiast X należy wstawić ID formy płatności. Treść wiadomości należy podać w zależności od wybranej formy płatności.

Obsługa nowych znaczników dla płatności bonem podarunkowym:

Nowe znaczniki dla formy płatności bonem do zastosowania w mailach systemowych:

IF_BON

#nazwa_bonu# – nazwa bonu w systemie

#wartosc_bonu# – wartość jaka została użyta w ramach zamówienia

Nowe znaczniki:

#data_wygenerowania_bonu# – data wygenerowania bonu

#data_waznosci_bonu# – data ważnosci bonu

#pozostala_wartosc_bonu# – kwota pozostała do wykorzystania w ramach bonu wykorzystanego w zamówieniu

ENDIF_BON

Nowy znacznik do generowania hasław mailach systemowych:

Dodaliśmy nowy znacznik #new_password_url# do wiadomości systemowych, który pozwala na wygenerowanie linku do zmiany hasła przez użytkownika.

Uprawnienia administratorów

Zmiana w uprawnieniach eksportu produktów:

W przypadku przypisania do administratora grupy uprawnień, w ramach której nie będzie aktywna opcja Katalog → Eksporty, dany użytkownik nie będzie miał dostępu do eksportu produktów z pozycji Katalog → Produkty oraz Magazyn → Inwentaryzacja.

Atom API

Atom API – dodana informacja o ID płatności:

W metodach:

  • GetOrderPayments
  • GetOrdersSpecified

dodaliśmy informację o identyfikatorze uzyskanym z bramki płatności. Wartość ta będzie przekazywana w polu .


B2B

Ofertowanie

Dodana możliwość pobrania oferty w pliku XLSX:

Po uruchomieniu ustawienia „Dołączaj plik XLSX przy wysyłaniu oferty”, na liście ofert handlowca pojawi się możliwość pobrania oferty do pliku XLSX.


Bugfixy

  • dla wszystkich linków generowanych z banerów oraz do landing page zmodyfikowaliśmy mechanizm wyświetlania linków dla robotów zgodnie z poniższym schematem:

adressklepu/baner… – adres faktyczny w sklepie

adressklepu/link… – adres widoczny dla robotów

adressklepu/landing_pages/enter… – link do dynamicznej listy

adressklepu/link – link do dynamicznej listy widoczny dla robotów

  • dodaliśmy informację o powielonej formie płatności – jeżeli w dwóch różnych bramkach płatności zostanie przypisana ta sama forma płatności administrator otrzyma informację o błędzie.