leafDocy banner shape 01Docy banner shape 02

Web Pushe w AtomStore

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minuty 151 views

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób tworzyć oraz wysyłać wiaadomości typu web push w sklepie na platformie AtomStore.


Tworzenie i wysyłanie wiadomości web push

1. Przejdź do Marketing i promocje Automation Web Push . Następnie, kliknij przycisk Dodaj .

2. Zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej wiadomości. Uzupełnij pola:

  • Tytuł – tytuł powiadomienia powinien zawierać się w przedziale 27-50 znaków. Temat jest pierwszą rzeczą, jaką zobaczy użytkownik w swojej przeglądarce/na telefonie. Powinien być na tyle intrygujący, aby klient przeczytał powiadomienie i kliknął link;
  • URL – odnośnik do produktu, który chcesz promować poprzez komunikat;
  • Treść – treść komunikatu. Maksymalnie możesz użyć od 120 – 200 znaków (co daje 5 linijek tekstu);
  • Zdjęcie – zalecana wielkość obrazka to 150×150 px. Możesz dać logo Twojego sklepu lub konkretny produkt, który oferujesz. Warto również dodać grafiki, które sugerują obniżkę (jak na poniższym przykładzie). To przykuje dodatkową uwagę;
  • Tło;
  • Grupa docelowa – określ, kto ma być odbiorcą wiadomości.

3. Zapisz dane. Twój komunikat został skonfigurowany.

4. Kolejnym krokiem jest wysłanie wiadomości do klientów. Kliknij przycisk Wyślij wiadomość .

5. Wiadomość została wysłana. Jak prezentują się powiadomienia od AtomStore na desktopie i smartfonie? To zależy od przeglądarki jakiej używa Twój klient. Warto zwrócić uwagę, że są drobne różnice w wyświetlaniu treści na telefonie i na komputerze np. w długości wyświetlanego tytułu. Warto pamiętać, aby najważniejsze informacje podawać na początku tematu wiadomości.

Poniższa grafika przedstawia końcowy efekt wysyłki wiadomości web push na urządzeniu typu mobile.

Zawartość