Aktualizacja 5.3

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Dodano limitowanie czasu płatności w integracji z PayNow. Rozwinięte zostało API, wprowadzono wykluczenia pod geolokalizację w newsletterach. Zmodyfikowano również logi plikowe panelu, a także dodano blokady przed robotami sztucznej inteligencji.


Katalog

Produkty

Usprawniono blokadę/ograniczenia na zestawach
W Katalog → Produkty, po przejściu do zakładki Wykluczenia, znajdującej się w edycji zestawu została dodana informacja o tym, że produkt będący częścią składową zestawu jest wykluczony z danym krajem:

Po wyłączeniu wykluczenia w produkcie składowym, wykluczenie zostanie również zdjęcie w zestawie (chyba, że wcześniej wykluczenie było ustawione także bezpośrednio na zestawie). Zestawu z wykluczonym produktem składowym nie można będzie kupić w danym kraju.


Sprzedaż

Zamówienia

Dodano przycisk pozwalający na przeliczenie według cen zakupu
W Sprzedaż → Zamówienia → Edycja zamówienia został dodany przycisk Przelicz według cen zakupu:

Przycisk otwiera okno z możliwością wpisania procentowej marży lub narzutu:

Dodano nowe znaczniki dla wiersza produktu w mailu dot. Zamówienia
Dodano nowe znaczniki dla wiersza produktu w mailu dot. zamówienia:

IF_PRODUKT_WIERSZ_ATRYBUT_X

ENDIF_PRODUKT_WIERSZ_ATRYBUT_X

oraz:

#produkt_wiersz_atrybut:X#

Cenniki

Dodano możliwość usuwania cenników automatycznych
W Sprzedaż → Cenniki została dodana możliwość usunięcia cenników automatycznych. Cenniki te tworzą się np. podczas ustawienia zniżki w porównywarce cenowej, w szablonie Allegro lub ustawiany jest rabat w grupie klientów. Jeżeli dany cennik automatyczny jest powiązany z jakimś elementem w systemie, to nie będzie możliwości usunięcia. Przy próbie będzie wyświetlony komunikat:


Multichannel

Allegro

Dodano możliwość łączenia aukcji Allegro w oferty wielowariantowej
W Multichannel → Allegro – aukcje dodano dodano możliwość łączenia aukcji w oferty wielowariantowe za pomocą opcji Powiąż aukcje.

Poniższy zrzut przedstawia wybór wariantów w aukcji:

W celu sprawniejszego filtrowania aukcji do połączenia dodano:

 • filtrowanie aukcji po tytule;
 • filtrowanie po nazwie lub ID aukcji wielowariantowej;
 • w polu „Numer” umożliwiamy wpisanie kilku numerów do wyfiltrowania oddzielonych przecinkami.

Newsletter

Tworzenie newsletterów

Dodano wykluczenia pod geolokalizację w newsletterach
W ustawieniach tworzonego newslettera zostało dodane ustawienie Pomiń wysyłkę do: … – w tym ustawieniu można wskazać kraje, do których nie nastąpi wysyłka. Dotyczy to subskrybentów, którzy są jednocześnie zarejestrowanymi klientami i mają dodany co najmniej jeden adres. Jeżeli subskrybent ma kilka adresów i część z nich jest blokowana tym ustawieniem, a pozostała część nie – w takim przypadku klient otrzyma wtedy wiadomość. Jeżeli wszystkie kraje z adresów klienta są pominięte, wtedy newsletter nie zostanie wysłany.

Subskrybenci

Dodano widok ustawień WebPush na liście subskrybentów
W Newsletter → Subskrybenci, jeżeli jakikolwiek klient jest zapisany na WebPush, a jednocześnie moduł w sklepie został wyłączony, to i tak wyświetlane będą dwa poniższe pola – filtry statusów webpush oraz kolumna, w której widać status webpush klienta:


Statystyki

Sprzedaż

Dodano ustawienie pozwalające filtrować statystyki sprzedaży po statusie dostępności
W Statystyki → Sprzedaż dodano nowy filtr, który szuka zamówień po statusie dostępności produktu (bieżącej).


