Aktualizacja 5.2

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Dodano nową segmentację w newsletterach. Rozwinięte zostało API, wprowadzono zmiany UX w wariantach. Zmodyfikowana została również integracja z Allegro, a także dodano nowe statystyki w module Marketing Automation


Katalog

Produkty

Wprowadzono zmiany w eksporcie produktów do pliku XLSX
Wprowadzono zmianę, aby w eksporcie wariantów poprzez Katalog → Produkty → Eksport → Rozbicie na warianty → Ilość zakupiona przy każdym wariancie była jego rzeczywista ilość, a nie całego produktu.

Dodano nowe opcje w masowym dodawaniu filmów YouTube
W Katalog → Produkty istnieje opcja Filmy YouTube.

W tym miejscu zostały dodane nowe opcje:

Modyfikacja wyświetlania ceny na zestawie w którym znajduje się produkt w promocji
W edycji zestawu wyświetlane będą informacje o jego cenie promocyjnej.

Dotychczas ta informacja wyświetlała się wyłącznie na froncie sklepu.

Wprowadzono zmiany UX dla wyświetlania wariantów w panelu
Wprowadzono zmiany UX w wyświetlaniu wariantów w panelu:

1.Usunięto komunikat nie wybrano pliku, dzięki czemu zaoszczędzono miejsce:

2.Poprawiono szerokość selectu statusu. Teraz jest dostosowany do szerokości nazwy statusu:

3.ID i kod wariantu będą od teraz w jednej kolumnie:

4.Dodano kolumny z ceną zakupu i ceną katalogową:

5. Cena zakupu – Pokazywana tylko gdy włączone ustawienie Obliczaj raporty zysków (ceny zakupu vs ceny sprzedaży).
To, czy wpisywana będzie w brutto, czy w netto, zależne będzie od ustawienia Uzupełnianie cen zakupu wartościami.6.

6. Cena katalogowa – Pokazywana tylko jeśli jest włączone ustawienie Wyświetlaj ceny katalogowe (konkurencji).
To, czy wpisywana będzie w brutto, czy w netto, zależne będzie od Uzupełnianie cen w panelu wartościami.

Miejscowe stawki VAT vs import cen podstawowych/promocji w brutto
Jeżeli:

– w ustawieniach krajów będą wybrane dedykowane dla nich cenniki;
– w ustawieniach multistore będą również wybrane te same dedykowane cenniki dla poszczególnych sklepów;
– kraj nie jest przypisany do żadnego innego sklepu (czyli istnieje sytuacja, że do każdego kraju jest osobny sklep).

Wówczas podczas importu cen traktowana jest cena brutto miejscową stawką VAT z kraju (jeżeli kraj ma przypisaną taką inną stawkę VAT i jest to import cen brutto). W module importu pojawi się ostrzeżenie:

Producenci

Dodano nowy filtr na stronie producenta
Na stronie producenta został dodany filtr, który zawiera kategorię.


Sprzedaż

Zamówienia

Dodano nowe pole w edycji zamówienia
W Sprzedaż → Zamówienia → Edycja zamówienia dodano nowe pole Data wysyłki. Pole znajduje się w zakładce Aktualizacje.

Wprowadzono zmiany w dodawaniu zamówień przez panel
Wprowadzono zmiany w dodawaniu zamówienia przez panel administracyjny.

1. W pierwszej kolejności należy wybrać sklep:

2. Po zmianie sklepu automatycznie wybierana będzie domyślna waluta i język dla sklepu.

Formy dostawy

Rozbudowa funkcji zapamiętywania form dostawy
Rozbudowane zostało ustawienie Klienci zarejestrowani – zapamiętuj formę dostawy i płatności na poczet kolejnych zamówień. Dotychczas był to wybór: Tak lub Nie. Obecnie można będzie wybrać jedną z czterech opcji:

1. Forma dostawy;

2. Punkt odbioru osobistego;

3. Forma płatności;

4. Punkt płatności / Bank.


Multichannel

Allegro

Wprowadzono modyfikacje w ręcznej edycji aukcji Allegro
Wprowadzono zmianę, aby przy ręcznej edycji aukcji wysyłać do Allegro wyłącznie ten rekord, który jest edytowany np. sam tytuł, ilość i stan.

Dotychczas zmiana tych elementów powodowała wysyłkę wszystkich danych aukcji np. parametrów (jeśli więc w parametrach był błąd bo np. nie były zgodne z danymi produktu w katalogu Allegro, to wtedy również sama edycja np. stanu lub ilości nie działała).

Wprowadzono zmiany ustawień 'aktualizuj…’ (ilość/cena) w Allegro – opcja nadpisania flagi na istniejących aukcjach
Dokonano zmiany ustawień w integracji Allegro: aktualizuj cenę oraz aktualizuj ilość. Jeżeli w poszczególnych aukcjach flagi aktualizowania cen i ilości nie są zaznaczone:

I zmienione zostaną ustawienia z braku aktualizowania na aktualizowanie (np. „aktualizuj cenę” z „nie” na „tak”) – wówczas po zapisaniu ponad ustawieniami wyświetlony zostanie komunikat o możliwości zastosowania zmiany do dotychczasowych aukcji.

Dotychczas konieczna była ręczna zmiana dla każdej dotychczasowej aukcji osobno albo kontakt z BOK – wtedy programista mógł zaktualizować flagę masowo.

