Aktualizacja 5.4

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Dodano wklejanie trackingów w integracji z PayPal. Rozwinięta została integracja z Google Analytics 4, usprawniono sortowanie pod SEO. Dodano również ostrzeżenia o nieaktywnych punktach odbioru przesyłek.


Katalog

Produkty

Dodano opcję pozwalającą wyróżnić produkty na liście
W Katalog → Produkty dodano nową ikonę, która zaznacza/odznacza dla wybranych produktów checkbox Wyróżnienie. Zmiana nastąpi po zapisie danych (ikona dyskietki). 

Import

Dodano możliwość usuwania cen z cenników przy imporcie, jeśli podana wartość ceny jest pusta
W Katalog → Import została dodana możliwość usunięcia ceny z wybranego cennika, jeśli w importowanym pliku we wskazanej kolumnie jest puste pole. Konieczne będzie zaznaczenie checkboxu Usuwaj ceny dla produktu bez podanej ceny:

Nowe ustawienia umożliwiają import cen z pliku źródłowego przeliczonych wybranym kursem walutowym z: konfiguracji (Ustawienia → Waluty i podatki), z kursu pobieranego bezpośrednio z NBP oraz z kursu wpisanego ręcznie w formularzu importu.


Sprzedaż

Zamówienia

Dodano ostrzeżenia o nieaktywnych punktach odbioru przesyłki
W sytuacji, gdy klient zamówi towar do paczkomatu, a paczkomat w danej lokalizacji stanie się nieaktywny – zostanie wyświetlona informacja:

Zmiana bazuje na ustawieniu Ostrzeżenia o nieaktywnych punktach odbioru dla zamówień.

 Sprawdzane są zamówienia, które były modyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni.

Dodano ustawienie związane z importem produktów do koszyka z pliku CSV
Dodano możliwość importu produktow do koszyka z pliku CSV na zasadzie: kod produktu, ID lub atrybut (np. kod EAN). Dotychczas można było wybrać jedną z tych możliwości w ustawieniu Importuj produkty do koszyka z CSV na podstawie. Obecnie w tym ustawieniu można zaznaczyć wszystkie trzy możliwości, przy czym odpowiedni atrybut po którym będzie rozpoznawany produkt należy wybrać w ustawieniu Import produktów do koszyka z CSV – atrybut do rozpoznania produktu.

Import do koszyka odbywa się w ten sposób:

Reklamacje

Dodano nowy filtr w reklamacjach
W Sprzedaż → Reklamacje dodano nowy filtr Atrybut.


Marketing i promocje

Akcje promocyjne


Dodano nowe ustawienie w edycji akcji promocyjnej
W Marketing i promocje → Akcje promocyjne → Edycja akcji → Korzyść zostało dodane nowe ustawienie Publiczna. Zaznaczenie tego ustawienia na Tak spowoduje, że nawet jeśli akcja ma warunki to będzie wyświetlana na karcie produktu, natomiast po dodaniu do koszyka będzie poprzednia cena sprzed akcji promocyjnej. Nowe ustawienie wynika z rozwoju modułu akcji promocyjnych, a co za tym idzie – wyświetlania obniżonych cen na karcie produktu oraz w koszyku.

Przykład zastosowania:

1. W Marketing i promocje → Akcje promocyjne utworzona została nowa akcja -50%. 

2. W zakładce Korzyść została wybrana: promocja % oraz ustawienie Publiczna zostało wybrane na Tak. Dodatkowo wartość promocji określono na 50%, a także wybrano konkretny produkt

3. W zakładce Warunki wybrano minimalną wartość koszyka o wartości 1 zł

4. Po zapisaniu danych i przejściu do karty produktu zostanie wyświetlona promocja -50% pomimo, że koszyk jest pusty, a więc nie został spełniony wymagany warunek. 

5. Jeżeli ustawienie Publiczna zostanie wskazane na Nie – widok promocji na karcie produktu zniknie. Wymagane będzie wtedy spełnienie określonych w akcji warunków.


Statystyki

Statystyki sprzedaży

Rozbudowano statystyki form dostawy
W Statystyki → Sprzedaż → Formy dostawy dodano nowe kolumny:

 • Średni czas dostawy (dni);
 • Terminowa dostawa (%).

Średni czas dostawy liczony jest od dnia wysłania do dnia doręczenia przesyłki klientowi, natomiast w przypadku terminowości dostawy system patrzy na datę, kiedy paczka miała przyjść, a kiedy realnie została doręczona. 

Dodatkowo zostały dodane dwa nowe ustawienia:


Ustawienia

SEO

Dodano ustawienie pozwalające na automatyczne odświeżanie aliasu w SEO
W SEO → Preferencje dodano nowe ustawienie, które pozwala na odświeżanie automatyczne aliasu produktu po zmianie nazwy. 

