Aktualizacja 4.12.9

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Dodano możliwość automatycznych przewalutowań. Poszerzono ustawienia sitemap w module SEO, dodano możliwość usuwania plików z banerem, wprowadzono możliwość tłumaczeń treści za pomocą nowego serwisu, a także wprowadzono nowe filtry w statystykach sprzedaży.


Katalog

Produkty

Dodano nową opcję grupową usuwania kategorii na liście produktów
W Katalog → Produkty po zaznaczeniu produktu i wybraniu opcji Zmień kategorię pojawiła się nowa pozycja – Usuń wszystkie kategorie sklepu (+ lista wyboru). Ustawienie pozwala na hurtowe odpięcie produktu od wszystkich kategorii w wybranym sklepie

Dodano nową kolumnę, pozwalającą na przesyłanie numerów zewnętrznych
W Katalog → Produkty dodano kolumnę Numer zewnętrzny, która pozwala na podgląd przesłanego numeru zewnętrznego np. z Baselinkera.

Dodano nową kolumnę „ID wariantu” (zakładka „Atrybuty” w szczegółach produktu)
W Katalog → Produkty → Atrybuty została dodana kolumna ID wariantu.

Atrybuty

Dodano nowe filtry w zakładce Atrybuty
W Katalog → Atrybuty dodano nowe filtry pozwalające na wyszukiwanie po polach:

  • Wyświetlanie;
  • Filtrowanie;
  • Indeksowanie;
  • Porównywarka;
  • Listing.

Import

Dodano możliwość dopisania nowych tagów w imporcie produktów
W Katalog → Import dodano ustawienie Tagi, które pozwala na określenie czy tagi produktów mają być dopisywane czy nadpisywane przez system.


Sprzedaż

Zamówienia

Dodano nowe ustawienie w podziale zamówień
W Sprzedaż → Zamówienia → Zamówione produkty po kliknięciu przycisku Podziel zamówienie w okienku została dodana opcja Data utworzenia. Zaznaczyć można: bieżąca oraz z dzielonego zamówienia. Dzięki temu można określić nową datę zamówienia.

Dodano nowe ustawienie w eksporcie zamówień
W Sprzedaż → Zamówienia → Eksport do XLS/CSV dodano nowe ustawienie Osobne kolumny dla numerów zewnętrznych. Zaznaczenie ustawienia na Tak oznacza, że zamówienie może mieć określone numery zewnętrzne w różnych integracjach. Dla przykładu Numer zewnętrzny 1 = 321321, numer zewnętrzny 2 = 443342. W takim przypadku, każdy z numerów będzie rozbijany na dwie oddzielne kolumny w eksportowanym pliku.


Marketing i promocje

Marketing Automation

Newsletter – Przypomnienie o nieaktywowanym koncie subskrybenta
W Marketing i promocje → Automation → Informacje dla subskrybentów istnieje przypomnienie o nieaktywowanym koncie subskrybenta. Jeżeli użytkownik zapisze się np. dzień wcześniej, 2 dni czy 3 dni – zostanie wysłane takie przypomnienie. Przypomnienie wysyłane jest tylko raz.

Dodano tagi UTM dla każdej wiadomości z modułu Marketing Automation
W Marketing i promocje → Automation → Powiadomienia, przypomnienia zostały oprogramowane tagi UTM dla każdej z wiadomości.


Statystyki

Rankingi

Nowy filtr w module statystyk
W Statystyki → Rankingi został dodany filtr Sklep, który pozwala na zaznaczenia konkretnych sklepów za pomocą checkboxa wyboru wielokrotnego. W ten sposób istnieje możliwość podsumowania statystyk z kilku sklepów jednocześnie.

Dodano nowe funkcje w statystykach
Dodano nowe ustawienia w schowku statystyk:
1. W Statystyki → Rankingi → Produkty w schowkach wyświetlane są produkty, które klienci mają zapisane w schowkach. Jeżeli klient ma zapisanych w bazie danych kilka schowków, pod uwagę będzie brany tylko ten z najnowszą datą.

2. W Statystyki → Klienci → Schowki wyświetlane są informacje o schowkach klientów w sklepie. Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku produktów w schowkach.


CMS

Banery

Dodano możliwość wyświetlania baneru w zależności od grupy klienta
W CMS → Banery → Edycja baneru dodano możliwość wskazania dla jakiej grupy klientów ma być wyświetlany baner. Ustawienie zostało stworzone zarówno przy wyświetlaniu banerów z boksów, jak i w układzie własnym Landing Page.

