leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Uruchomienie modułu Omnibus

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 20 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób uruchomić moduł Omnibus w sklepie na platformie AtomStore.


Konfiguracja modułu Omnibus

1. Aby uruchomić moduł przejdź do Ustawienia Konfiguracja sklepu Sprzedaż i ceny Omnibus , a następnie kliknij Włącz .

2. Następnie kliknij przycisk Rozwiń , aby dostać się do szczegółowych ustawień modułu.

W tym miejscu znajdziesz takie ustawienia jak:

  • Takie same ceny i promocje wariantów – Zaznacz Tak jeżeli wszystkie warianty produktów zawsze mają taką samą cenę i promocje. Pozwoli to przyspieszyć wyliczanie historii cen;
  • Promocje w trakcie inkubacji produktu – W tym miejscu możesz zaznaczyć opcję dla produktów, które znajdują się w trakcie inkubacji. Do wyboru masz trzy opcje:
    • Normalne wyświetlanie – oznacza to, że mimo okresu inkubacji produktu użytkownikowi końcowemu będzie prezentowana przekreślona cena detaliczna oraz cena promocyjna;
    • Wyświetlaj jako cenę detaliczną – cena promocyjna jest prezentowana użytkownikowi jako cena detaliczna;
    • Pomijaj – ceny wynikłe z akcji promocyjnych oraz promocji nie będą uwzględniane dla produktów w inkubacji;
  • Zapisuj historię zmian ceny – Wybierz Tak , jeżeli chcesz aby historia zmian była zapisywana. 

3. Zapisz dane.

Zawartość