Aktualizacja 4.12.8

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Poszerzono ustawienia multistore, dodano nowe znaczniki a także wprowadzone zostały modyfikacje w module Allegro.


Katalog

Produkty

Dodano możliwość hurtowego wykluczenia porównywarek na liście produktów.
W Katalog → Produkt → Opcje grupowe → Porównywarki została dodana możliwość uruchomienia lub wykluczenia wybranej porównywarki.

Wykluczyć porównywarki możesz również przechodząc do Edycji produktu → Wykluczenia.

Dodano wyświetlanie jednostek waluty w szczegółach produktu oraz na liście produktów
W Katalog → Produkty → Edycja produktu → Ceny i promocje oraz w Katalog → Produkty → Lista produktów został dodany widok jednostek waluty.

Zmodyfikowano wyświetlanie w karcie produktu
W karcie produktu został zmodyfikowany widok. W szablonie uwzględniona została zmiana poniższego pola w zależności od wybranego wariantu.

Kategorie

Dodano możliwość ustawienia kolejności kategorii podczas importu
W Katalog → Kategorie → Importuj drzewko została dodana możliwość importu kategorii według określonej kolejności. Przykładowo mając kategorie nie w kolejności:

Kategoria Główna

 • Kategoria podrzędna 3
 • Kategoria podrzędna 2

Eksportując kategorie do MS Excel w ten sposób:

Kategoria Główna

 • Kategoria podrzędna 2
 • Kategoria podrzędna 3

Podczas importu i zaznaczeniu poniżej opcji kolejność zostanie ustawiona zgodnie z tym, co zostało wyeksportowane do MS Excel. Dzięki temu ustawieniu łatwiej zarządzać kolejnością kategorii.

Dodano możliwość określenia maksymalnej liczby per produkt
W Katalog → Kategorie zostało dodane ustawienie Maksymalne zamówienie per produkt. Ustawienie działa w analogiczny sposób jak ustawienie Maksimum w koszyku, znajdujące się w Katalog → Produkty → Dostępność. Różnica polega na tym, że nie trzeba uzupełniać dla wszystkich produktów z osobna. Sprawdzane są wszystkie kategorie produktu (zgodnie z przypisaniem do kategorii, tj. kategorie podrzędne nie dziedziczą ustawienia z kategorii nadrzędnej w przypadku gdy produkt przypisany jest tylko i wyłącznie do kategorii podrzędnej). Jeżeli produkt jest w kilku kategoriach i więcej niż jedna ma ustawiony limit – pod uwagę brany będzie najmniejszy.

Opinie

Dodano możliwość odpowiedzi na opinie ze strony sklepu
W Katalog → Opinie → Edycja opinii została dodana możliwość odpowiedzi na opinię klienta.

Po zapisaniu danych odpowiedź pojawi się w sekcji Opinie na karcie produktu.


Sprzedaż

Zamówienia

Dodano możliwość przekazywania komentarzy dla zamówień z BaseLinkera
W Sprzedaż → Zamówienia → Edycja zamówienia → Aktualizacje dodano możliwość przesyłania komentarzy dla zamówień przesyłanych z BaseLinkera.

Dodano podliczanie wartości w nowym zamówieniu
W Sprzedaż → Zamówienia podczas dodawania zamówienia przez panel administratora dodano nowe wartości w podsumowaniu.

Zabezpieczenie strony podczas generowania kolejnej faktury proforma do tego samego zamówienia
W Sprzedaż → Zamówienia → Faktury zostało wprowadzone zabezpieczenie mające na celu wystawienie dwóch faktur proforma do jednego zamówienia.  Numer faktury musi być unikalny.

Klienci

Wprowadzono modyfikacje ustawień opiekuna
Zostały wprowadzone dwie zmiany:
1. W Sprzedaż → Klienci do klienta można przypisać opiekuna i zdecydować czy istniejące już w systemie zamówienia od razu będą miały tego opiekuna po przypisaniu.

2. Jeżeli zostanie przydzielony do klienta opiekun, to istnieje ustawienie Automatyczne przypisywanie zamówień wg opiekunów klientów znajdujące się w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Opiekunowie zamówień. Po skonfigurowaniu tego ustawienia każde nowe zamówienie będzie dostawać tego opiekuna, który pierwotnie został przypisany do klienta.

Dodano nową kolumnę w widoku listy klientów
W Sprzedaż → Klienci została dodana kolumna Data ostatniego zamówienia. Wartość z kolumny dodatkowo jest widoczna w eksporcie do pliku CSV.

Dodano nową kolumnę 'wartość zamówień netto’ na liście klientów
W Sprzedaż → Klienci została dodana nowa kolumna Wartość zamówień netto.