Dodano możliwość usuwania plików z banerami
W CMS → Banery dodano funkcję umożliwiającą usunięcie pliku.


Integracje

Heureka/Trusted Shops

Zgody na wysłanie maila z opinią w Trusted Shops/Heureka
Dla integracji z Trusted Shops oraz Heureka klient musi wyrazić zgodę (podczas robienia zakupów) na zbieranie opinii. Prośba wyświetlana będzie gdy w ustawieniach integracji są uzupełnione poprawnie dane (tj. w Opinie heureka → API Key oraz w Trusted Shops → ID).

Google Tag Manager

Zmiany związane z RODO
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Google – site verification, tag manager istnieje ustawienie Google Tag Manager – tryb consent mode.

Jeżeli to ustawienie zaznaczone jest na Nie, wówczas należy zwrócić uwagę na ustawienie Wymagaj zgody dla wywoływania zewnętrznych skryptów marketingowych > tak, szczegółową (kategorie ciasteczek) oraz tak, rozszerzoną (ogólne zgody). W takiej sytuacji klient musi zaakceptować to, że Google Tag Manager będzie tworzył cookie. Wówczas kod Google Tag Manager wyświetlać się będzie w kodzie strony wyłącznie po wyrażeniu przez klienta zgody. 

W sytuacji, gdy ustawienie zaznaczone będzie na Tak, wówczas klient nie będzie musiał akceptować plików cookies, żeby Google Tag Manager został uruchomiony, ponieważ w sytuacji gdy tego nie zrobi – dane będą zbierane anonimowo co zostanie uwzględnione w kodzie strony:

gtag(„consent”, „default”,{

„ad_storage” : „denied”,

„analytics_storage” : „denied”,

„functionality_storage” : „denied”,

„personalization_storage”: „denied”

});

Jeżeli jednak klient w pewnym momencie zaakceptuje ciasteczka, wówczas zostanie w kodzie uzupełniona informacja o akceptacji cookies:

gtag(„consent”, „update”, {

„ad_storage” : „granted”,

„analytics_storage” : „granted”,

„functionality_storage” : „granted”,

„personalization_storage”: „granted”

});


Ustawienia

SEO

SEO – wykluczanie stron zestawów z sitemap
W SEO → Sitemap dodano ustawienie Wyświetlaj zestawy w site mapie. Po ustawieniu opcji na Nie, zestawy nie będą wyświetlane w pliku sitemapy.

B2B

Zmodyfikowano mechanizm walidacji etykiet własnych
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Dropshipping → Transport własny dodano nowe ustawienia we wgrywaniu etykiety własnej. Ustawienia dotyczą określenia wymiarów etykiet. Nowe ustawienia które doszły to:

  • Minimalna szerokość etykiety PDF;
  • Minimalna wysokość etykiety PDF;
  • Maksymalna szerokość etykiety PDF;
  • Maksymalna wysokość etykiety PDF.

Sprzedaż i ceny

Dodano możliwość wprowadzenia automatycznych przewalutowań
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Waluty → Kursy walut z NBP – wymuszaj kurs=1 dla waluty domyślnej Zaznaczając ustawienie na Nie, złotówki zostaną przeliczone na inne kursy. Jeżeli natomiast zaznaczysz ustawienie na Tak – waluta domyślna będzie przeliczona na inne kursy.

Mapowanie obiektów

Dodano możliwość mapowania nowych obiektów
W Ustawienia → Mapowanie obiektów została dodana możliwość mapowania nowych obiektów związanych z reklamacjami.

SOAP API

Wyświetlanie numerów telefonów w metodzie GetNewsletterSubscribers
W API SOAP dla metody GetNewsletterSubscribers będą przesyłane numery telefonów w informacji zwrotnej.

Marketing

Dodano ustawienie pozwalające na usunięcie całego zestawu po usunięciu produktu
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Zestawy zostało dodane ustawienie Automatycznie usuwaj zestawy po usunięciu produktu oraz uzależnione od niego ustawienie Automatycznie usunięcie zestawu – powiadamiaj na adres e-mail.

Tłumacz (API)

Dodano możliwość tłumaczeń API przez nowy serwis
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Tłumacz (API) dodano nowy serwis, który umożliwia tłumaczenia fraz – DeepL. Dotychczas tłumaczenia odbywały się za pomocą API google translate. Od najnowszej aktualizacji można również integrować się przez serwis DeepL (https://www.deepl.com/). Ustawienia są takie same jak dotychczas, natomiast należy zmienić informację przez który serwis ma odbywać się integracja.