CMS

Banery

Wprowadzono modyfikacje w układzie banerów
Jeżeli w CMS → Banery → Sekcje banerów zostanie ustawiona określona kolejność sekcji:

Taka sama kolejność sekcji wyświetlana będzie w CMS → Banery → Lista banerów.

Formularze/ankiety

Dodano możliwość zawarcia tematu maila w przekierowaniu ankiety
Jeżeli istnieje przykładowa ankieta:

A następnie, jeżeli admin dostaje powiadomienie o ankiecie na podstawie pola E-mail do powiadomień, temat takiego maila będzie zawierał priorytetowo:

1. Jeżeli istnieje takie pole w ankiecie to w temacie będzie to zaznaczone na zrzucie pole:

2. Jeżeli nie ma pola z punktu 1, to wtedy będzie to pole:

3. Jeżeli nie ma ani 1 ani 2, to wtedy wysyłka nastąpi z maili systemowych


Logi

Pliki administratora

Została dodana opcja pobierania „x” ostatnich linii w logach plikowych panelu
W logach plikowych administratora (/admin/log_files) zostało zmodyfikowane pobieranie plików. Podczas pobierania można zdecydować czy pobrany ma być cały plik (ta opcja dotychczas była dostępna) czy tylko ostatnie linie (jest to nowa opcja).


Ustawienia

Konfiguracja sklepu

Dodano zabezpieczenie CAPTCHA dla formularza powiadomień o dostępności produktu
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Przypomnienia dodano ustawienie Powiadomienie o dostępności produktu – wymagaj potwierdzenia CAPTCHA. Jeżeli produkt jest niedostępny, pojawi się wtedy formularz gdzie można zapisać się na powiadomienie o dostępności. Obecnie dodano ustawienie, które pozwala zabezpieczyć ten formularz za pomocą CAPTCHA.

Dodano nową blokadę przed robotami
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Antyspam dodano nowe ustawienie X-Robots-Tag: noai. Ustawienie pozwala na blokadę przed robotami sztucznej inteligencji.

Dodano limitowanie ilości produktów w koszyku w module Antyspam
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Antyspam dodano nowe ustawienie Maksymalna ilość pozycji w koszyku.

Ustawienie pozwala na ustawienie np. 51 sztuk tego samego produktu w momencie gdy limit wynosi 50, natomiast w przypadku takiego limitu nie będzie można dodać 51 sztuk różnych produktów.

Dodano nowe ustawienie pozwalające wyświetlać informację o statusie dostępności na wydruku zamówienia
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Wydruki zamówień → Format wydruku zostało dodane ustawienie Wydruk rozbudowany – status dostępności w chwili zakupu.

Jeżeli ustawienie zostanie zaznaczone na Tak, w takiej sytuacji na wydruku zamówienia będzie widoczny status dostępności z chwili zakupu:

Dodano wymóg podania adresu e-mail w formularzu zmiany hasła
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów → Zgody, potwierdzenia RODO dodano ustawienie Przypomnienie hasła – wymagaj podania adresu e-mail.

Jeżeli ustawienie zaznaczone będzie na Tak, podczas zmiany hasła wymagane będzie podanie maila w formularzu.

UWAGA! Wymagana zmiana w szablonie.


Integracje

eBay

Dodano możliwość automatycznego zamknięcia aukcji na eBay
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → eBay zostało dodane ustawienie Automatyczne zamykanie ofert towarów niedostępnych. Za pomocą tego ustawienia klient może wskazać przy jakich statusach dostępności aukcja na eBay ma zostać zamknięta.

Kup na CENEO (Kup teraz)

Dodano możliwość dodawania faktur do importowanych zamówień
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Kup na Ceneo (Kup teraz) dodano ustawienie Faktura do importowanych zamówień. W ustawieniu można wybrać opcje: zawsze/nigdy/według danych źródłowych (jest to domyślne ustawienie). Ustawienie decyduje czy zamówienie importowane z Ceneo będzie mieć zaznaczoną informację czy klient chce otrzymać fakturę. 

Google Analytics 4

Dodano obsługę wysyłki ID zalogowanego klienta w Google Analytics 4
W integracji z Google Analytics 4 dodano wysyłkę ID zalogowanego klienta, które umieszczone jest na każdej podstronie.