Grupy klientów

Możliwość ustawienia narzutu cennika w grupie klientów
W Sprzedaż → Grupy → Edycja grupy klientów została dodana możliwość przypisania klientowi cennika w ramach grupy w programie lojalnościowym. Przykładowo klient należy do grupy „klubowicze”,w którym przypisany jest cennik. W cenniku produkt A kosztuje 10 zł, jeśli w grupie cennika zostanie ustawiony narzut 10% to klient będzie mógł kupić wskazany produkt za 11 zł, ponieważ do ceny 10 zł zostanie doliczone 10% narzutu.


Ustawienie to można również nadpisać przechodząc do Edycji klienta → Cennik.


Multichannel

Allegro

Dodano ustawienia wycinania tagów HTML
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Allegro → Wystawianie aukcji zostało dodane ustawienie Opisy allegro wstawiaj jako czysty tekst.

Zaznaczenie tego ustawienia na Tak spowoduje, że w sytuacji gdy w opisie produktu znajduje się tag HTML, np. <p>Opis</p>, to wówczas przy wystawianiu aukcji opis ten zostanie zmieniony tak, aby te tagi zostały wyrzucone.

Dodano możliwość zapisania produktu w bazie Allegro
W tworzeniu produktów allegro została wprowadzona modyfikacja pozwalająca na automatyczne zapisanie w bazie allegro produktu po wystawieniu aukcji. Każda kolejna aukcja z wystawieniem takiego towaru spowoduje, że zadziała produktyzacja na określony produkt.

Dodano możliwość zamknięcia aukcji w Allegro po usunięciu produktu
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Allegro → Aktualizacja wystawionych aukcji zostało dodane ustawienie Zakończ aukcję po usunięciu produktu. Ustawienie tej opcji na Tak spowoduje, że usunięcie produktu zamknie aukcję, której przedmiotem był wskazany produkt.


Marketing i promocje

Program lojalnościowy

Dodano możliwość przyznawania punktów za recenzję produktu wraz ze zdjęciami
Dodano możliwość przyznawania punktów za dodanie przez użytkownika zdjęcia do recenzji produktu. W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Program lojalnościowy → Przyznawanie punktów dodano ustawienia Punkty przyznawane za dodanie zdjęcia do recenzji produktu oraz Punkty przyznawane za recenzję produktu.

Gdy klient doda zdjęcie do recenzji, uzyska on wtedy sumę punktów z dwóch powyższych ustawień. Jeżeli jednak doda tylko recenzję bez dodatku w postaci zdjęć, otrzyma punkty tylko z tytułu ustawienia Punkty przyznawane za recenzję produktu.


Newsletter

Subskrybenci

Dodano oznaczenie daty wypisu subskrybenta z newslettera
W Newsletter → Subskrybenci zostało dodane oznaczenie klientów, którzy wypisali się z listy subskrybentów. Tacy klienci oznaczeni będą datą wypisu.


Integracje

BaseLinker

Zmodyfikowano ustawienie związane z przesyłaniem wagi zakupionego produktu
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i integracje FK/ERP zostało zmodyfikowane ustawienie Produkty – zwracaj jednostkę i wagę. Dotychczas ustawienie pozwalało jedynie zwracać jednostkę, a od najnowszej aktualizacji – również wagę produktu za pomocą metody API GetOrdersSpecified.


Ustawienia

Języki

Dodano możliwość importu oraz eksportu wersji językowych
W Ustawienia → Języki dodano funkcję Import oraz Eksport, która pozwala na zaimportowanie lub wyeksportowanie tłumaczeń wszystkich elementów z nazwami w językach obcych. Przykładowo mogą to być:

 • Nazwy produktów;
 • Nazwy kategorii;
 • Nazwy i wartości atrybutów;
 • Maile systemowe.

SEO

Zmodyfikowano mechanizm działania przekierowań
W Ustawienia → SEO → Przekierowania wprowadzono modyfikację mechanizmu działania przekierowań. Przykładowo, dodając w sklepie kategorię „kategoria” i przekierowując ją do innego sklepu zdarzały się sytuacje gdzie kategoria przyjmowała adres „kategoria-2”. Od najnowszej aktualizacji podczas przekierowania cyfra nie będzie się pojawiać w adresie przekierowania.

B2B

Dodano możliwość tworzenia unikalnych nazw w module Ofertowania
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Ofertowanie dodane zostało nowe ustawienie Gwarantuj unikalne nazwy ofert. Uruchomienie ustawienia pozwala handlowcowi na dodawanie ofert o takiej samej samej nazwie. Wówczas do każdej z ofert zostaną przypisane poszczególne cyfry.

Dodano ustawienie potwierdzenia za pomocą CAPTCHA w przypadku niezalogowanych klientów
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje dodano ustawienie Składanie reklamacji – wymagaj potwierdzenia CAPTCHA. Ustawienie to dotyczy wyłącznie niezalogowanych użytkowników.

Panel

Dodano możliwość podglądu ceny brutto zamówienia
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne zostało zmodyfikowane ustawienie Uzupełnianie cen w panelu wartościami.

Jeżeli w ustawieniu zostanie zmieniona wartość na brutto, wtedy w edycji zamówienia w miejscu wskazanym na zrzucie wyświetlana będzie cena brutto produktu.

