Aktualizacja 4.12.6

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. możliwości wysyłki testowego SMS-a w SMSAPI czy dodatkowych stawek VAT w module Allegro.


Katalog

Dynamiczne listy

Dodano dziedziczenia atrybutów w dynamicznych listach
W Katalog → Dynamiczne listy → Dziedziczenie kryteriów została dodana opcja dziedziczenia atrybutów. W momencie wywołania (np. w szablonie) funkcji, która pobiera produkty z dynamicznej listy, ustawienie to ma za zadanie zaczytanie atrybutów jakie klient w danym momencie ma wybrane na listingu produktów, a następnie przekazanie ich do dynamicznej listy. Przykładowo, jeżeli klient szuka produktu o określonej kolorystyce (np. zielony) to dynamiczna lista będzie wyświetlać produkty w tym kolorze.

Kategorie

Dodano możliwość zdefiniowania kolorów wydruku dla zamówień z poziomu kategorii
W Katalog → Kategorie → Edycja kategorii zostało dodane pole Wydruk zamówień – kolor czcionki:

Dzięki zdefiniowaniu koloru, istnieje możliwość rozróżnienia na wydruku zamówienia.


Sprzedaż

Klienci

Dodano nową opcję w filtrze “Grupa” w module klientów
W Sprzedaż → Klienci w filtrze “Grupa” dodano nową opcję – “Bez grupy”

Zamówienia

Dodano opcję sortowania według atrybutu w wydruku rozszerzonym zamówienia
W widoku wydruku rozszerzonego zamówienia widnieje opcja sortowania według atrybutu. Aby ustawienie zadziałało, należy przejść do Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Wydruki zamówień → Format wydruku i wybrać ustawienie “Widok rozbudowany – podsumowanie produktów – sortuj produkty według atrybutu”.

Blokowanie możliwości automatycznego wystawiania faktury do zamówień, które uzyskały wybrany status np. Zrealizowany
W Sprzedaż → Zamówienia → Edycja zamówienia → Faktury dodano ustawienie “Zablokuj automatyczne wystawianie faktur”. Zaznacz jeżeli nie chcesz, aby dla tego zamówienia automatycznie wystawiały się faktury (po nadaniu odpowiedniego statusu). Ręczne wystawianie faktur będzie nadal możliwe.

Jeżeli pole zostanie zaznaczone, faktury nie zostaną wystawione dla ustawień:

  • Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → InFakt →  VAT OSS → Automatyczne generowanie faktur VAT OSS po otrzymaniu statusu;
  • Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → InFakt → Automatyczne wystawianie i wysyłanie → Automatyczne generowanie faktur po otrzymaniu statusu;
  • Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → wFirma.pl → Automatyczne wystawianie i wysyłanie → Automatyczne generowanie faktur po otrzymaniu statusu.

Dodatkowe dane w podglądzie zamówienia
W Sprzedaż → Zamówienia → Edycja zamówienia → Zamówione produkty w najnowszej aktualizacji pojawiły się zmiany w widoku podglądu oraz edycji zamówienia. Administrator będzie mógł podejrzeć bieżące:

  • Stany produktu / wariantu u różnych dostawców;
  • Ceny zakupu tego produktu / wariantu u różnych dostawców.

Multichannel

Allegro

Dodano ustawienie niedomyślnych stawek VAT w aukcjach Allegro
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Allegro zostało dodane ustawienie “Niedomyślne stawki podatku VAT”. Ustawienie pozwala na zdefiniowanie stawki VAT innej niż domyślna stawka dla danego kraju, czyli sklepu. Jest to zasadne w sytuacji, gdy sklep internetowy sprzedaje na rynki zagraniczne, ale chce również prowadzić sprzedaż na Allegro z polskimi stawkami VAT.

Jeżeli domyślnym krajem są np. Niemcy (VAT 19%) to jako “Niedomyślne stawki VAT” w module Allegro w tym przypadku administrator powinien wskazać kraj “Polska” (VAT 23%) oraz w Ustawienia → Kraje → Polska podać “Miejscowe stawki VAT”.


Newsletter

Subskrybenci

Możliwość masowej dezaktywacji subskrybenta z pliku CSV
W Newsletter → Subskrybenci → Usuń z CSV dodano opcję tylko dezaktywowania wybranych adresów email z pliku CSV z listy subskrybentów w sklepie.

Po dezaktywacji pojawi się informacja:


Statystyki

Rankingi

Dodano nowy filtr “Kraj dostawy”
W Statystyki → Rankingi został dodany nowy filtr umożliwiający wyszukiwanie na podstawie kraju dostawy produktu.


Integracje

SMS API

Dodano możliwość wysłania SMSa testowego
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → SMS API została dodana możliwość wysyłki testowego smsa.

Poniższy zrzut przedstawia otrzymaną wiadomość:

Trade Tracker

Dodano obsługę multistore dla własnych kodów JS – Trade Tracker
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → TradeTracker została dodana obsługa multistore dla własnych kodów JS. W ustawieniu należy wprowadzić osobny kod dla każdego sklepu.

Baselinker

Nowe ustawienie pozwalające wskazać atrybut, którego wartość będzie pojawiać się w polu EAN
W ustawieniach została dodana możliwość wskazania atrybutu, którego wartość będzie pojawiać się w polu EAN.


B2B

Handlowcy

Dodano możliwość generowania oferty XLS na żądanie w module handlowców
W module handlowców została dodana możliwość wysyłania oferty XLS do klienta na żądanie. Odpowiada za to checkbox „Tak / Nie”. 

UWAGA! Ustawienie wymaga obsłużenia funkcji w szablonie i pracy webmastera.

Eksport produktów do pliku XML

Dodano nowe ustawienie dla eksportu plików
W B2B → Eksport produktów do pliku XML dodano ustawienie “Eksportowane atrybuty – plik ze stanami”. Plik znajduje się pod adresem: nazwasklepu/oferta-w-xml.

Dropshipping

Możliwość dodania etykiety własnej do form dostawy
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Dropshipping → Transport własny została dodana możliwość ustawienia etykiety własnej do formy dostawy w koszyku. Odpowiadają za to dwa nowe ustawienia:

  • Dopuszczalne rozszerzenia etykiet
  • Dopuszczalne formaty etykiet PDF

 W tym miejscu można określić jaki format oraz rodzaj pliku może zostać przesłany.


Ustawienia

Tłumaczenia

Dodano nowy filtr w tłumaczeniach strony
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Tłumaczenia dodano filtr “Tylko szablonowe”, który pozwala na filtrowanie tłumaczeń zaszytych domyślnie w szablonie.

Blog

Zmodyfikowano umieszczanie artykułów w WYSIWYG
W Ustawienia → Ustawienia programisty → Ustawienia licencyjne → Dedykowane style panelu administracyjnego istnieje możliwość umieszczenia własnych styli CSS, które pozwalają na modyfikację wyglądu sklepu. Style, które zostały nadane w tym ustawieniu widoczne będą w edytorze posta.

Synchronizacja

Dodano możliwość przesyłania plików do pobrania w ramach synchronizacji
W module synchronizacji została dodana możliwość przesłania plików pomiędzy sklepami w ramach synchronizacji.