Dodano możliwość wysyłania nazw produktów i kategorii w języku
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Google Analytics dodano ustawienie Google Analytics 4 – gtag.js – wysyłaj nazwy produktów i kategorii w języku.

W tym ustawieniu należy wybrać język, w którym będą wysyłane informacje do Google Analytics (nazwy produktów, wariantów i kategorii). Dotyczy to takich zdarzeń jak:

 • listing produktów;
 • karta produktu;
 • koszyk (oraz dodanie do/usunięcie z koszyka);
 • złożenie zamówienia.

Dodano nowe ustawienia w Google Analytics/AdWords – wartości brutto zamiast netto, koszty przesyłki
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Google AdWords zostały dodane nowe ustawienia:

1. Google Analytics – wartość zamówienia – wysyłaj cenę:

2. Google Analytics – wartość zamówienia – uwzględniaj koszt dostawy:

3. Google Ads remarketing – złożenie zamówienia – wysyłaj ceny:

4. Google Ads conversions – gtag – złożenie zamówienia – wysyłaj ceny:

5. Google Ads conversions – gtag – złożenie zamówienia – uwzględniaj koszty dostawy:

Tymi ustawieniami można zdecydować, w jaki sposób przesyłane są ceny do Google Analytics i Adwords –  netto, czy brutto i czy uwzględniany jest koszt dostawy.

Dodano obsługę nowych eventów
W integracji z Google Analytics 4 została dodana wysyłka nowych eventów:

 • search_term – hasło po którym szukamy w wyszukiwarce; 
 • login – po zalogowaniu;
 • sign_up – po rejestracji;
 • coupon: nazwa kuponu ;
 • promotion_id / promotion_name – promocja  lub wyprzedaż;
 • item_id: kod produktu (jeśli brak, to wtedy „atom_ID produktu”).

Google Feed

Dodano ustawienie pozwalające na uzupełnianie brakujących atrybutów zestawów w Google Feed
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Google Feed istnieje ustawienie Uzupełniaj brakujące atrybuty zestawów atrybutami produktów składowych. Dotychczas podczas generowania google feed, gdy był zestaw nieposiadający jakiegoś atrybutu np. EAN – potrafił pobrać sobie atrybut z produktu składowego/produktów składowych.

Dodano dane dotyczące dostaw w informacjach o produkcie dla Google
W umieszczonych informacjach o produkcie dla Google dodano dane dotyczące dostaw.

Można je zweryfikować pod linkiem sprawdzając adres url produktu. Zmiana została zrobiona na bazie przykładu: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product?hl=pl#product-with-shipping-example

Poniżej podgląd przykładowego produktu z AtomStore:

Paynow

Dodano ustawienie pozwalające limitować czas płatności w PayNow
W płatnościach PayNow zostało dodane nowe ustawienie Czas ważności płatności (w sekundach) – po wskazanej ilości sekund rozpoczęta płatność po stronie PayNow straci ważność. Jeśli ustawienie zostanie puste, to wtedy nie będzie takiego czasowego limitu.

Wysyłam z Allegro

Dodano nowe formy dostawy w integracji Wysyłam z Allegro
W Integracji z Wysyłam z Allegro dodane zostały cztery nowe formy dostawy:

 • Allegro Kurier DPD Słowacja;
 • Allegro Kurier DPD Czechy;
 • Allegro Wysyłka z Polski do Czech – Odbiór w Punkcie Packeta;
 • Allegro Wysyłka z Polski do Czech – Automaty Paczkowe Packeta.

Jeżeli kupujący wybierze jedną z tych form dostawy w Allegro, to za pomocą modułu będzie można wygenerować list przewozowy w panelu AtomStore.

Dostawy:

 • Allegro Wysyłka z Polski do Czech – Odbiór w Punkcie Packeta
 • Allegro Wysyłka z Polski do Czech – Automaty Paczkowe Packeta

wymagają pobrania punktów odbioru Packeta. W tym celu został dodany moduł Packeta. W module należy podać Klucz API i wybrać powiązane formy dostawy (UWAGA! Wymagane posiadanie konta w Packecie).