Multistore

Możliwość replikowania kategorii w multistore
W Ustawienia → Multistore → Dodawanie nowego sklepu w polu Replikuj kategorie sklepu zostało dodane rozbicie ustawień pozwalające na wybór kategorii i produktów lub samych kategorii. Ustawienie działa w następujący sposób – jeżeli posiadasz kategorie w sklepie, np:

Sklep główny

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (+ przypisne dwa produkty)

Zaznaczając opcję Kategorie oraz przypisania produktów, ustawienia zostaną zreplikowane w ten sposób:

Sklep główny

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (+ przypisne dwa produkty)

Multistore

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (+ przypisne dwa produkty)

Jeżeli natomiast wybierzesz opcję „Same kategorie”, wtedy replikacja wyglądać będzie następująco:

Sklep główny

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2 (przypisne dwa produkty)

Multistore

 • Kategoria 1
 • Kategoria 2

Zmodyfikowano mechanizm wysyłania informacji dla klientów w multistore
W Multistore została wprowadzona modyfikacja, która pozwala za pomocą znacznika IF_MULTISTORE_ID … ENDIF_MULTISTORE_ID wysłać klientowi przypomnienie po „x” dniach po rejestracji w ramach jednego wybranego multistore. Jeżeli zostanie wygenerowana treść wiadomości dla jednego multistore, wtedy dla klientów z drugiego sklepu przypomnienie będzie generowane, jednakże z pustą treścią. Wówczas takie przypomnienie nie będzie dodane do newslettera oraz nie zostanie wysłane. Na poniższym zrzucie można zobaczyć ID = 24. Oznacza to, że wiadomość zostanie wysłana dla sklepu oznaczonego tym ID.

Katalog i magazyn

Nowe ustawienie w podziale zamówień koszyka
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Magazyn standard → Rozbijanie zamówień w koszyku zostało dodane ustawienie Dodatkowe rozbicie wg daty – tylko w ramach przedsprzedaży.

Jeżeli zostanie wybrana opcje Nie to wtedy:

Produkt ma uzupełnioną datę premiery (atrybut na podstawie ustawienia „Dodatkowe rozbicie wg daty dostępności zapisanej w atrybucie”)  i nie jest przedsprzedażą oraz jest w statusie sprzedażowym. Różnice będą następujące:

a) jeżeli produkt ma stan dostępny >= 0 -> nie będzie sprawdzana data;

b) jeżeli produkt ma stan dostępny <= 0 -> będzie sprawdzana;

c) jest w statusie przedsprzedaży – również będzie sprawdzana.

Ta data jest wykorzystywana w trzech miejscach:

1). Koszyk – propozycja robicia;
2). Koszyk – czas realizacji;
3). Karta produktu – czas realizacji.

Synchronizacja produktów i cen

Dodano ustawienie pozwalające ignorować stawki VAT w synchronizacji cen
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → Synchronizacja produktów i cen dodano ustawienie Ignoruj stawki VAT. Jeżeli to ustawienie jest wskazane, aby ignorować to np. w sklepie głównym produkt ma określone 23% VAT, a w sklepie podrzędnym 22% (jako stawka domyślna) i to nie będzie zmieniane. Dotychczas synchronizacja zmieniała stawkę, a od najnowszej aktualizacji – nie będzie zmieniane.

Dodano możliwość blokowania aktualizacji ceny katalogowej w module synchronizacji
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i integracje FK/ERP → Synchronizacja → Synchronizacja produktów i cen → Synchronizacja produktów – pola, które mają być ignorowane podczas aktualizacji kartoteki dodano do wyboru opcję Cena katalogowa. Ustawienie to oznacza blokadę aktualizacji ceny katalogowej w module synchronizacji.

Maile systemowe

Dodano nowy znacznik w odpowiedzi na ankietę
W odpowiedziach do ankiety dodano nowy znacznik #username#, który wysłany będzie w odpowiedzi administratora.

Dodano nowy znacznik #email# w reklamacjach
W reklamacjach dodał dodany znacznik #email# pod który podkładany jest adres e-mail osoby, która wypełnia formularz.

Pliki cookies

Dodano możliwość powiązania ciasteczka z kategorią
Dodano możliwość powiązania ustawienia z daną kategorią w plikach cookies pod linkiem: nazwasklepu/admin/front_cookies. Jeżeli zostanie zaznaczone jakieś ustawienie, które następnie zostanie zaakceptowane przez klienta – utworzone zostanie ciasteczko z tego ustawienia. Jeżeli nie zaakceptuje, to nie zostanie utworzone. Kluczowe zatem jest powiązanie kategorii z ciasteczkiem.

UWAGA! Żeby ciasteczka działały potrzebne jest zaznaczenie w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → RODO → Wymagaj zgody dla wywoływania zewnętrznych skryptów marketingowych opcji Tak – szczegółową. Ponadto, wymagane są zmiany szablonowe.