Usprawniono sortowanie pod SEO
Do tej pory jeśli włączono ustawienie Zapisuj w sesji sortowanie wybrane przez klienta:

a na listingu wybrano sortowanie np. po cenie i wygenerował się URL sortowania:

https://demo.atomstore.pl/mtb-xc-marathon/sort:price/direction:asc

to przejściu do innego sortowania /sort:price/direction:asc było zapamiętywane i wyświetlało się w przeglądarce, czyli w na innej podstronie wyświetlone zostanie:

https://demo.atomstore.pl/mtb-2/sort:price/direction:asc

Obecnie po zapisaniu się tego sortowania do sesji będzie ono nadal zapamiętywane, ale nie wyświetli się w adresie URL.

Link pojawi się tylko raz np. wchodząc na podstronę: domenasklepu/kubki, a następnie zmieniając sortowanie na ceny rosnąco, to wygeneruje się link: domenasklepu/kubki/sort:price/direction:asc

Po przejściu na podstronę domenasklepu/dlugopisy sortowanie nadal będzie rosnąco, ale nie zostanie dodane /sort:price/direction:asc do URL.

Jeśli zostanie wywołany (np. w wyniku zapamietania) dotychczasowy adres, do metatagów trafi link kanoniczny bez sort oraz direction, aby Google ich nie indeksował.

Zmodyfikowano dane strukturalne do SEO
W module Dodatkowe parametry strukturalne (widoczne w źródle strony informacje SEO) dodano dodatkowe ustawienia do wpisania danych:

 • Pole hasMap;
 • Pole aggregateRating->ratingValue;
 • Pole aggregateRating->reviewCount;
 • Pole currenciesAccepted;
 • Pole review.

Dodatkowo z ustawienia Kraj sprzedawcy można dodać symbol kraju np.:

addressCountry” : „pl”

Te dane można sprawdzić bezpośrednio w źródle strony sklepu.

Integracje

Dodano możliwość wklejania numerów trackingowych w integracji z PayPal
Dodano możliwość wklejania numerów trackingowych do Paypal. AtomStore wysyła:

 • transaction_id;
 • tracking_number.

Wysyłka odbywa się po zmianie statusu zamówienia, który musi być zmapowany.

Zmodyfikowano integrację z Google Analytics 4
Wprowadzono zmiany w integracji z Google Analytics 4:

Między innymi dodano wysyłanie informacji o banerach (kreacjach promocyjnych):

 • gdy wyświetli się baner użytkownikowi wysłane będzie view_promotion;
 • po kliknięciu w baner/kreację promocyjną wysłane będzie select_promotion;
 • w promotion_id wysyłane będzie ID baneru;
 • w promotion_name wysłana będzie nazwę baneru.

Dodano nowe mapowania statusów w integracji z Paczka Orlen
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → Paczka Orlen dodano ustawienia pozwalające na zmianę statusów w momencie, w którym po stronie Orlenu zostanie zmieniony status.

Konfiguracja sklepu

Dodano nowy komunikat podczas automatycznego fakturowania
Po weryfikacji numeru NIP firmy w bazie VIES pojawiać się będzie nowy komunikat w koszyku:
„Uwaga – w związku z zakupem jako płatnik VAT (w ramach sprzedaży wewnątrzwspólnotowej) ceny zostały obniżone o wartość podatku VAT”

Dotychczas pojawiał się komunikat: 
„Dla wybranego kraju obowiązują inne ceny produktów. Wartości w koszyku zostały przeliczone.” taki jak np. po zalogowaniu na konto. Od teraz dla weryfikacji VIES będzie osobny, powyższy komunikat.

Dodano dodatkową informację o adresie IP w przeglądanym szablonie
Została dodana dodatkowa treść do komunikatu informującego administratora o szablonie, na którym przegląda stronę sklepu. Jeżeli w edycji szablonu zostanie dodane IP to dla tego IP wyświetlona będzie dodatkowa informacja: (aktywowany dla Twojego adresu IP).

Multistore

Usprawniono wyświetlanie danych w multistore
W przypadku konfiguracji:

1. Jeden kraj – jeden cennik;
2. Jeden multistore  – jeden kraj – jeden cennik.

np.

 • Sklep w Polsce – cennik PL – Polska -> waluta PLN
 • Sklep w Czechach – cennik CZ – Czechy -> waluta CZK
 • Sklep na Słowacji – cennik SK – Słowacja -> waluta EUR

+ indywidualne stawki VAT dla kraju:

w widokach:

1. Produktów – wyświetlone będą ceny w cennikach (np. w EUR i PLN) – i chodzi o to żeby wyświetlić ten cennik z uwzględnieniem stawki VAT dla kraju tego cennika.
2. Cenników – j.w, natomiast w tym miejscu dochodzi jeszcze edycja
3. Edycji produktu – j.w. (zakładka Ceny) – w tym miejscu są pozostałe czynniki
4. Edycji promocji – jeżeli wejdziesz w edycję promocji przypisanej tylko do jednego sklepu – prawidłowe rozpoznanie stawki VAT i cen produktu (wariantu) aby dobrze wyświetlić cenę edytowaną