Fakturowanie/wFirma.pl

Nowe funkcje w module Fakturowania oraz wFirma.pl
Wprowadzono nowe ustawienia do modułów Fakturowania i wFirmy

Fakturowanie (moduł autorski AtomStore do fakturowania) – dodano trzy ustawienia:

1. Automatyczne generowanie faktur VAT po otrzymaniu statusu – generuj dla zamówień:

 • wszystkich
 • opłaconych w całości lub w ogóle” (ta opcja wyklucza wystawianie automatyczne faktur dla zamówień opłaconych częściowo, pozwala wystawić dla w pełni opłaconych lub nieopłaconych ze względu na możliwość np. płatności pobraniowej)

2. Automatyczne generowanie faktur VAT po otrzymaniu statusu – generuj dla zamówień z formami płatności – wybór formy płatności z jaką faktury będą generować się automatycznie

3.Automatyczne generowanie faktur VAT po otrzymaniu statusu – generuj dla zamówień ze sklepów – można wybrać w jakich multistore faktury będą generować się automatycznie. Niewybranie żadnego ze sklepów spowoduje, że faktury będą wystawiać się dla wszystkich sklepów.

Moduł wFirma

1. Automatyczne generowanie faktur Wfirma dla zamówień ze sklepów – analogiczne ustawienie jak wyżej dla modułu fakturowania. Można wykluczyć konkretne multistore, a jeśli żadnego nie wykluczymy, to wtedy faktura z wFirmy będzie wystawiać się automatycznie dla wszystkich sklepów

API

LOGSTASH – usuwaj logi po .. dniach, per moduł / proces
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → Logstash zostało dodane nowe ustawienie Logi usuwane dla procesu .. po .. dniach. Ustawienie pozwala na zdecydowanie, które dokładnie logi mają być usuwane po określonej liczbie dni z rozbiciem na proces.

Dodano ustawienie zapisujące pobrane przez API dane jako dostęp do danych osobowych
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → Atom REST API zostało dodane ustawienie Loguj pobieranie danych do dziennika dostępu do danych osobowych. Ustawienie decyduje o tym, czy pobieranie danych przez API zapisywane ma być jako dostęp do danych osobowych (w tych metodach gdzie są dane, np. Get_User).

Dodano możliwość wyłączenia logowania do dziennika RODO w Atom REST API

W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → Atom REST API dodano ustawienie Loguj pobieranie danych do dziennika dostępu do danych osobowych.

Jeżeli to ustawienie zaznaczone będzie na Nie, to wtedy za pomocą API jak będzie pobierany jakiś element, np. zamówienia, użytkowników, to nie będzie to logowane jako dostęp do danych osobowych.

Multistore

Dodano replikację metatagów w multistore
W Ustawienia > Multistore > Edycja sklepu zostało dodane pole Replikuj meta tagi.

Dodano ustawienie pozwalające na wykluczenie marki / wszystkich lub wybranych produktów z multistore
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Multistore zostało dodane nowe ustawienie: Replikacja kategorii – uwzględniaj wykluczenia producentów.

Jeżeli to ustawienie jest zaznaczone na Tak i w multistorze zaznaczona jest opcja Kategorie oraz przypisania produktów,

Wówczas jeżeli producent ma wykluczenie w danym multistorze, w produkcie tego producenta nie zostanie uzupełniona kategorie z multistore, zostanie pominięta.


B2B

Nowe ustawienie pozwalające dodawać adresy do konta klienta z formularza reklamacji
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje dodano ustawienie Zgłaszanie reklamacji – dodawaj adresy do książki adresowej klienta.

Podczas składania reklamacji i zapisania adresu odbioru lub doręczenia, taki adres zostanie zapisany w adresach klienta.

Dodano nowe ustawienie dostępności plików w B2B
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Eksport produktów do pliku XML dodano ustawienie Pliki dostępne tylko dla wybranych klientów.

Jeżeli zostanie uruchomione to ustawienie to:

 • od strony backendu i cyklicznych skryptów wszystko działa tak samo;
 • od strony frontendu pod adresem /oferta-w-xml ta opcja: https://prnt.sc/vWmankgZ0CNog jest ukryta i niesprawna, a w komunikacie wyżej zamieszczona będzie informacja: „(…)skontaktuj się ze sprzedawcą.”