leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Google Translation

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minuty 222 views

Z artykułu dowiesz się, jak możesz połączyć usługę tłumaczenia google z Twoim sklepem internetowym na platformie AtomStore.


Skąd pobrać klucz API dla tłumaczeń Google

1. Przejdź do swojego konta w panelu Google Cloud, a następnie kliknij Nowy projekt .

2. Nazwij nowy projekt, np. Google Translation API

3. Możesz zostać poproszony o utworzenie nowego konta rozliczeniowego lub połączenia panelu z już istniejącym. Google udostępnia 300 USD kredytu, które pozwala skorzystać z Cloud Translation API na próbę przez rok.

4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno z nazwą nowego projektu oraz powiązanym kontem usługi. Przejdź do zakładki Credentials (dane dostępowe) , a następnie wybierz Create credentials oraz API Key . Zostanie wygenerowany klucz API. Skopiuj go do schowka.


Konfiguracja usługi tłumaczeń Google w AtomStore

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Katalog i magazyn > Tłumacz (API) > Tłumacz google . W tym miejscu znajdziesz ustawienia konfiguracji usług tłumaczeń Google.

2. W polu Szukaj tłumaczenia w… przed szukaniem w google api możesz określić, w którym miejscu integracja ma wyszukiwać czy dana fraza została już przetłumaczona. Do wyboru są trzy możliwe opcje:

 • Tylko google API – jest to opcja domyślna, użycie której spowoduje, że integracja będzie wyszukiwać tylko w Google API ;
 • Logach integracji – jest to opcja niezalecana. Korzystanie z tej opcji polega na sprawdzaniu tłumaczeń, które zapisały się w logach interactionLog ;
 • Istniejących tłumaczeniach – ustawienie tej opcji spowoduje, że tłumaczenia wyszukiwane będą w bazie googleTranslations .

3. Przejdź do zakładki Tłumacz google , a następnie w polu Cloud Translation key wprowadź klucz wygenerowany wcześniej w panelu google.

4. Zapisz dane.

5. Po skonfigurowaniu ustawień skontaktuj się z działem BOK w celu uruchomienia cyklicznych skryptów tłumaczących. Po kontakcie z działem BOK, przejdź do nazwasklepu/admin/google_translations . W tym miejscu zobaczysz wszystkie tłumaczenia, a także możesz wyszukać konkretną frazę przy użyciu filtrów takich jak:

 • Typ danych;
 • Id produktu;
 • Kod produktu;
 • Nazwa produkt;
 • Kategoria;
 • Język ;
 • Atrybut;
 • Status;
 • Dodatkowe opcje;

6. Administrator musi kolejno zaakceptować te tłumaczenia, które nie zostały określone w ustawieniu Tłumaczenia niewymagające akceptacji administratora . Wówczas zostaną one zapisane w panelu.


Tłumaczenia za pomocą DeepL

1. Od najnowszej aktualizacji platformy, możesz także korzystać z tłumaczeń API za pomocą serwisu DeepL. Rozwiązanie działa na analogicznej zasadzie jak Google Translate. Również ustawienia są takie same jak w przypadku API google tłumacza.

2. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Katalog i magazyn > Tłumacz (API) , a następnie w polu Klient API wybierz – DeepL . Po wyborze klienta API reszta ustawień w tym miejscu pozostaje niezmienna.

3. Następnie przejdź do DeepL . W tym miejscu wprowadź klucz API usługi.

4. Zapisz dane.

Zawartość