Zablokowano możliwość zapisu szablonu aukcji przy użyciu niedozwolonych znaków
W przypadku użycia niedozwolonych znaków w nazwie szablonu aukcji (znaki „<” i „>”) pojawi się komunikat informujący o tym przy próbie zapisu szablonu.

Nowy checkbox w zapisie szablonu aukcji
Dodano nowy checkbox Ceny przy zapisie szablonu aukcji:

Jeżeli w szablonie zostanie przeedytowana cena np. dodano zwyżkę lub zniżkę procentową, to przy zapisywaniu szablonu można zaznaczyć powyższy checkbox. Wówczas cena zaktualizuje się na aukcjach wystawionych za pomocą tego szablonu (po uruchomieniu cyklicznego skryptu aktualizującego ceny).


Marketing i promocje

Marketing Automation

Dodano nowe statystyki w module Marketing Automation
Dodano nowe ustawienia w module Marketing Automation:

1.Kafelki w zakładce Dashboard:

– Subskrybenci e-mail;
– Subskrybenci sms;
– Subskrybenci webpush;
– Liczba wizyt (30 dni);

Banery – kliknięcia.

2.W zakładce Widgety dodano możliwość zawężenia wyboru wykresów, które mają się wyświetlać:

3.Dodano podobne wykresy w zakładce Statystyki. Są to trzy nagłówki z rozwijanym contentem:

– Banery;
– Landing pages;
– Newsletter.


Newsletter

Segmenty

Utworzono dodatkową segmentację w newsletterach
W Newsletter → Segmenty dodano dodatkową segmentację za pomocą opcji Zapisani w ciągu ostatnich… oraz Wyklucz użytkowników z segmentów – to drugie ustawienie pozwala na wykluczenie subskrybentów z innej listy.


CMS

Blog

Dodano nowe ustawienia w module Bloga
Dodano nowe możliwości do modułu Bloga:

1.Możliwość dodawania wpisów powiązanych wybieranych z helpera:

UWAGA! Wyświetlenie na froncie sklepu wymaga obsłużenia w szablonie (ustawienie nie jest też obsłużone w szablonie demo).

2.Dodawanie opisów kategorii bloga:


B2B

Nowe ustawienie dla etykiety PDF w module B2B
W module B2B dla transportu własnego dodano ustawienie Wymagana ilość stron etykiety PDF, które pozwala na określenie ile stron powinien zawierać PDF z etykietą dodawany przez klienta.


Integracje

wFirma.pl

Wyłączono połączenia Basic z API w integracji z wFirma.pl
Zostały dodane ustawienia, które pozwalają na uruchomienie integracji z wFirma w oparciu o OAuth 2.0. Ustawienia:

OAuth 2.0 – ID klienta (client_id);
OAuth 2.0 – hasło klienta (client_secret);
OAuth 2.0 – redirect_uri;
OAuth 2.0 – Access Token;
OAuth 2.0 – Refresh Token.

DPD

Zmodyfikowano ustawienie zamawiania kuriera w integracji z DPD
W sytuacji, gdy w DPD jest włączona opcja zamawiania kuriera – Zamawiaj kuriera: tak, to podczas generowania listu przewozowego dla konkretnego adresu nadania pobierają się przedziały godzinowe jak na zrzucie:

Taki przedział zawsze musi być „do przodu” względem obecnej godziny.

Google

Wprowadzono zmiany w Google Feed
Wprowadzono zmiany w Google Feed. Dotychczas, gdy Google wymagało lub udostępniało nowe atrybuty, które można osadzić w pliku, tworzone były ustawienia związane z niestandardową etykietą dla atrybutu. Obecnie, nie trzeba już dodawać nowych ustawień. Wystarczy dodać mapowanie w Ustawienia → Mapowanie obiektów.


Ustawienia

Konfiguracja sklepu

Dodano nowe ustawienie w preferencjach administracyjnych
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne dodano nowe ustawienie Dozwolona postać kodu produktu, które pozwala na zdecydowanie z jakich znaków może składać się kod produktu.

Nowe ustawienie w generowaniu faktur
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie zostało dodane ustawienie Automatyczne generowanie faktur VAT – tylko gdy klient poprosił o fakturę.

Jeżeli klient będzie mieć w ustawieniu Faktura do zamówienia wybraną opcję na życzenie, wtedy przy automatycznym generowaniu faktury VAT uwzględnione będa tylko te zamówienia, w których klient zaznaczył, że chce otrzymać fakturę. Dotychczas funkcja automatycznego generowania faktur VAT zawsze generowała fakturę po ustawieniu odpowiedniego statusu niezależnie czy klient chciał ją otrzymać czy nie.

Dodano nowe kolumny w ustawieniach plików cookies
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Ciasteczka dodano kolumny: Pierwsze wystąpienie, Ostatnie wystąpienie oraz Opcje dla określonych plików cookies.

Wprowadzono blokadę płatności bonem za bon
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Bony płatnicze dodano ustawienie Zablokuj płatność bonem w przypadku zakupu bonu. Ustawienie tej opcji na Tak nie pozwoli na płatność bonem za bon, a co za tym idzie – przedłużenie ważności bonu przez zakup nowego.

API

Rozbudowano API o nowe możliwości
1. W logach API w panelu dodano możliwość filtrowania po loginie admina, który przesyłał request.

2. Dodano w metodzie GetOrdersSpecified możliwość filtrowania wyników według daty utworzenia. Służy do tego nowa możliwość w parametrze extraFilters.