Aktualizacja 4.12.7

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Dodano możliwość tłumaczenia tytułów zdjęć i opisów. Poszerzono ustawienia multistore, a także wprowadzone zostały modyfikacje w module Allegro.


Sprzedaż

Karta produktu

Udostępniono możliwość dodania kodu własnego w sekcji <head>
Aby ustawienie zadziałało, należy przejść do Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Własne zostało dodane ustawienie Dodatkowy kod HTML w sekcji <head> dla strony karty produktu. Ustawienie pozwala na wstawienie dowolnego kodu do karty produktu. Przykładowe znaczniki, które można wstawić to:  #id#, #cena#, #ilosc_w_koszyku#. Trafią one do sekcji <head></head> w kodzie.


Multichannel

Allegro

Ukrywanie nazw ze znacznika #wariant#
Aby ustawienie zadziałało, przejdź do Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Allegro → Wystawianie aukcji, a następnie – znacznik #wariant# – pomijaj atrybuty. Dzięki ustawieniu w sytuacji, gdy w szablonie aukcji istnieje znacznik #wariant# – po ustawieniu powyższej opcji wariant nie będzie podstawiony do nazwy aukcji allegro.

1. Szablon aukcji wygląda następująco:

2. Wystawienie na aukcji:

Pobieranie nazw produktów w aukcjach Allegro na podstawie kodu EAN produktu
W module Allegro dodano możliwość pobrania nazwy produktów w aukcjach na podstawie ich kodu EAN. Aby ustawienie zadziałało należy przejść do Ustawienia → Konfiguracja sklepu →  Multichannel → Allegro → Powiąż z produktem, a następnie do ustawienia Korzystaj z tytułów Allegro dla produktów rozpoznanych wg kodu EAN. Zaznaczenie ustawienia na Tak spowoduje, że nazwa produktu będzie pobierana podczas wystawiania grupowej aukcji na podstawie kodu EAN produktu.


Marketing i promocje

Akcje promocyjne

Dodano możliwość podglądu statystyk dla akcji z kodem
W Marketing i promocje → Akcje promocyjne została dodana możliwość podglądu statystyk akcji z kodem. Po kliknięciu wskazanego przycisku wyświetlone zostanie okno statystyk.

Kupony

Usprawniono edycję kuponów
W Marketing i promocje → Kupony → Edycja kuponu → Produkty w polu Kategorie objęte kuponem dodano przycisk Wczytaj drzewko. Usprawnienie ma na celu optymalizację edycji kuponów pod kątem dużej liczby kategorii oraz ich rozbudowanej struktury.


CMS

Strony statyczne

Dodano widoczność dla robota w stronach statycznych
W CMS → Strony statyczne → Dodawanie nowej strony dodano dwa ustawienia:

  • Wyszukiwarki zewnętrzne (np. google);
  • Dozwolone w robots.txt;

Pierwsze z ustawień decyduje o tym, czy w kodzie będzie możliwość indeksowania w google czy też nie. Jeżeli ustawienie zostanie zaznaczone – wtedy w kodzie strony znajdzie się index. Jeżeli zaś ustawienie będzie odznaczone – wtedy będzie to noindex. Drugie natomiast decyduje o tym, czy w pliku robots.txt adres strony będzie umieszczony jako disallow (ścieżka adresu URL, której nie można indeksować).


Integracje

Dealavo

Integracja cenników
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Dealavo → Dynamiczne ceny (reguły) zostały dodane reguły pozwalające pobierać z integracji ceny do konkretnych cenników.

PC-Market

Możliwość określenia typu ceny
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → PC-Market dodano dwa nowe ustawienia: Typ cen dla zamówień z fakturą oraz Typ cen dla zamówień z paragonem. Dzięki tym ustawieniom można określić jaki typ cen chcemy mieć dla paragonów oraz faktur.


API

ATOM API

Możliwość wskazania ID zamówienia w metodzie GetOrdersSpecified
W metodzie GetOrdersSpecified została dodana możliwość wskazania ID konkretnego zamówienia. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji opisującej metody.

Ignorowanie zmian cen produktów dla zamówień z kuponem
W Ustawienia → Konfiguracja sklep → Api i integracje FK/ERP → Atom SOAP API → Zapis zamówień (SetOrders) zostało dodane ustawienie Ignoruj zmiany cen produktów dla zamówień z kuponem w metodzie SetOrders. Zaznaczając ustawienie Ignoruj zmiany cen produktów dla zamówień z kuponem na Tak nadpisywanie zmiany cen za pomocą metody SetOrders dla zamówień z kuponem będzie ignorowane.

Dodano nową funkcjonalność w API – zwracanie statusów dostępności
W metodzie GetProducts została dodana możliwość zwracania statusów dostępności np. dostępny/niedostępny/u sprzedawcy itd.

Dodano możliwość przesyłania e-paragonu
W metodzie SetInvoices (metoda pozwalająca na przesyłanie faktur do AtomStore) została dodana możliwość przesłania elektronicznego paragonu. W takim przypadku parametr ereceipt w tej metodzie wynosić będzie 1.


Ustawienia

Sprzedaż i ceny

Możliwość określenia ceny brutto/netto w fakturze korygującej
W Ustawienia →  Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny →  Fakturowanie zostało dodane ustawienie Faktury korygujące – korygowanie cen w kwotach, które pozwala na etapie tworzenia korekty faktury ustalić czy ma zostać podana cena brutto czy cena netto.

Po przejściu do Sprzedaż → Faktury i kliknięciu ikony Korekta zobaczysz kolumnę Cena netto, w której możesz dokonać zmian.

Google Feed

Przekazywanie informacji o cenie jednostkowej oraz ceny całkowitej w oparciu o wykorzystanie atrybutów
W Ustawienia →  Konfiguracja sklepu →  Marketing → Google Feed  → Wykorzystanie atrybutów dodano ustawienie Atrybut 'Miara ceny jednostkowej’. Ustawienie pozwala na przekazanie do Google informacji o np. wadze/pojemności produktu na podstawie wybranych wcześniej atrybutów, a następnie – przekazać jaka jest cena za litr/kilogram produktu.

Google Translate

Tłumaczenie nazw zdjęć
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Tłumacz google wprowadzone zostały dwie zmiany: 
1. Ustawienie Automatyczne tłumaczenie treści → umożliwiono tłumaczenia tytułów zdjęć, opisów.

2. Dodano nowe ustawienie Tłumaczenia niewymagające akceptacji administratora → umożliwiono automatyczny zapis tłumaczeń, bez konieczności akceptacji ze strony administratora.

Multistore

Rozbicie ustawień między sklepy
W Ustawieniach został zmieniony sposób wyświetlania ustawień dla multistore. Od najnowszej aktualizacji multistore są rozbite do osobnych zakładek.